Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Assistansersättning för barn

Assistansersättning för barn

20 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om assistansersättning för barn.

 

Assistansersättning är pengar som du som har barn med funktionsnedsättning kan få för att anlita personliga assistenter.

Kan mitt barn få assistansersättning?

Ditt barn kan få assistansersättning om barnet

 • omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det gör barnet om han eller hon har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed har ett omfattande behov av stöd eller service.
 • har en funktionsnedsättning som innebär stora svårigheter i hans eller hennes dagliga liv.
 • på grund av sin funktionsnedsättning behöver ett personligt utformat stöd för hjälp som är mer än 20 timmar per vecka för fem i lagen fastställda behov; personlig hygien, intagande av måltider, av- och påklädnad, kommunikation med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om barnet som person.
 • är försäkrat i Sverige. Ett barn som bor i Sverige är försäkrat här.

Det är först när ditt barn behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka för att klara de fem specifika behovsområdena som Försäkringskassan kan bevilja assistansersättning. Om Försäkringskassan bedömer att ditt barn behöver hjälp med ovan nämnda behov mer än 20 timmar per vecka kan han eller hon få assistansersättning även för andra personliga behov.

Om ditt barn inte kommer upp i de 20 timmar som krävs för att få statlig assistansersättning kan ni ansöka om personlig assistans hos er kommun. Kommunen kan bevilja personlig assistans även för andra personliga behov, men också annat stöd till barn med funktionsnedsättning.

Hur mycket får jag i assistansersättning?

Ersättningen är 299,80 kronor för varje assistanstimme. Det finns möjlighet att ansöka om högre ersättning om man kan visa att man har högre kostnader. Den högsta ersättningen är 335,77 kronor per timme.

Hur ansöker jag?

Om ditt barn behöver hjälp med de grundläggande behoven mer än 20 timmar per vecka så ansöker du hos Försäkringskassan. Om barnet behöver hjälp med de grundläggande behoven upp till 20 timmar per vecka så ansöker du om personlig assistans från kommunen. Här beskriver vi bara hur det fungerar att ansöka hos Försäkringskassan.

1. Be om ett läkarutlåtande

Kontakta barnets läkare för att få ett läkarutlåtande som beskriver barnets funktionsnedsättning och hur den påverkar barnet.

2. Fyll i en ansökningsblankett

Fyll i blanketten Ansökan om assistansersättning.

3062 Ansökan om assistansersättning (91 kB). pdf öppnas i nytt fönster

Är ni två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan.

Eftersom vi alltid kontaktar dig när vi har fått din ansökan så gör det inget om den är kortfattad eller om någonting saknas.

3. Skicka in blanketten och medicinskt underlag

Skicka blanketten och det medicinska underlaget till Försäkringskassan.

Har du ansökt om personlig assistans hos kommunen så skickar de ibland in en anmälan till Försäkringskassan. Den gäller då som ansökan och du behöver inte göra någonting. Hör med din kommun vad som gäller för dig.

4. Handläggaren kontaktar dig och bokar ett möte

En handläggare kontaktar dig inom en vecka och bokar ett personligt möte med dig. På mötet pratar ni om barnets behov för att komma fram till hur mycket assistans han eller hon behöver. Mötet kan antingen vara hemma hos er eller på Försäkringskassan. Barnet får gärna vara med på mötet.

5. Du får ett beslut

Det tar normalt 5 månader innan du får ett beslut om assistansersättning. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag.

Om ditt barn redan har fått personlig assistans och det har funnits en kostnad för den innan du fått ett beslut om assistansersättning, ska du under tiden som vi handlägger din ansökan redovisa assistansen till Försäkringskassan

Du redovisar assistansen genom att lämna in

 • handlingar som visar att barnets personliga assistenter är anställda
 • ett avtal mellan ditt barn och en anordnare
 • tidsredovisningar
 • räkningar

Vi måste få in redovisningen senast den 5:e i månaden efter den månad som ditt barn började få assistans för att vi ska kunna betala ut ersättning.

 

6. Välj hur barnets assistans ska anordnas

Om du inte redan har gjort det ska du nu välja hur assistansen ska anordnas. Du kan köpa personlig assistans av en kommunal eller privat assistansanordnare, själv anställa barnets assistenter eller kombinera alternativen. Du ska också bestämma om pengarna ska betalas till dig eller till en anordnare. Meddela oss ditt val genom att fylla i och skicka in blanketten:

3079 Begäran om betalningsmottagare och anordnare för assistansersättning

Kommun som vill bedriva verksamhet som assistansanordnare behöver anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) medan privata anordnare måste ha tillstånd från Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Försäkringskassan får inte rekommendera någon speciell anordnare. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett register över alla assistansanordnare med tillstånd.

Om du väljer att själv ta emot ersättningen och köpa assistansen av en privat anordnare behöver du kontrollera att anordnaren har F-skattsedel. Assistansföretag måste ha F-skattsedel. Kooperativ och ekonomiska föreningar måste inte det, men utan F-skattsedel blir det mer administrativt jobb för dig som får assistansen.

Om du väljer att själv vara anordnare och anställa dina assistenter innebär det att du får större valmöjligheter, men också att du måste lägga ner mycket tid på administration.

 

När du har valt assistansanordnare ska du skicka in ett avtal mellan dig och anordnaren till oss.

 

Du som förälder som anställer dina barn assistenter ska anmäla det till IVO innan assistenten börjar sitt arbete och du ska vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.

Lämna uppgifter om barnets assistenter

Om du själv anställer ditt barns assistenter ska du också skicka in uppgifter om dem innan de börjar arbeta hos barnet Du behöver också tala om när något ändras som gäller assistenterna. Vi kan inte betala ersättning för den assistans som har utförts innan uppgifterna kom in till oss.

Använd blankett.

3066 Anmälan från arbetsgivare Uppgifter om personliga assistenter

 

7. Skicka in räkning och tidsredovisning

En gång i månaden ska du skicka in en räkning för assistansersättning.

3057 Räkning assistansersättning (pdf)

3057 Hjälp att fylla i blanketten, på svenska version 15 (pdf)

Blanketten måste komma in till Försäkringskassan den 5:e i andra månaden efter den månad som räkningen gäller.

 
 

8. Utbetalning

Ersättningen kan betalas ut på två sätt, antingen i efterskott eller i förskott. Efterskott är vanligast, det är bara om du själv anställer alla barnets assistenter som du kan få ersättningen i förskott.

Assistansersättning i efterskott betalas omkring den 5 eller den 20 varje månad. Ersättningen betalas ut när kompletta underlag har kommit in och när de blivit handlagda.

Assistansersättning i förskott betalas en gång i månaden. Omkring den 20 varje månad får du en preliminär utbetalning för de timmar som du har blivit beviljad assistansersättning.

Meddela alltid förändringar

Ring din handläggare oss om barnet

 • flyttar till en annan bostad
 • behöver mer eller mindre assistans
 • får något annat stöd från till exempel kommunen, landstinget eller skolan
 • flyttar till en gruppbostad
 • vårdas på sjukhus
 • behöver nya hjälpmedel
 • reser utomlands och det påverkar hur barnets assistenter arbetar.

Meddela oss också om legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal bedömer att barnet behöver någon form av sjukvårdande insats. Vissa förändringar kan påverka rätten till assistansersättning. Har du fått pengar som du inte har haft rätt till så kan du behöva betala tillbaka. Anmäl förändringen till Försäkringskassan så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att du har fått reda på den.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

LSS står för lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lagen står det att personer med funktionsnedsättningar ska kunna få hjälp att leva som andra.

Vi bedömer ditt barns vård- och hjälpbehov i förhållande till barn utan funktionsnedsättning i samma ålder.

LSS består av tre personkretsar som beskriver vilka personer som omfattas av LSS.

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder som beror på yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som därmed har ett omfattande behov av stöd eller service.

Försäkringskassan prövar rätten till assistansersättning oavsett hur omfattande de grundläggande hjälpbehoven är.

Behöver barnet personlig assistans mer än 20 timmar i veckan för de grundläggande hjälpbehoven så har barnet rätt till assistansersättning från Försäkringskassan.

Är barnets grundläggande hjälpbehov mindre än 20 timmar i veckan så är det kommunen som ansvarar för att besluta om insatser för barnet.

Ja. Ditt barn kan få assistansersättning samtidigt som du får vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag, men inte för samma behov. Du kan också få merkostnadsersättning samtidigt som ditt barn har assistansersättning men inte för en kostnad som redan ersätts i barnets assistansersättning.

Under det personliga mötet kommer handläggaren att ställa frågor om ditt barns behov av hjälp. Du kommer att få frågorna hemskickade i god tid före mötet. Här är några exempel på vad vi pratar om:

 • Hur ser en dag ut för ditt barn?
 • Behöver ditt barn hjälp och stöd med att äta eller dricka? I sådana fall, beskriv vad ditt barn behöver hjälp med och hur lång tid det tar.
 • Beskriv ditt barns funktionsnedsättning eller sjukdom och hur den påverkar henne eller honom i vardagen.

För barn kan det vara lättare att vara hemma där de känner sig trygga. Det är bra om det finns möjlighet för barnet att gå undan, till exempel om barnet inte vill vara med under hela mötet.

Det är också bra att mötet är hemma hos er eftersom handläggaren då kan bedöma ditt barns behov av hjälp i hemmet på bästa sätt.

Ja, i vissa fall går det. Innan vi på Försäkringskassan utreder barnets behov av flera assistenter samtidigt behöver vi ta del av en utredning om bostadsanpassning och vilka hjälpmedel ditt barn har. Ring ditt barns handläggare om du vill veta mer.

Du behöver inte förnya din ansökan. Beslutet gäller tills vidare.

Om ditt barn beviljas assistansersättning kommer vi att följa upp ditt vårdbidrag, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Ja. En familjemedlem kan anställas som personlig assistent.

Ja. En släkting kan anställas som personlig assistent. Det finns ingen övre åldersgräns så länge personen kan utföra arbetet med god kvalitet.

Ja, men du kan inte få assistansersättning för den assistenten. Försäkringskassan betalar bara ut ersättning för personliga assistenter som är över 18 år.

Har ditt barn behov av mer assistans under en begränsad period kan du ansöka om fler timmar hos kommunen.

Är behovet inte tillfälligt kan du ansöka om fler timmar hos Försäkringskassan. Ring din handläggare för att få mer information.

Ja, i undantagsfall om det finns särskilda skäl för det. Barnomsorgen och skolan ska i första hand tillgodose barnets hjälpbehov när barnet är där. Ring ditt barns personliga handläggare för att få veta vad som gäller ditt barn.

Då ska barnet själv ha kontakt med Försäkringskassan och själv skriva under sina handlingar. Har barnet inte förmågan kan ni vända er till kommunen och begära en god man.

Om du tycker att beslutet är fel kan du begära att Försäkringskassan omprövar beslutet. Skicka ett brev till Försäkringskassan inom två månader från att du fick beslutet.
Din begäran om omprövning ska innehålla följande uppgifter:

 • Vilket beslut som du vill att vi ska ompröva.
 • Hur du vill att beslutet ska ändras.
 • Varför du vill att beslutet ska ändras.
 • Barnets namn, personnummer, adress och telefonnummer.
 • Din namnteckning.

I beslutsbrevet står det vart du ska skicka din begäran om omprövning.

Från och med oktober 2018 får du som har ett barn med rätt till assistansersättning, en kopia av utbetalningsbeskedet. Varje gång Försäkringskassan betalar ut assistansersättning får den som är assistansanordnare ett utbetalningsbesked. 

Kopian är bara information för kännedom, och du behöver inte göra någonting. Assistansersättningen betalas ut till den betalningsmottagare som finns registrerad hos oss.

Sjukvårdsinsatser ska utföras av hälso- och sjukvården och då kan ditt barn inte få assistansersättning för det.

Däremot kan ditt barn få assistansersättning för insatser som hälso- och sjukvården normalt sett ansvarar för om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att insatserna kan utföras som egenvård i hemmet med hjälp av en personlig assistent. Det kan till exempel handla om att barnets assistent hjälper barnet att ta sin medicin, hjälper till med sondmatning eller skötsel av stomi, kateter eller trakeostomi.

Det är viktigt att du meddelar oss om något ändras. Det gäller till exempel om något tidigare har utförts som egenvård men som nu utförs som sjukvård. Det finns annars en risk att du får pengar som du inte har rätt till och då kan du behöva betala tillbaka pengarna.