Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom området sjuk – sjukpenning och rehabiliteringspenning

Statistik om sjukpenning och rehabiliteringspenning

Statistik om sjukpenning och rehabiliteringspenning, vilka är ekonomiska stöd för personer som har tillfälligt nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Sjukpenning och rehabiliteringspenning i siffror

Antal mottagare efter kön, 1999–

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Antal mottagare av sjuk- och rehabiliteringspenning varierar över tid. År 2002 var det flest mottagare, antalet minskade sedan fram till 2010 för att sedan öka till år 2016. Sedan 2016 är antalet mottagare ungefär detsamma, med undantag för en större ökning under coronapandemins början 2020. Under alla år är det betydligt fler kvinnor än män som får sjukpenning.

Statistik i excelformat

Sjukfrånvaro per yrke, 2017– Excel, 409 kB, öppnas i nytt fönster.

Sjukfrånvaro per bransch och sektor, 2010– Excel, 738 kB, öppnas i nytt fönster.

Sjukskrivningsdagar per yrke 2001–2014 Excel, 89 kB, öppnas i nytt fönster.

Sjukfall per yrke och diagnos 2001–2014 Excel, 802 kB, öppnas i nytt fönster.

Korta analyser

Från ryggont till utmattning (Försäkringskassans lägesrapport) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ekonomisk trygghet vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom (Korta analyser 2023:3) Pdf, 519 kB.

Den svenska sjukfrånvaron i ett europeiskt perspektiv (Korta analyser 2022:4) Pdf, 444 kB, öppnas i nytt fönster.

Ersättning för karens under coronapandemin (Korta analyser 2022:2) Pdf, 382 kB, öppnas i nytt fönster.

Sjukfrånvaro efter bransch (Korta analyser 2021:3) Pdf, 433 kB, öppnas i nytt fönster.

Sjukfrånvaro i grupper där färre arbetar (Korta analyser 2021:1) Pdf, 706 kB, öppnas i nytt fönster.

Socialförsäkringen och coronapandemin (Korta analyser 2020:5) (öppnas i nytt fönster) Pdf, 455 kB, öppnas i nytt fönster.

Försäkrad inkomst i socialförsäkringen (Korta analyser 2020:2) Pdf, 361 kB, öppnas i nytt fönster.

Ersättning för att förebygga sjukdom och sjukskrivning (Korta analyser 2019:3) Pdf, 242 kB, öppnas i nytt fönster.

Aktuella publikationer inom ersättningen

Skillnader i avslag för sjukpenning mellan olika grupper (Socialförsäkringsrapport 2022:1) Pdf, 859 kB, öppnas i nytt fönster.

Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser. En registerstudie av Sveriges arbetande befolkning i åldern 20–69 år (Socialförsäkringsrapport 2020:8) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2020 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 001382-2020) Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Analys av det förstärkta samarbetet för sjukskrivna (Socialförsäkringsrapport 2018:11 Pdf, 502 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad händer efter avslutad sjukpenning? (Socialförsäkringsrapport 2018:8) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sjukfrånvaron på svensk arbetsmarknad (Socialförsäkringsrapport 2018:2) Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Alla publikationer

Publikationer inom statistik och analys

Tips från Försäkringskassan

Relaterade länkar

Senast uppdaterad