Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Socialförsäkringen i siffror

Socialförsäkringen i siffror ger en övergripande beskrivning av de ersättningar som Försäkringskassan administrerar.

Socialförsäkringen beskrivs i tabeller, diagram och kartor utifrån områdena

  • socialförsäkringens mottagare
  • socialförsäkringens utgifter
  • ekonomisk trygghet för familjer och barn
  • ekonomisk trygghet vid funktionsnedsättning
  • ekonomisk trygghet vid sjukdom samt annan utbetalning.

Några av de mått som beskrivs för de olika ersättningarna är antal mottagare, utbetalt belopp och genomsnittlig ersättning.

För att sätta statistiken i sitt sammanhang finns för varje ersättning en regelruta som på ett överskådligt sätt beskriver det gällande regelverket.

 

Ett tips till dig som vill bearbeta statistiken i Socialförsäkringen i siffror är att spara ned filen och öppna den med ett program som kan läsa pdf. På så sätt kan du komma åt bilagorna.

Bilagorna innehåller data till alla diagrammen och har längre tidsserier än de 15 år som visas i publikationen.

 

Socialförsäkringen i siffror 2024

59 sekunder

Försäkringskassans rapport Socialförsäkringen i siffror kommer ut årligen och ger en övergripande beskrivning av den svenska socialförsäkringen med hjälp av lättillgänglig och kommenterad statistik.

Socialförsäkringen en allt mindre del av statens utgifter

I relation till andel av BNP minskar dock kostnaderna för socialförsäkringen, vilket är en utveckling som har pågått under en längre tid. Förra året var kostnaderna för socialförsäkringen de lägsta på 25 år mätt på detta sätt.

– Vi ser bland annat att demografiska förändringar har påverkat utgifterna för socialförsäkringen över tid. Antalet födda barn var under 2023 det lägsta på 20 år vilket bland annat gjort att antalet dagar med föräldrapenning minskat liksom utgifterna för barnbidrag, säger Ulrik Lidwall, analytiker vid Avdelningen för ledningsstöd och analys.


Relaterade länkar

Senast uppdaterad