Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Föräldrapenning

 
Föräldrapenning 46 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om föräldrapenning.

 

När du är ledig från ditt jobb för att ta hand om ett barn kan du få föräldrapenning. Du kan få föräldrapenning även om du är arbetslös och avstår från att söka arbete, om du studerar och gör studieuppehåll, eller om du är pensionär.

Vem kan få föräldrapenning?

Du kan få föräldrapenning om

 • du tar hand om ett barn
 • du inte jobbar, söker arbete eller studerar
 • barnet bor i Sverige, i ett annat land inom EU/EES, eller i Schweiz
 • du är försäkrad i Sverige.

Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

Försäkrad i Sverige

Om du har uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv gäller särskilda regler.

När du har fått uppehållstillstånd i Sverige

Du kan ta ut hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedel eller en åttondels föräldrapenning.

Föräldrapenning till andra än en förälder

Du kan föra över upp till 45 föräldrapenningdagar till någon som inte är vårdnadshavare för ditt barn. Hen kan sen ansöka om föräldrapenning.

Om du är ensam vårdnadshavare kan du föra över 90 dagar per barn.

Ersättningen som personen får baseras på hens egen sjukpenninggrundande inkomst. Det betyder att vi räknar ut hens föräldrapenning utifrån hur mycket hen tjänar per år. Även pensionärer och andra som inte har någon SGI kan få föräldrapenning.

Du kan inte föra över de föräldrapenningdagar som är reserverade för den andra föräldern.

Du kan föra över alla dagar, förutom de reserverade dagarna, till barnets andra vårdnadshavare eller till din sambo.

Föräldraledig med någon annans barn

Hur många dagar med föräldrapenning kan man få?

 

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå).

De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå. När ni har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå kan ni börja ta ut dagar på lägstanivå också. Det är ert gemensamma uttag av dagar på sjukpenningnivå för barnet som räknas.

Ni kan fördela dagar mellan er, men 90 dagar på sjukpenning­nivå är reserverade och kan inte föras över till den andra föräldern.

Om barnet är fött 2014 eller 2015

Ni kan fördela dagar mellan er, men 60 dagar på sjukpenningnivå är reserverade och kan inte föras över till den andra föräldern.

 

Under barnets första 15 månader kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma barn och dag. Men ni måste även ta ut i samma omfattning – en hel, trefjärdedels, halv, fjärdedels eller en åttondels dag. Det kallas dubbeldagar. Ni kan som mest ta ut 60 dubbeldagar. De reserverade dagarna kan inte användas till dubbeldagar. Om ni bara har reserverade dagar kvar kan ni inte ta ut några dubbeldagar.

När ni tar ut en dubbeldag så räknas två dagar av, en för varje förälder. Om ni tar ut alla 60 dubbeldagarna har ni alltså utnyttjat 120 dagar med föräldrapenning.

Det går att ta ut dubbeldagar på olika nivåer. Det betyder att en förälder kan ta ut dagar på sjukpenningnivå samtidigt som den andra tar ut dagar på lägstanivå, men ni måste fortfarande ta ut dagarna i samma omfattning. Tänk på att ni måste ha tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå för barnet innan ni kan börja ta ut dagar på lägstanivå.

När du och den andra föräldern ansöker om dubbeldagar ska ni välja anledningen ”dubbeldagar” i er ansökan.

Ni kan även ta ut föräldrapenning för var sitt barn och på det sättet vara lediga samtidigt.

Föräldrapenningdagar som du för över till någon annan än barnets andra förälder kan också användas som dubbeldagar.

 

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå).

Om du har ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla 480 dagarna. De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå.

 

Om du får flera barn får du och den andra föräldern ytterligare 90 dagar på sjukpenning­nivå och 90 dagar på lägsta­nivå per barn.

Om ni är två föräldrar kan ni också ta ut föräldrapenning för varsitt barn och på så sätt vara hemma samtidigt. Har du ensam vårdnad har du rätt till alla dagar.

När kan man ta ut sin föräldrapenning?

Hur länge kan jag ta ut föräldrapenning?

Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Men från och med barnets 4‑årsdag kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt. Om du har tvillingar kan ni spara 132 dagar sammanlagt.

Om ditt barn föddes före 1 januari 2014 gäller andra regler. Du som förälder kunde ta ut föräldrapenning till och med att barnet fyllde 8 år eller avslutade första året i grundskolan.

