Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Publiceringsplan – Statistik och analys

Försäkringskassan publicerar löpande under året officiell och annan statistik samt analyser. Här nedan hittar du publiceringsplanen för officiell och annan statistik. Publiceringar görs klockan 09.00.

 
Aktivitetsersättning, sjukersättning och bostadstillägg

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal beviljanden och avslag av aktivitetsersättning efter ansökningsanledning

2023-01-31

2022

Antal nybeviljade ersättningar

2023-01-31

2022

Antal nybeviljade ersättningar för aktivitets- och sjukersättning efter diagnos

2023-01-31

2022

Antal nybeviljade ersättningar för aktivitets- och sjukersättning per 1000 försäkrade

2023-01-17
2023-02-15
2023-03-22
2023-04-24
2023-05-22
2023-06-20
2023-07-20
2023-08-21
2023-09-20
2023-10-23
2023-11-21
2023-12-21

December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023

Antal och andel beviljanden och avslag av aktivitetsersättning och sjukersättning

2023-01-31

2022

Antal personer som har fått aktivitets- och sjukersättning

2023-01-17
2023-02-24
2023-03-22
2023-04-24
2023-05-22
2023-06-20
2023-07-20
2023-08-21
2023-09-20
2023-10-23
2023-11-21
2023-12-21

Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023
December 2023

Antal personer som har fått aktivitets- och sjukersättning efter diagnos

2023-01-17
2023-02-24
2023-03-22
2023-04-24
2023-05-22
2023-06-20
2023-07-20
2023-08-21
2023-09-20
2023-10-23
2023-11-21
2023-12-21

Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023
December 2023

Antal personer som har fått aktivitetsersättning efter ansökningsanledning

2023-01-17
2023-02-24
2023-03-22
2023-04-24
2023-05-22
2023-06-20
2023-07-20
2023-08-21
2023-09-20
2023-10-23
2023-11-21
2023-12-21

Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023
December 2023

Bostadstillägg till personer med aktivitetsersättning och sjukersättning

2023-01-31

December 2022


Arbetsskadelivräntor och yrkesskadelivräntor

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som har fått arbetsskadelivränta

2023-01-20

December 2022

Antal personer som har fått yrkesskadelivränta

2023-01-20

December 2022

Antal beslut efter diagnos och skadetyp, 2001- (statistik i excel)

2023-01-20

2022

Närståendepenning

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som har fått närståendepenning

2023-01-17

2022

Sjukpenning och rehabiliteringspenning

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal och andel avslag efter dag 180 i rehabiliteringskedjan

2023-02-13

2022

Antal personer som har fått sjuk- och rehabiliteringspenning

2023-01-17

2022

Beslut vid första ansökan om sjukpenning

2023-02-13

2022

Sjukfrånvaro per yrke, 2017– (statistik i excel)

2023-06-21

2022

Sjukfrånvaro per bransch och sektor, 2010– (statistik i excel)

2023-06-21

2022

Sjukpenning och rehabiliteringspenning – Avslutade sjukfall

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Avslutade sjukfall efter avslutsanledning

2023-02-13

2022

Sjukpenning och rehabiliteringspenning – Ohälsotal

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Ohälsotalet

2023-01-17
2023-02-15
2023-03-20
2023-04-20
2023-05-22
2023-06-20
2023-07-20
2023-08-21
2023-09-20
2023-10-20
2023-11-20
2023-12-20

December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023

Sjukpenning och rehabiliteringspenning – Pågående sjukfall

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som är sjukskrivna

2023-01-17
2023-02-15
2023-03-15
2023-04-14
2023-05-15
2023-06-15
2023-07-14
2023-08-14
2023-09-14
2023-10-16
2023-11-15
2023-12-15

Oktober 2022
November 2022
December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023

Antal personer som är sjukskrivna efter diagnos

2023-01-17
2023-02-15
2023-03-15
2023-04-14
2023-05-15
2023-06-15
2023-07-14
2023-08-14
2023-09-14
2023-10-16
2023-11-15
2023-12-15

Oktober 2022
November 2022
December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023

Antal personer som är sjukskrivna per 1000 skattade försäkrade

2023-01-17
2023-02-15
2023-03-15
2023-04-14
2023-05-15
2023-06-15
2023-07-14
2023-08-14
2023-09-14
2023-10-16
2023-11-15
2023-12-15

Oktober 2022
November 2022
December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023

Antal personer som är sjukskrivna på grund av stress

2023-01-17
2023-02-15
2023-03-15
2023-04-14
2023-05-15
2023-06-15
2023-07-14
2023-08-14
2023-09-14
2023-10-16
2023-11-15
2023-12-15

Oktober 2022
November 2022
December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023

