Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Publiceringsplan – Statistik och analys

Försäkringskassan publicerar löpande officiell och annan statistik samt analyser. Här hittar du publiceringsplanen för officiell och annan statistik. Publiceringar görs klockan 09.00.

 
Aktivitetsersättning, sjukersättning och bostadstillägg

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal beviljanden och avslag av aktivitetsersättning efter ansökningsanledning

2024-01-22

2023

Antal nybeviljade ersättningar för aktivitets- och sjukersättning per 1000 försäkrade

2024-01-22
2024-02-22
2024-03-22
2024-04-22
2024-05-22
2024-06-24
2024-07-22
2024-08-22
2024-09-23
2024-10-22
2024-11-22
2024-12-23

December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024

Antal och andel beviljanden och avslag av aktivitetsersättning och sjukersättning

2024-01-22

2023

Antal personer som har fått aktivitets- och sjukersättning

2024-01-22
2024-02-22
2024-03-22
2024-04-22
2024-05-22
2024-06-24
2024-07-22
2024-08-22
2024-09-23
2024-10-22
2024-11-22
2024-12-23

Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
December 2024

Antal personer som har fått aktivitets- och sjukersättning efter diagnos

2024-01-22
2024-02-22
2024-03-22
2024-04-22
2024-05-22
2024-06-24
2024-07-22
2024-08-22
2024-09-23
2024-10-22
2024-11-22
2024-12-23

Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
December 2024

Antal personer som har fått aktivitetsersättning efter ansökningsanledning

2024-01-22
2024-02-22
2024-03-22
2024-04-22
2024-05-22
2024-06-24
2024-07-22
2024-08-22
2024-09-23
2024-10-22
2024-11-22
2024-12-23

Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
December 2024

Bostadstillägg till personer med aktivitetsersättning och sjukersättning

2024-01-22

2023

 

Arbetsskadelivräntor och yrkesskadelivräntor

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som har fått arbetsskadelivränta

2024-01-15

December 2023

Antal personer som har fått yrkesskadelivränta

2024-01-15

December 2023

Antal beslut efter diagnos och skadetyp, 2001- (statistik i excel)

2024-01-23

2023

Närståendepenning

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som har fått närståendepenning

2024-01-17

2023

Sjukpenning och rehabiliteringspenning

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal och andel avslag efter dag 180 i rehabiliteringskedjan

2024-02-12

2023

Antal personer som har fått sjuk- och rehabiliteringspenning

2024-01-22

2023

Beslut vid första ansökan om sjukpenning

2024-01-12

2023

Sjukfrånvaro per yrke, 2017– (statistik i excel)

2024-06-18

2023

Sjukfrånvaro per bransch och sektor, 2010– (statistik i excel)

2024-06-18

2023

Utbetald sjuk- och rehabiliteringspenning efter diagnos

2024-06-18

2023

Sjukpenning och rehabiliteringspenning – Avslutade sjukfall

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Avslutade sjukfall efter avslutsanledning

2024-01-12

2023

Sjukpenning och rehabiliteringspenning – Ohälsotal

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Ohälsotalet

2024-01-12
2024-02-09
2024-03-13
2024-04-12
2024-05-13
Pausad
Pausad
Pausad
2024-09-13
2024-10-11
2024-11-15
2024-12-13

December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024

Sjukpenning och rehabiliteringspenning – Pågående sjukfall

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal pågående sjukfall

2024-01-15
2024-02-14
2024-03-14
2024-04-15
2024-05-14
Pausad
Pausad
Pausad
2024-09-16
2024-10-14
2024-11-14
2024-12-16

Oktober 2023
November 2023
December 2023
Januari 2024
Februari 2024

 Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024

Antal pågående sjukfall efter diagnoskapitel

2024-01-15
2024-02-14
2024-03-14
2024-04-15
2024-05-14
Pausad
Pausad
Pausad
2024-09-16
2024-10-14
2024-11-14
2024-12-16

Oktober 2023
November 2023
December 2023
Januari 2024
Februari 2024Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024

Antal pågående sjukfall per 1000 skattade försäkrade

2024-01-15
2024-02-14
2024-03-14
2024-04-15
2024-05-14
Pausad
Pausad
Pausad
2024-09-16
2024-10-14
2024-11-14
2024-12-16

Oktober 2023
November 2023
December 2023
Januari 2024
Februari 2024Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024

Antal pågående sjukfall på grund av stress

2024-01-15
2024-02-14
2024-03-14
2024-04-15
2024-05-14
Pausad
Pausad
Pausad
2024-09-16
2024-10-14
2024-11-14
2024-12-16

Oktober 2023
November 2023
December 2023
Januari 2024
Februari 2024Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024


Sjukpenning och rehabiliteringspenning – Sjukpenningtal

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Sjukpenningtalet 1.0

2024-01-19
2024-02-20
2024-03-20
2024-04-19
2024-05-20
Pausad
Pausad
Pausad
2024-08-20
2024-09-20
2024-10-21
2024-11-20
2024-12-20

