Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom området sjuk – aktivitetsersättning, sjukersättning och bostadstillägg

Statistik om aktivitetsersättning, sjukersättning och bostadstillägg

Statistik om aktivitetsersättning och sjukersättning, vilka är ekonomiska stöd till personer som har stadigvarande eller långvarigt nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Aktivitetsersättning, sjukersättning och bostadstillägg i siffror

Antal mottagare av aktivitetsersättning och sjukersättning, decembervärde 2003–

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Antal mottagare av sjukersättning har minskat från att ha legat på som högst 540 000 personer år 2005 till att ligga på strax över 220 000 personer år 2021. En stor del av minskningen kan förklaras av att det är fler som lämnar ersättningen och får ålderspension än som nybeviljas sjukersättning. Då pensionsåldern höjdes med 1 år i januari 2023, ses en liten ökning av antalet personer med sjukersättning. Antal personer med aktivitetsersättning har varit relativt konstant sedan 2019.

Tips från Försäkringskassan

Relaterade länkar

Senast uppdaterad