Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom området sjuk – ersättning för höga sjuklönekostnader

Statistik om ersättning för höga sjuklönekostnader

Statistik om ersättning för höga sjuklönekostnader, vilket är ett ekonomiskt stöd för alla arbetsgivare i Sverige som har anställda med hög korttidssjukfrånvaro. Stödet betalas ut en gång om året. Under coronapandemin mellan 2020 till och med mars 2022, fanns det tillfälliga regler för ersättningen. Året 2022 ersattes sjuklönekostnaderna med ordinarie ersättning under månaderna april–december.

Ersättning för höga sjuklönekostnader i siffror

Antal arbetsgivare som fått ersättning, 2015–

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Sedan ersättning för höga sjuklönekostnader infördes 2015 har antalet arbetsgivare som fått ersättning ökat något. Året 2022 ersattes sjuklönekostnaderna med ordinarie ersättning under månaderna april–december.

Tips från Försäkringskassan

Relaterade länkar

Senast uppdaterad