Sjukpenning och rehabiliteringspenning – Sjukpenningtal

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Sjukpenningtalet

2023-01-17
2023-02-15
2023-03-20
2023-04-20
2023-05-22
2023-06-20
2023-07-20
2023-08-21
2023-09-20
2023-10-20
2023-11-20
2023-12-20

December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023

Sjukpenning och rehabiliteringspenning – Sjuktal

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Sjuktalet

2023-01-17

2022

Sjukpenning och rehabiliteringspenning – Startade sjukfall

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal startade sjukfall

2023-01-20
2023-02-21
2023-03-21
2023-04-20
2023-05-22
2023-06-20
2023-07-20
2023-08-21
2023-09-20
2023-10-20
2023-11-21
2023-12-20

Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023

Startade sjukfall efter diagnos

2023-01-20
2023-02-21
2023-03-21
2023-04-20
2023-05-22
2023-06-20
2023-07-20
2023-08-21
2023-09-20
2023-10-20
2023-11-21
2023-12-20

Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023

Startade sjukfall på grund av stress

2023-01-20
2023-02-21
2023-03-21
2023-04-20
2023-05-22
2023-06-20
2023-07-20
2023-08-21
2023-09-20
2023-10-20
2023-11-21
2023-12-20

Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023

Smittbärarpenning

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som har fått smittbärarpenning

2023-01-17

2022

 

Barnbidrag

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal barn vars föräldrar ändrar från delat till helt barnbidrag

2023-04-24

2022

Antal månader från delat till helt barnbidrag

2023-04-24

2022

Antal personer som har fått barnbidrag

2023-03-22

December 2022

Bostadsbidrag

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal hushåll som har fått bostadsbidrag per kommun och år

2023-02-06

2022

Hushåll som beviljats bostadsbidrag

2023-01-16
2023-02-14
2023-03-14
2023-04-19
2023-05-16
2023-06-14
2023-07-14
2023-08-15
2023-09-14
2023-10-16
2023-11-14
2023-12-13

December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023

Antal hushåll som har fått bostadsbidrag efter avstämning av inkomstuppgifter

2023-05-09

2022

Föräldrapenning

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som fått föräldrapenning efter omfattning

2023-01-10

2022

Antal personer som har fått föräldrapenning

2023-01-10

2022

Barn vars föräldrar delat jämställt på föräldrapenning efter län

2023-01-10

2022

Barn vars föräldrar har tagit ut dubbeldagar efter län

2023-04-14

2022

Föräldrar som delat jämställt på föräldrapenningen efter utbildnings- och inkomstnivå

2023-01-10

2022

Genomsnittligt uttagna föräldrapenningdagar efter barnets ålder

2023-02-24
2023-08-24

Andra halvåret 2022
Första halvåret 2023

Antal personer som har fått föräldrapenning per månad

2023-01-10
2023-02-14
2023-03-14
2023-04-14
2023-05-15
2023-06-14
2023-07-14
2023-08-14
2023-09-14
2023-10-13
2023-11-14
2023-12-14

December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023

Graviditetspenning

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som har fått graviditetspenning

2023-01-10

2022

Tillfällig föräldrapenning (bland annat vab)

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal barn vars föräldrar har vabbat

2023-01-12

2022

Antal personer som har fått tillfällig föräldrapenning (bland annat vab)

2023-01-12

2022

Antal personer som har vabbat efter utbetalningsmånad och månad när föräldern vabbade

2023-02-06
2023-03-13
2023-04-12
2023-05-12
2023-06-12
2023-07-12
2023-08-14
2023-09-12
2023-10-12
2023-11-13
2023-12-12

Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023

Underhållsstöd

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som har fått underhållsstöd

2023-01-16

2022

Antal personer som har fått underhållsstöd i december

2023-01-16

December 2022

 

Assistansersättning

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal förstagångsbeslut

2023-01-16
2023-02-16
2023-03-16
2023-04-14
2023-05-16
2023-06-16
2023-07-14
2023-08-16
2023-09-15
2023-10-16
2023-11-16
2023-12-15

December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023

Antal förstagångsbeviljanden

2023-01-16
2023-02-16
2023-03-16
2023-04-14
2023-05-16
2023-06-16
2023-09-15
2023-10-16
2023-11-16
2023-12-15

December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023

Antal personer som fått assistansersättning efter anordnartyp

2023-01-16

December 2022

Antal personer som fått assistansersättning efter län

2023-01-16

December 2022

Antal personer som fått assistansersättning från och med 1994

2023-01-16

December 2022

Assistansersättning, avslutade ersättningar

2023-01-16

2022

Assistansersättning, grundläggande behov

2023-01-16

2022


Bilstöd

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som har fått bilstöd

2023-02-03

2022

Handikappersättning

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som har fått handikappersättning

2023-01-23
2023-03-14
2023-04-14
2023-05-12
2023-06-13
2023-07-12
2023-08-23
2023-09-20
2023-10-18
2023-11-22
2023-12-20

Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023

Merkostnadsersättning

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal barn vars föräldrar har fått merkostnadsersättning för barn

2023-01-13
2023-02-14
2023-03-14
2023-04-14
2023-05-12
2023-06-13
2023-07-12
2023-08-15
2023-09-12
2023-10-11
2023-11-14
2023-12-12

December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023

Antal beviljanden och avslag av merkostnadsersättning

2023-01-13
2023-02-14
2023-03-14
2023-04-14
2023-05-12
2023-06-13
2023-07-12
2023-08-15
2023-09-12
2023-10-11
2023-11-14
2023-12-12

December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023

Antal föräldrar som har fått merkostnadsersättning för barn

2023-01-13
2023-02-14
2023-03-14
2023-04-14
2023-05-12
2023-06-13
2023-07-12
2023-08-15
2023-09-12
2023-10-11
2023-11-14
2023-12-12

December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023

Antal personer som har fått merkostnadsersättning efter delförmån

2023-01-13

2022

Antal personer som har fått merkostnadsersättning för vuxna

2023-01-13
2023-02-14
2023-03-14
2023-04-14
2023-05-12
2023-06-13
2023-07-12
2023-08-15
2023-09-12
2023-10-11
2023-11-14
2023-12-12

December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023

Omvårdnadsbidrag

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal barn som omfattas av beslut om beviljanden och avslag av omvårdnadsbidrag

2023-01-13
2023-02-14
2023-03-14
2023-04-14
2023-05-12
2023-06-13
2023-07-12
2023-08-15
2023-09-12
2023-10-11
2023-11-14
2023-12-12

December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023

Antal barn vars föräldrar har fått omvårdnadsbidrag

2023-01-13
2023-02-14
2023-03-14
2023-04-14
2023-05-12
2023-06-13
2023-07-12
2023-08-15
2023-09-12
2023-10-11
2023-11-14
2023-12-12

December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023

Antal beviljanden och avslag av omvårdnadsbidrag

2023-01-13
2023-02-14
2023-03-14
2023-04-14
2023-05-12
2023-06-13
2023-07-12
2023-08-15
2023-09-12
2023-10-11
2023-11-14
2023-12-12

December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023

Antal personer som har fått omvårdnadsbidrag

2023-01-13
2023-02-14
2023-03-14
2023-04-14
2023-05-12
2023-06-13
2023-07-12
2023-08-15
2023-09-12
2023-10-11
2023-11-14
2023-12-12

December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023

Antal personer som har fått omvårdnadsbidrag (årsstatistik)

2023-01-13

2022

Vårdbidrag

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal barn som har fått merkostnadsdel av vårdbidraget

2023-01-23
2023-03-14

Januari 2023
Februari 2023

Antal barn som har fått vårdbidrag

2023-01-23
2023-03-14
2023-05-05
2023-05-12
2023-06-13
2023-07-12
2023-08-23
2023-09-20
2023-10-18
2023-11-22
2023-12-20

Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023

Antal personer som har fått merkostnadsdel av vårdbidraget

2023-01-23
2023-03-14

Januari 2023
Februari 2023

Antal personer som har fått vårdbidrag

2023-01-23
2023-03-14
2023-05-05
2023-05-12
2023-06-13
2023-07-12
2023-08-23
2023-09-20
2023-10-18
2023-11-22
2023-12-20

Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023


 

Arbetsmarknadspolitiska program

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som har fått aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

2023-01-17

2022

Antal personer som har fått aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning

2023-01-17
2023-02-15
2023-03-15
2023-04-14
2023-05-16
2023-06-15
2023-07-14
2023-08-15
2023-09-15
2023-10-17
2023-11-15
2023-12-15

December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023

Antal personer som har fått etableringsersättning

2023-02-23

2022


 
Tandvårdsstöd

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer med avtal om abonnemangstandvård

2023-03-08

December 2022

Antal personer som har använt allmänt tandvårdsbidrag

2023-08-18

Juli 2020 till juni 2022 och juli 2021 till juni 2023

Antal personer som har fått högkostnadsskyddet

2023-01-23

2022

Antal personer som har fått statligt tandvårdsstöd

2023-01-23

2022

Antal utförda tandvårdsåtgärder

2023-01-23

2022

Pris för tandvårdsåtgärder, månad

2023-01-10
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-03
2023-05-02
2023-06-01
2023-07-03
2023-08-08
2023-09-01
2023-10-02
2023-11-01
2023-12-01

November 2022
December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023

Pris för tandvårdsåtgärder, år

2023-01-23

2022

 

Internationella området

Statistik

Publiceringsdatum

Referenstid

Antal personer som har fått planerad vård utomlands

2023-01-27

2022

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad