Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

EU-familjeförmåner

Här kan du läsa om vilka förmåner din familj kan ha rätt till när du eller en familjemedlem bor i, arbetar i eller får pension från ett annat land inom EU/EES eller Schweiz.

Kan jag få familjeförmåner?

Du kan ha rätt till en svensk familjeförmån om du uppfyller de krav som gäller för en familjeförmån. Läs mer om kraven vid respektive förmån.

Svenska familjeförmåner:

 • barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg
 • delar av bostadsbidraget
 • föräldrapenning
 • efterlevandestöd
 • studiehjälp.

Familjeförmåner hanteras inte enbart av Försäkringskassan. Studiehjälp samordnas av både Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden, CSN. Det är alltid CSN som beslutar om du har rätt till studiehjälp från Sverige. I vissa situationer betalas studiehjälp av Försäkringskassan och i andra av CSN.

Centrala studiestödsnämnden (csn.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är Pensionsmyndigheten som beslutar om rätten till efterlevandestöd.

Pensionsmyndigheten (pensionsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur mycket kan jag få?

Ersättningen för en familjeförmån kan skilja sig åt mellan olika länder. När du har rätt till familjeförmåner från mer än ett land samordnas förmånerna mellan länderna. På så sätt kan du vara säker på att du och din familj får ut det belopp som ni har rätt till.

Hur gör jag för att få familjeförmåner?

Beroende på vilken familjeförmån det gäller behöver du göra på olika sätt. Läs mer om hur du gör vid respektive förmån. Du behöver även meddela vilket annat land inom EU/EES och Schweiz som är aktuellt. Meddela om:

 • du eller den andra föräldern bor i, arbetar i eller har pension från ett annat land
 • ditt barn bor i eller får barnpension från ett annat land.

Hur fördelas ansvaret mellan länderna?

Inom EU/EES och Schweiz finns ett gemensamt regelverk (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004) för hur familjeförmåner ska samordnas mellan länderna. Regelverket beskriver vilket land som har ansvar att betala ut familjeförmåner i första hand. Det andra landet kan betala ut ett tilläggsbelopp om förmånerna är högre där.

Försäkringskassan kontaktar den behöriga myndigheten i det andra landet. Tillsammans samordnar vi ansvaret för att betala ut familjeförmåner till dig. Du kan inte själv välja vilket land du vill få familjeförmåner från.

 

Om du och den andra föräldern arbetar i var sitt land kan ni ha rätt till familjeförmåner från båda länderna. I första hand ska då landet där barnet bor betala förmåner för barnet. Om förmånerna är högre i det andra landet ska det landet betala mellanskillnaden, ett så kallat tilläggsbelopp.

 

Om du och den andra föräldern har pension från var sitt land så kan ni ha rätt till familjeförmåner från båda länderna. I första hand ska då landet där barnet bor betala familjeförmåner. Om förmånerna är högre i det andra landet kan det landet betala mellanskillnaden, ett så kallat tilläggsbelopp.

 

Om du arbetar i ett land och den andra föräldern har pension från ett annat land, så ska i första hand arbetslandet betala förmåner för barnet. Det gäller oavsett var barnet bor. Om förmånerna är högre i pensionslandet ska det landet betala mellanskillnaden, ett så kallat tilläggsbelopp.

 

Om du arbetar i ett land och den andra föräldern bor (utan att arbeta) i ett annat land tillsammans med barnet kan ni ha rätt till familjeförmåner från båda länderna. I första hand ska arbetslandet betala familjeförmåner. Om förmånerna är högre i barnets bosättningsland kan det landet betala mellanskillnaden, ett så kallat tilläggsbelopp.

När kommer pengarna?

Du får pengarna olika datum beroende på förmån. Vanligtvis sker utbetalningen till ditt konto en gång i månaden.

Anmäl förändringar

Anmäl förändringar till Försäkringskassan senast 14 dagar efter att du har fått reda på dem. Meddela om:

 • någon familjemedlem flyttar, permanent eller tillfälligt
 • du eller någon annan familjemedlem börjar eller slutar arbeta i Sverige eller i ett annat land
 • du eller någon annan familjemedlem beviljas pension från Sverige eller från ett annat land
 • antalet familjemedlemmar ändras
 • familjeförmånerna som du eller den andra föräldern får från det andra landet ändras, till exempel att beloppet höjs.

Om du får familjeförmåner som du inte har rätt till kan du bli skyldig att betala tillbaka pengarna till Försäkringskassan.

Frågor och svar

 • Nej, det är inte ditt medborgarskap som avgör vilket land du får barnbidrag från. Det som avgör är var du och din familj bor, arbetar eller får pension.

 • Nej, du är inte automatiskt försäkrad eftersom det inte är ditt medborgarskap som avgör om du ska vara försäkrad i Sverige, utan var du bor eller arbetar. Om du har bott eller arbetat i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz kan du vara försäkrad där.

 • Försäkringskassan utreder först om du och ditt barn är försäkrade i Sverige och därefter om du har rätt till barnbidrag. Det kan därför ta lite tid innan du får ditt beslut och din eventuella utbetalning av barnbidrag.

 • Det tar lång tid eftersom vi ofta behöver kontakta myndigheten i det andra EU/EES-landet eller i Schweiz för att ta reda på vad som gäller i din situation.

 • Logga in på Mina sidor och ändra konto under Min profil. Om du inte har tillgång till Mina sidor kan du skicka in blanketten Anmälan om konto.

  5605 Anmälan om konto Pdf, 704 kB.

 • Fyll i blankett 9540 Anmälan om utländskt konto och skicka till Försäkringskassan.

  9540 Anmälan om utländskt konto Pdf, 795 kB.

 • Ärenden som handlar om samordningen av familjeförmåner syns inte på Mina Sidor.

 • Om en familjemedlem slutar eller börjar arbeta eller flyttar till ett annat EU/EES-land eller Schweiz kan det innebära att ett annat land ska ansvara för att betala ut familjeförmåner. Du kan bli återbetalningsskyldig om du har fått familjeförmåner felaktigt.

  Om du får ett tilläggsbelopp från Sverige är det viktigt att du meddelar om beloppet från det andra landet förändras. Annars kan du få ett för lågt belopp från Sverige eller bli återbetalningsskyldig.

 • Nej, det går inte att välja bort. Försäkringskassan har en skyldighet att utreda ditt barns rätt till barnbidrag.

 • Om du bor i, arbetar i eller får pension från Sverige kan du ansöka om föräldrapenning trots att ditt barn är bosatt i ett annat EU-land.

  Tänk på att när du ansöker om föräldrapenning för ditt barn som är bosatt i ett EU/EES-land måste du skicka in barnets födelseattest. Du måste även lämna uppgifter om barnets namn, adress, medborgarskap samt i vissa fall intyg om att du är vårdnadshavare. Utöver detta behöver du skicka in ett intyg som visar om du eller den andra föräldern fått någon ersättning som motsvarar föräldrapenning för barnet från ett annat EU/EES-land. Om ni inte har fått någon ersättning från det andra landet ska det i så fall framgå av intyget.

 • Om ditt barn saknar personnummer måste du ringa Försäkringskassan för att beställa en ansökningsblankett.

 • Du måste ansöka om föräldrapenning inom 90 dagar från det datum du vill ha föräldrapenning från.

  Du kan ansöka även om du ännu inte fått fram alla nödvändiga intyg eller väntar på beslut om att du är försäkrad i Sverige.

 • Hur många dagar du har rätt till beror på hur många dagar du eller den andra föräldern fått från det andra EU/EES-landet och när barnet blir bosatt i Sverige. Detta kan innebära att du inte har rätt till föräldrapenning från Sverige om de redan uttagna dagarna överstiger det maximala antalet dagar som du kan ha rätt till från Sverige.

 • Du har rätt att behålla din föräldrapenning när du är utomlands inom EU och vårdar ditt barn. Det gäller så länge du är försäkrad i Sverige och barnet bor inom EU/EES-området eller Schweiz. För att fortsätta tillhöra svensk socialförsäkring måste du ta ut föräldrapenning på sjukpenningnivå motsvarande en åttondel per dag, sju dagar per vecka.

  Du har rätt att behålla din SGI när du är utomlands inom EU/EES och skyddar din SGI efter att ditt barn har fyllt ett år. Eftersom att du fortfarande behöver fortsätta att vara försäkrad i Sverige gäller särskilda regler. Ring till kundcenter på 0771‑524 524 för mer information.

  Försäkrade i Sverige

  Om du ska flytta utomlands eller planerar att vara utomlands under längre perioder kan det påverka om du fortfarande ska vara försäkrad i Sverige.

  Flytta till Sverige

Senast uppdaterad