I tjänsten Min föräldrapenning kan du se hur många föräldrapenningdagar du har kvar.

Kan jag ta ut föräldrapenning för dagar jag inte skulle ha arbetat?

Du kan ta ut föräldrapenning på lägstanivå för vilka dagar som helst. För att få föräldrapenning på sjukpenningnivå en arbetsfri dag måste du ta ut föräldrapenning i samma omfattning även för dagar direkt före eller efter dagar du inte skulle ha arbetat.

Om du studerar eller är arbetssökande gäller andra regler. Har du fem eller fler arbetsfria dagar i följd kan du ta ut föräldrapenning på sjukpenningnivå på dina arbetsfria dagar utan att behöva ta ut någon mer dag när du skulle ha arbetat.

Hur mycket pengar kan jag få?

 

Du får knappt 80 procent av din inkomst om du tar ut föräldrapenning 7 dagar i veckan, men maximalt 1 218 kronor per dag.

Om du har arbetat minst 240 dagar i följd före den beräknade förlossningen

Föräldrapenning som baseras på din inkomst kallas för föräldrapenning på sjukpenningnivå. För att få föräldrapenning på sjukpenningnivå måste du ha haft en årsinkomst på minst 85 000 kronor i minst 240 dagar i följd före den beräknade förlossningen. Du behöver inte ha arbetat på samma arbetsplats eller ha haft samma inkomst hela tiden, utan det är antalet dagar med inkomst som är det viktiga.

Om du inte har arbetat minst 240 dagar i följd före den beräknade förlossningen

Om du har arbetat kortare tid än 240 dagar i följd innan barnets föds får du 250 kronor per dag på sjukpenningnivå under de första 180 dagarna som tas ut för barnet. Det motsvarar cirka 7 500 kronor i månaden om du tar ut föräldrapenning 7 dagar i veckan.

Efter att du, den andra föräldern eller ni tillsammans har tagit 180 föräldrapenningdagar får du föräldrapenning som är baserad på din inkomst.

 

Om du inte har en inkomst eller har tjänat mindre än 117 590 kronor på ett år får du 250 kronor per dag på sjukpenningnivå. Det motsvarar cirka 7 500 kronor i månaden om du tar ut föräldrapenning 7 dagar i veckan.

 

Du som hade ett arbete innan du blev arbetssökande kan få föräldrapenning som grundas på de inkomster du hade då, det vill säga på sjukpenningnivå. Det gäller under förutsättning att du anmälde dig hos Arbetsförmedlingen första vardagen som du var arbetslös och fortfarande är anmäld.

Om du arbetade 6 månader eller mer innan du blev arbetslös så räcker det om du anmälde dig till Arbetsförmedlingen inom tre månader efter att du blev arbetslös.

Om du inte kan få föräldrapenning utifrån din inkomst får du föräldrapenning med 250 kronor per dag för dagarna på sjukpenningnivå.

 

Du som har ett aktiebolag räknas som anställd i ditt eget bolag. Det innebär att din föräldrapenning kommer att grundas på den lön du har tagit ut från bolaget.

I vårt beräkningsverktyg Räkna på föräldrapenning kan du enkelt och snabbt se ungefär hur mycket du kan få i föräldrapenning. Du kan högst få 1 218 kronor per dag på sjukpenningnivå.

Tar du inte ut någon lön alls eller lägre än 117 590 kronor per år får du 250 kronor per dag på sjukpenningnivå.

Du som har enskild firma kan få föräldrapenning som grundas på din beräknade inkomst av näringsverksamhet.

Du som har ett nyregistrerat företag kanske inte hunnit få så mycket i beräknad inkomst. Därför får du under de första 36 månaderna lika mycket i föräldrapenning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft. Detta gäller oavsett bolagsform.

I lönedatabasen hos SCB kan du se hur mycket en anställd inom ditt yrke har i inkomst.

Lönestatistik (scb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du ingen beräknad inkomst alls och inte är i uppstartsfasen får du 250 kronor per dag på sjukpenningnivå.

Föräldraledighet och vab för dig som är företagare

 

Om du inte har en inkomst från arbete får du 250 kronor per dag. Det motsvarar cirka 7 500 kronor i månaden, om du tar ut föräldrapenning sju dagar i veckan.

Om du arbetade innan du började studera kan du få föräldrapenning som är baserad på din senaste lön.

I vårt beräkningsverktyg Räkna på föräldrapenning kan du enkelt och snabbt se ungefär hur mycket du kan få i föräldrapenning.

Så ansöker du om föräldrapenning

Först ska du anmäla att du kommer att vara ledig och sedan ansöker du om föräldrapenning.

1. Anmäl föräldrapenning

Du kan anmäla när du vill men senast samma dag som du vill ha ersättning för.

 

Skicka in ditt intyg om graviditet. Det fungerar som din anmälan och du kan planera och ansöka om föräldrapenning i nästa steg.

Skicka intyget till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

 

Din sambo kan föra över föräldrapenningdagar till dig. Du kan anmäla och ansöka om föräldrapenning när din sambo har fört över föräldrapenningdagar till dig.

2. Ansök om föräldrapenning

Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter att du varit hemma med barnet.

Om du vet att du ska vara föräldraledig en längre period så är det bra ifall du ansöker om föräldrapenning för hela perioden du planerar att vara ledig. Då rullar utbetalningarna på smidigt.

Om du ansöker om föräldrapenning i efterhand, och du glömde att göra en anmälan, skriver du varför du glömde

3. Utbetalning

Utbetalningsdatum och handläggningstider

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor, eller i appen kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

Om du behöver ändra din ansökan

Om du behöver ändra din ansökan, till exempel om din arbetsgivare säger att du måste ta ut semester, ska du göra en ny ansökan. Om du inte skickar in en ny ansökan kommer du att få en felaktig utbetalning.

Om du får höjd inkomst under tiden du har föräldrapenning

 

Om du blivit sjuk och inte kan ta hand om ditt barn ska du ta bort de dagar du redan ansökt om föräldrapenning och istället ansöka om sjukpenning om du har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Föräldraledig och sjuk

Om barnet är äldre än 8 månader kan den andre föräldern ansöka om ersättning för vab. Kan den andre föräldern inte vårda barnet på grund av arbete så kan till exempel en släkting, granne eller vän vabba istället.

Om ditt barn är yngre än 8 månader kan barnets andre föräldern inte vabba men hen kan ta ut föräldrapenning istället för dig.

Om du har ensam vårdnad kan du föra över föräldrapenningdagar till någon annan som tar hand om ditt barn när du är sjuk.

Om du inte har några föräldrapenningdagar kvar att föra över, och barnet är yngre än 3 år, kan en vän eller en släkting ta hand om barnet när du är sjuk. Det kallas för utvidgad tillfällig föräldrapenning. Vännen eller släktingen måste gå miste om inkomst för att kunna få ersättningen.

Ring kundcenter på 0771‑524 524 så skickar vi hem en blankett till den som ska vårda barnet under tiden som du är sjuk.

Vad ska man tänka på när det gäller SGI?

Många småbarnsföräldrar väljer att gå ner i arbetstid under och efter föräldraledigheten. Det kan leda till lägre inkomster, vilket kan påverka din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

SGI är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån din inkomst. Försäkringskassan använder sig av beloppet för att räkna ut hur mycket ersättning du kan få om du blir sjuk, vabbar eller får föräldrapenning. Du kan skydda din SGI på olika sätt beroende på hur gammalt ditt barn är och vad du har för sysselsättning.

När ditt barn är under 1 år

 
Om du är helt eller delvis föräldraledig (eller avstår från att söka arbete om du är arbetssökande) behöver du inte göra något för att skydda din SGI. Du behåller samma SGI som du hade vid barnets födelse, även om du inte tar ut föräldrapenning.

 

Din SGI kommer att räknas om och baseras på den lön du har när du arbetar helt. Det betyder att om du har samma lön som tidigare har du samma SGI som innan barnet föddes.

Men om du har en lägre lön än innan du var föräldraledig, om du till exempel arbetar dag istället för natt och inte längre har ob‑tillägg, kommer din SGI att bli lägre. Det innebär att din föräldrapenning kan bli lägre och att du kan få en lägre ersättning om du blir sjuk eller vabbar.

När ditt barn fyller 1 år

 

Du får behålla din tidigare SGI om du tar ut minst 5 hela föräldrapenningdagar per vecka. Det gäller både vardagar och helgdagar.

Du måste även ta ut föräldrapenning på röda dagar för att få ett uttag av 5 föräldrapenningdagar per vecka.

 

Din SGI kommer att räknas om och baseras på den lön du har när du arbetar. Det betyder att om du har samma lön som tidigare har du samma SGI som innan barnet föddes.

Men om du har en lägre lön än innan du var föräldraledig, om du till exempel arbetar dag istället för natt och inte längre har ob‑tillägg, kommer din SGI att bli lägre. Då kan du få en lägre ersättning om du blir sjuk eller vabbar.

 

Din SGI kommer att räknas om och baseras på den lön du har när du arbetar.

Om du har en lägre lön än innan du var föräldraledig kommer din SGI att bli lägre. Då kommer du få en lägre ersättning om du blir sjuk eller vabbar.

Om du inte vill ha sänkt ersättning för vab och sjukpenning på grund av att du har minskat din arbetstid, kan du skydda din tidigare SGI genom att ta ut föräldrapenning för den tid som motsvarar minskningen i arbetstid.

Exempel på hur du skyddar din SGI:

 • Minskar du din arbetstid med hälften från heltid till halvtid, måste du ta ut minst två och en halv dagar med föräldrapenning per vecka.
 • Minskar du din arbetstid med hälften från 50 procent till 25 procent, måste du ta ut minst två och en halv dagar med föräldrapenning per vecka.
 • Minskar du din arbetstid med en fjärdedel från heltid till 75 procent, måste du ta ut en och en fjärdedels dagar med föräldrapenning per vecka.

För att skydda din SGI måste du ta ut föräldrapenning även på röda dagar som infaller under den del av veckan du är föräldraledig från ditt arbete.

Din SGI kan påverkas om du tar ut semester när du arbetar deltid, eftersom du inte kan fylla ut med föräldrapenning under din semesterledighet.

Om du till exempel arbetar 75 procent och tar ut föräldrapenning på 25 procent, så baseras din SGI på ditt deltidsarbete ifall du tar semester.

Du kan ha rätt till samma föräldrapenning även om din SGI sänks

Föräldrapenningen är skyddad under barnets första två år. Det betyder att även om du får en sänkt SGI, för att du till exempel går ner i arbetstid, kan du få samma föräldrapenning som tidigare om du tar föräldraledigt igen innan barnet fyllt två år.

Samma sak gäller om du eller din partner väntar barn på nytt innan syskonet fyllt ett år och nio månader. Då får du också föräldrapenning beräknad på samma SGI som innan den sänktes.

SGI-guiden

Svara på ett par korta frågor och få svar på:

 • Hur du får rätt till en SGI.
 • Hur den beräknas på dina inkomster.
 • Hur din SGI påverkar den ersättning du får.
 • Att det är viktigt att skydda din SGI om du slutar arbeta eller arbetar mindre.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Ja, du kan ta ut föräldrapenning på lägstanivå för helger och andra dagar du inte skulle ha arbetat.

  Om du tar ut föräldrapenning i minst samma omfattning även för dagar direkt före eller direkt efter helgen eller de dagar du inte skulle ha arbetat kan du ta ut föräldrapenning på sjukpenningnivå.

  Om du till exempel arbetar måndag till och med fredag och vill ta ut hel föräldrapenning på sjukpenningnivå på lördagen och söndagen, så måste du också ta ut hel föräldrapenning på sjukpenningnivå på fredagen eller måndagen.

  Om du studerar eller är arbetssökande räknas alla dagar som arbetsfria under perioden du är arbetssökande eller studerar. Du kan därför ansöka om föräldrapenning under veckans alla dagar.

 • Ja. Du kan ha rätt till föräldrapenning samtidigt som du studerar om du tar hand om barnet under en del av dagen.

  Exempel - rätt till föräldrapenning
  Du pluggar på distans, tar hand om ditt barn på dagarna och pluggar på helger och kvällar. Du kan få föräldrapenning.

  Exempel – inte rätt till föräldrapenning
  Du pluggar och är i skolan varje dag mellan 8–16. Eftersom du inte är tillsammans med barnet under dagen kan du inte få föräldrapenning.