December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024

Sjukpenningtalet 2.0

2024-03-26
2024-04-10
2024-05-10
Pausad
Pausad

Pausad
2024-09-10
2024-10-10
2024-11-11
2024-12-10

December 2023
Januari 2024
Februari 2024Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024


Sjukpenning och rehabiliteringspenning – Sjuktal

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Sjuktalet

2024-01-17

2023

Sjukpenning och rehabiliteringspenning – Startade sjukfall

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal startade sjukfall

2024-01-22
2024-02-20
2024-03-20
2024-04-22
2024-05-20
Pausad
Pausad
Pausad
2024-09-20
2024-10-21
2024-11-20
2024-12-20

Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024

Startade sjukfall efter diagnoskapitel

2024-01-22
2024-02-20
2024-03-20
2024-04-22
2024-05-20
Pausad
Pausad
Pausad
2024-09-20
2024-10-21
2024-11-20
2024-12-20

Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024

Startade sjukfall efter diagnos

2024-06-18

2023

Startade sjukfall på grund av stress

2024-01-22
2024-02-20
2024-03-20
2024-04-22
2024-05-20
Pausad
Pausad
Pausad
2024-09-20
2024-10-21
2024-11-20
2024-12-20

Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024


Smittbärarpenning

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som har fått smittbärarpenning

2024-01-17

2023

 

Barnbidrag

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal barn vars föräldrar ändrar från delat till helt barnbidrag

2024-04-24

2023

Antal månader från delat till helt barnbidrag

2024-04-24

2023

Antal personer som har fått barnbidrag

2024-03-22

December 2023

Bostadsbidrag

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal hushåll som har fått bostadsbidrag per kommun och år

2024-02-06

2023

Hushåll som beviljats bostadsbidrag

2024-01-16
2024-02-14
2024-03-14
2024-04-18
2024-05-14

December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024

Bostadsbidrag efter avstämningar, lägesbild som uppdateras varje månad

2024-01-23
2024-02-14
2024-03-14
2024-04-18
2024-05-14
2024-06-13
2024-07-16
2024-08-15
2024-09-17
2024-10-16
2024-11-15
2024-12-12

Utfall t.o.m. dec 23
Utfall t.o.m. jan 24
Utfall t.o.m. feb 24
Utfall t.o.m. mar 24
Utfall t.o.m. apr 24
Utfall t.o.m. maj 24
Utfall t.o.m. jun 24
Utfall t.o.m. jul 24
Utfall t.o.m. aug 24
Utfall t.o.m. sep 24
Utfall t.o.m. okt 24
Utfall t.o.m. nov 24

Föräldrapenning

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som fått föräldrapenning efter omfattning

2024-01-12

2023

Antal personer som har fått föräldrapenning

2024-01-12

2023

Barn vars föräldrar delat jämställt på föräldrapenning efter län

2024-01-12

2023

Barn vars föräldrar har tagit ut dubbeldagar efter län

2024-04-12

2023

Föräldrar som delat jämställt på föräldrapenningen efter utbildnings- och inkomstnivå

2024-01-12

2023

Genomsnittligt uttagna föräldrapenningdagar efter barnets ålder

2024-02-27


2024-08-27

Andra halvåret 2023
Första halvåret 2024

Antal personer som har fått föräldrapenning per månad

2024-01-12
2024-02-14
2024-03-14
2024-04-12
2024-05-15
2024-06-14
2024-07-15
2024-08-14
2024-09-13
2024-10-14
2024-11-14
2024-12-13

December 2023
januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024

 

Graviditetspenning

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som har fått graviditetspenning

2024-01-15

2023

Tillfällig föräldrapenning (bland annat vab)

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal barn vars föräldrar har vabbat

2024-01-12

2023

Antal personer som har fått tillfällig föräldrapenning (bland annat vab)

2024-01-12

2023

Antal personer som har vabbat

2024-01-12
2024-02-13
2024-03-13
2024-04-12
2024-05-13
2024-06-13
2024-07-12
2024-08-13
2024-09-13
2024-10-11
2024-11-13
2024-12-13

December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024

Underhållsstöd

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som har fått underhållsstöd

2024-01-16

2023

Antal personer som har fått underhållsstöd i december

2024-01-16

December 2023

 

Assistansersättning

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal beviljanden och avslag vid förstagångsbeslut

2024-01-16
2024-02-16
2024-03-18
2024-04-16
2024-05-16
2024-06-17
2024-07-16
2024-08-16
2024-09-16
2024-10-16
2024-11-18
2024-12-16

December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024

Antal förstagångsbeviljanden

2024-01-16
2024-02-16
2024-03-18
2024-04-16
2024-05-16
2024-06-17
2024-07-16
2024-08-16
2024-09-16
2024-10-16
2024-11-18
2024-12-16

December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024

Antal personer som fått assistansersättning efter län

2024-01-16

December 2023

Antal personer som fått assistansersättning från och med 1994

2024-01-16

December 2023

Antal personer som fått assistansersättning från och med 2013

2024-01-16
2024-02-16
2024-03-18
2024-04-16
2024-05-16
2024-06-17
2024-07-16
2024-08-16
2024-09-16
2024-10-16
2024-11-18
2024-12-16

December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024

Antal avslutade assistansersättningar

2024-01-16

2023

Antal förstagångsbeviljanden av assistansersättning efter typ av behov

2024-01-16

2023

Utbetald assistansersättning

2024-01-16

2023


Bilstöd

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som har fått bilstöd

2024-01-19

2023

Handikappersättning

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som har fått handikappersättning

2024-01-23
2024-02-21
2024-03-21
2024-04-23
2024-05-21
2024-06-20
2024-07-22
2024-08-22
2024-09-20
2024-10-21
2024-11-22
2024-12-20

December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024

Merkostnadsersättning

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal barn vars föräldrar har fått merkostnadsersättning för barn

2024-01-16
2024-02-14
2024-03-14
2024-04-16
2024-06-04
2024-06-13
2024-07-12
2024-08-15
2024-09-13
2024-10-14
2024-11-12
2024-12-13

December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024

Antal beviljanden och avslag av merkostnadsersättning

2024-01-16
2024-02-14
2024-03-14
2024-04-16
2024-06-04
2024-06-13
2024-07-12
2024-08-15
2024-09-13
2024-10-14
2024-11-12
2024-12-13

December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024

Antal föräldrar som har fått merkostnadsersättning för barn

2024-01-16
2024-02-14
2024-03-14
2024-04-16
2024-06-04
2024-06-13
2024-07-12
2024-08-15
2024-09-13
2024-10-14
2024-11-12
2024-12-13

December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024

Antal personer som har fått merkostnadsersättning efter delförmån

2024-01-16

2023

Antal personer som har fått merkostnadsersättning för vuxna

2024-01-16
2024-02-14
2024-03-14
2024-04-16
2024-06-04
2024-06-13
2024-07-12
2024-08-15
2024-09-13
2024-10-14
2024-11-12
2024-12-13

December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024

 

Omvårdnadsbidrag

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal barn som omfattas av beslut om beviljanden och avslag av omvårdnadsbidrag

2024-01-16
2024-02-14
2024-03-14
2024-04-16
2024-05-14
2024-06-13
2024-07-12
2024-08-15
2024-09-13
2024-10-14
2024-11-12
2024-12-13

December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024

Antal barn vars föräldrar har fått omvårdnadsbidrag

2024-01-16
2024-02-14
2024-03-14
2024-04-16
2024-05-14
2024-06-13
2024-07-12
2024-08-15
2024-09-13
2024-10-14
2024-11-12
2024-12-13

December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024

Antal beviljanden och avslag av omvårdnadsbidrag

2024-01-16
2024-02-14
2024-03-14
2024-04-16
2024-05-14
2024-06-13
2024-07-12
2024-08-15
2024-09-13
2024-10-14
2024-11-12
2024-12-13

December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024

Antal personer som har fått omvårdnadsbidrag

2024-01-16
2024-02-14
2024-03-14
2024-04-16
2024-05-14
2024-06-13
2024-07-12
2024-08-15
2024-09-13
2024-10-14
2024-11-12
2024-12-13

December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024

Antal personer som har fått omvårdnadsbidrag (årsstatistik)

2024-01-16

2023

 

 

Arbetsmarknadspolitiska program

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som har fått aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

2024-01-17

2023

Antal personer som har fått aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning

2024-01-17
2024-02-15
2024-03-15
2024-04-15
2024-05-16
2024-06-17
2024-07-15
2024-08-19
2024-09-16
2024-10-17
2024-11-15
2024-12-16

December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024

Antal personer som har fått etableringsersättning

2024-02-23

2023


 
Tandvårdsstöd

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer med avtal om abonnemangstandvård

2024-01-23

December 2023

Antal personer som har använt allmänt tandvårdsbidrag

2024-08-29

Juli 2021 till juni 2023 och juli 2022 till juni 2024

Antal personer som har fått högkostnadsskyddet

2024-01-23

2023

Antal personer som har fått statligt tandvårdsstöd

2024-01-23

2023

Antal utförda tandvårdsåtgärder

2024-01-23

2023

Pris för tandvårdsåtgärder, månad

2024-01-10
2024-01-23
2024-02-23
2024-03-25
2024-04-23
2024-05-23
2024-06-24
2024-07-23
2024-08-23
2024-09-23
2024-10-23
2024-11-25
2024-12-23

November 2023
December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024

Pris för tandvårdsåtgärder, år

2024-01-23

2023

 

Internationella området

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som har fått planerad vård utomlands

2024-04-02

2023

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad