Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Assistansersättning för barn Actions
Loading...

Assistansersättning för barn

Teckenspråk Assistansersättning för barn Actions
Loading...

Assistansersättning för barn

20 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om assistansersättning för barn.

 
Speglad/förälder/funktionsnedsättning/Assistansersättning Actions
Loading...

Assistansersättning är pengar som du som har barn med funktionsnedsättning kan få för att anlita personliga assistenter.

Kan mitt barn få assistansersättning?

I Guiden för funktionsnedsättning kan du genom att svara på några frågor om din och ditt barns situation enkelt se om ni har rätt till assistansersättning.

Guide - för dig med barn som har funktions­nedsättning

Ditt barn kan få assistansersättning om hon eller han uppfyller följande villkor:

 • Om barnet omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Barnet omfattas av LSS om han eller hon har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed har ett omfattande behov av stöd eller service.
 • Om barnet har en funktionsnedsättning som innebär stora svårigheter i barnets dagliga liv.
 • Om barnet behöver hjälp mer än 20 timmar i veckan med att till exempel tvätta sig, klä på sig, kommunicera, äta eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om barnet.
 • Om barnet är försäkrat i Sverige. Bor barnet i Sverige så är barnet försäkrat här.

Hur fungerar assistansersättning?

Först väljer du vem som ska anordna assistansen. Antingen gör du det själv, eller så väljer du en assistansanordnare.

Ersättningen betalas ut enligt ett schablonbelopp för varje beviljad och utförd assistanstimme. Ersättningen är 288 kronor per assistanstimme.

Hur gör jag för att ansöka om assistansersättning?

1. Kontakta barnets läkare

Kontakta barnets läkare för att få ett medicinskt underlag om barnets funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.

2. Fyll i blanketten

Fyll i blanketten Ansökan om assistansersättning. 

3062 Ansökan om assistansersättning (91 kB). pdf öppnas i nytt fönster

Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill ha hjälp att fylla i din ansökan.

Är ni två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan.

Eftersom vi alltid erbjuder ett personligt möte så gör det inget om din ansökan är kortfattad eller om någonting saknas.

3. Skicka in blanketten och medicinskt underlag

Skicka blanketten och det medicinska underlaget till Försäkringskassan.

Har du ansökt om personlig assistans hos kommunen så skickar de ibland in en anmälan till Försäkringskassan. Den gäller då som ansökan och du behöver inte göra någonting. Hör med din kommun vad som gäller för dig.

4. Du får en handläggare och ni bokar in ett möte

Barnets personliga handläggare kontaktar dig inom en vecka från att vi har fått din ansökan. Samtidigt bokar handläggaren ett personligt möte med dig.

När du träffar handläggaren pratar ni om barnets behov för att komma fram till hur mycket assistans barnet behöver. Mötet kan antingen vara hemma hos er eller på Försäkringskassan. Barnet får gärna vara med på mötet.

5. Du får ett beslut

Du får ett beslut inom 4 månader från att din ansökan har kommit in.

Om ditt barn hade assistans innan du ansökte

Om ditt barn har fått personlig assistans och det har funnits en kostnad för assistansen innan du ansökte om assistansersättning, ska du under tiden vi handlägger ansökan redovisa till Försäkringskassan att ditt barn har assistans.

Lämna in

 • handlingar som styrker att personliga assistenter är anställda,
 • avtal mellan ditt barn och en anordnare,
 • tidsredovisningar och
 • räkningar.

Dessa handlingar ska komma in senast den 5:e i månaden efter den månad som assistansen började utföras.

 
Testimonial_speglad förälder och funktionsnedsättning, assistansersättning och vårdbidrag Actions
Loading...
Speglad/förälder/funktionsnedsättningAssistansersättning text2 Actions
Loading...

Vad ska jag göra när jag fått mitt beslut om assistans?

1. Meddela oss vilken sorts assistans du valt

Om du inte redan har gjort det ska du nu välja hur assistansen ska anordnas och meddela oss ditt val. Du kan köpa personlig assistans av en assistansanordnare eller själv anställa personliga assistenter. Du kan också kombinera alternativen. Du ska också bestämma om du vill att pengarna ska betalas till dig eller till en anordnare.

Meddela oss genom att fylla i och skicka in blanketten:

3079 Anmälan - val av anordnare av personlig assistans (100 kB)pdf öppnas i nytt fönster

2. Skicka in avtalet

Om du har valt en assistansanordnare ska du skicka in ett avtal mellan dig och anordnaren till oss.

Om du själv anställer dina assistenter ska du också skicka in uppgifter om dem innan de börjar arbeta hos dig.
Du behöver också tala om när något ändras som gäller dina assistenter. 
Du kan inte få ersättning för den assistans som har utförts innan uppgifterna kom in till oss.

Använd blankett.

3066 Anmälan från arbetsgivare Uppgifter om personliga assistenter

 

Vad ska jag göra när assistansen är igång?

1. Redovisa räkningar

En gång i månaden ska du skicka in en räkning för assistansersättning.

3057 Räkning assistansersättningpdf öppnas i nytt fönster

3057 Hjälp att fylla i blanketten

Blanketten måste komma in till Försäkringskassan den 5:e i andra månaden efter den månad som räkningen gäller.