 • Så länge du jobbar mindre än din ordinarie arbetstid under ett dygn, så kan du ta ut föräldrapenning för den delen du inte arbetar. Tänk på att du inte får ta ut föräldrapenning för den tid du arbetar. Det gäller oavsett vilken tid på dygnet du utför arbetet.

 • Föräldrapenningdagarna fördelas först när det finns två registrerade vårdnadshavare för barnet. Det är Skatteverket som registrerar vårdnadshavare. Det sker automatiskt om du och barnets andra förälder är gifta med varandra.

  Om du inte är gift med den som födde barnet så måste du bekräfta att du har blivit förälder.

  Det kan du göra digitalt hos Skatteverket under barnets första 14 dagar.

  Bekräfta att du blivit förälder | Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Om det har gått längre tid än 14 dagar från ditt barns födelse kan du istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört.

 • Ja, men tiden du jobbar och tar föräldrapenning får inte överstiga den tid du jobbar i vanliga fall. Om du i vanliga fall jobbar 8 timmar kan du exempelvis jobba 4 timmar och ta halv föräldrapenning. Detta gäller oavsett vilken tid på dygnet du utför arbetet.

  Du behöver prata med din arbetsgivare om vad som gäller vid extraarbete under din föräldraledighet från ditt ordinarie arbete.

 • Nej. Du har inte rätt till föräldrapenning samtidigt som du har semester. Det gäller även om du inte får någon semesterlön.

  Tänk på att din SGI kan påverkas om du tar ut semester när du arbetar deltid, eftersom du inte kan fylla ut med föräldrapenning under semesterledigheten.

  Om du till exempel arbetar 75 procent och tar ut föräldrapenning på 25 procent, så baseras din SGI på ditt deltidsarbete ifall du tar semester.

  Det innebär att vissa ersättningar från Försäkringskassan kan bli lägre, till exempel sjukpenning och vab.

 • Du kan anmäla den felaktiga utbetalningen på Mina Sidor. Gå in på Utbetalningar och klicka på plustecknet bredvid Tidigare. Längst ner på sidan finns Relaterade tjänster – Anmäl felaktig utbetalning. Där fyller du i vilket datum som blivit fel och varför.

 • Ja, du kan ta ut föräldrapenning på både sjukpenning- och lägstanivå.

  Ska du skola in ditt barn på förskola eller i förskoleklass?

 • Ja, men först behöver vi utreda i vilket land du och barnets andra förälder är försäkrade. Om ni är försäkrade i var sitt land kan ni ha rätt till föräldrapenning från båda länderna.

  Den förälder som vårdar barnet ska i första hand ansöka om föräldrapenning från det land där föräldern och barnet bor men det kan även finnas möjlighet att få föräldrapenning från Sverige.

  Ring oss på 0771‑524 524 om du vill veta vad som gäller för din familj.

 • Om du ska vara utomlands en längre tid kan det påverka din rätt till föräldrapenning.

  Utomlands med barn

 • Ja, det kan ni göra.

 • Den som föder barnet räknas som juridisk förälder och kan därmed föra över dagar med föräldrapenning till den andra föräldern.

 • Det är bara två föräldrar som samtidigt kan ta ut dubbeldagar. Är ni till exempel 4 föräldrar kan ni turas om att ta ut dubbeldagar.

  Man kan som mest ta ut 60 dubbeldagar. Man kan inte ta ut dubbeldagar från de 90 dagarna som är reserverade.

 • Ja, din arbetsgivare kan hindra dig från att vara föräldraledig, men det finns undantag.

  Om det är du som ska föda barnet har du rätt att vara helt ledig från ditt arbete i samband med att du föder barnet. Du har rätt till det under en sammanhängande period av minst sju veckor före den beräknade förlossningen och sju veckor efter förlossningen.

  Fram till att barnet är 18 månader har du rätt att vara helt ledig från ditt arbete.

  Fram till att barnet är 12 år, eller slutat femte klass, har du rätt att vara föräldraledig för den tid du tar ut föräldrapenning.

  Fram till att barnet fyller åtta år, eller slutar första klass, har du rätt att förkorta din arbetstid även om du inte tar ut föräldrapenning.

  Du har rätt att dela upp ledigheten på högst tre perioder varje kalenderår. Om du och din arbetsgivare är överens kan du dela upp ledigheten på flera perioder.

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad