Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Föräldraledig med någon annans barn

En förälder kan överföra en eller flera av sina föräldrapenningdagar till en person som är föräldraledig med barnet. Det kan vara en släkting eller någon annan som står barnet nära.

Du kan föra över upp till 45 dagar av dina föräldrapenningdagar till någon som är föräldraledig istället för dig.

Om du är ensam vårdnadshavare kan du föra över 90 dagar per barn.

Den du för över dagar till måste vara försäkrad i Sverige för att få föräldrapenning.

Hen får inte arbeta, söka arbete eller studera under tiden som hen får föräldrapenning.

Ersättningen som personen får baseras på hens egen sjukpenninggrundande inkomst. Det betyder att vi räknar ut hens föräldrapenning utifrån hur mycket hen tjänar per år.

Även pensionärer och andra som inte har någon SGI kan få föräldrapenning.

Du kan inte föra över de föräldrapenningdagar som är reserverade för den andra föräldern.

Du kan föra av över alla dagar, förutom de reserverade dagarna, till barnets andra vårdnadshavare eller till din sambo.

När du har fört över en eller flera dagar kan personen själv ansöka om föräldrapenning.

Senast uppdaterad