 

2. Utbetalning

Ersättningen kan betalas ut på två sätt, antingen i efterskott eller i förskott.

Assistansersättning i efterskott betalas omkring den 5 eller den 20 varje månad. Ersättningen betalas ut när kompletta underlag har kommit in och när de blivit handlagda.

Assistansersättning i förskott betalas en gång i månaden. Omkring den 20 varje månad får du en preliminär utbetalning för de timmar som du har blivit beviljad assistansersättning.

3. Meddela alltid förändringar

Ring din personliga handläggare om barnet

 • flyttar till en annan bostad
 • behöver mer eller mindre assistans
 • får något annat stöd från till exempel kommunen, landstinget eller skolan
 • flyttar till gruppbostad
 • vårdas på sjukhus
 • behöver nya hjälpmedel
 • reser utomlands och det påverkar hur barnets assistenter arbetar.

Vissa förändringar kan påverka rätten till assistansersättning. Har du fått pengar som du inte har haft rätt till så kan du behöva betala tillbaka pengar. Anmäl förändringen till Försäkringskassan så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att du har fått reda på förändringen.

Vanliga frågor

LSS står för lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lagen står det att personer med funktionsnedsättningar ska kunna få hjälp att leva som andra.

Vi bedömer ditt barns vård- och hjälpbehov i förhållande till barn utan funktionsnedsättning i samma ålder.

LSS består av tre personkretsar som beskriver vilka personer som omfattas av LSS.

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder som beror på yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som därmed har ett omfattande behov av stöd eller service.

Försäkringskassan prövar rätten till assistansersättning oavsett hur omfattande de grundläggande hjälpbehoven är.

Behöver barnet personlig assistans mer än 20 timmar i veckan för de grundläggande hjälpbehoven så har barnet rätt till assistansersättning från Försäkringskassan.

Är barnets grundläggande hjälpbehov mindre än 20 timmar i veckan så är det kommunen som ansvarar för att besluta om insatser för barnet.

Ja. Ditt barn kan få assistansersättning samtidigt som du får vårdbidrag, men inte för samma behov

Under det personliga mötet kommer handläggaren att ställa frågor om ditt barns behov av hjälp. Du kommer att få frågorna hemskickade i god tid före mötet. Här är några exempel på vad vi pratar om:

 • Hur ser en dag ut för ditt barn?
 • Behöver ditt barn hjälp och stöd med att äta eller dricka? I sådana fall, beskriv vad ditt barn behöver hjälp med och hur lång tid det tar.
 • Beskriv ditt barns funktionsnedsättning eller sjukdom och hur den påverkar henne eller honom i vardagen.

För barn kan det vara lättare att vara hemma där de känner sig trygga. Det är bra om det finns möjlighet för barnet att gå undan, till exempel om barnet inte vill vara med under hela mötet.

Det är också bra att mötet är hemma hos er eftersom handläggaren då kan bedöma ditt barns behov av hjälp i hemmet på bästa sätt.

Ja, i vissa fall går det. Innan vi på Försäkringskassan utreder barnets behov av flera assistenter samtidigt behöver vi ta del av en utredning om bostadsanpassning och vilka hjälpmedel ditt barn har. Ring ditt barns personliga handläggare om du vill veta mer.

Du behöver inte förnya din ansökan. Beslutet gäller tills vidare. Vartannat år gör vi en uppföljning för att se om ditt barns behov av assistans har förändrats.

Har du vårdbidrag kan det påverkas av assistansersättningen. I så fall omprövar vi ditt vårdbidrag.

Inspektionen för vård och omsorg har ett register över verksamheter som har tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans för barn. Registret finns på deras webbplats.

 Inspektionen för vård och omsorg (www.ivo.se/) öppnas i nytt fönster

Ja. En familjemedlem kan anställas som personlig assistent.

Ja. En släkting kan anställas som personlig assistent. Det finns ingen övre åldersgräns så länge personen kan utföra arbetet med god kvalitet.

Ja, men du kan inte få assistansersättning för den assistenten. Försäkringskassan betalar bara ut ersättning för personliga assistenter som är över 18 år.

Har ditt barn behov av mer assistans under en begränsad period kan du ansöka om fler timmar hos kommunen.

Är behovet inte tillfälligt kan du ansöka om fler timmar hos Försäkringskassan. Ring din handläggare för att få mer information.

Ja, i undantagsfall om det finns särskilda skäl för det. Barnomsorgen och skolan ska i första hand tillgodose barnets hjälpbehov när barnet är där. Ring ditt barns personliga handläggare för att få veta vad som gäller ditt barn.

Då ska barnet själv ha kontakt med Försäkringskassan och själv skriva under sina handlingar. Har barnet inte förmågan kan ni vända er till kommunen och begära en god man.

Om du tycker att beslutet är fel kan du begära att Försäkringskassan omprövar beslutet. Skicka ett brev till Försäkringskassan inom två månader från att du fick beslutet.
Din begäran om omprövning ska innehålla följande uppgifter:

 • Vilket beslut som du vill att vi ska ompröva.
 • Hur du vill att beslutet ska ändras.
 • Varför du vill att beslutet ska ändras.
 • Barnets namn, personnummer, adress och telefonnummer.
 • Din namnteckning.

I beslutsbrevet står det vart du ska skicka din begäran om omprövning.