Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

För dig som köper assistans

Du som köper eller ska köpa assistans behöver veta hur du och din assistansanordnare ska redovisa den utförda assistansen.

Välj vem du ska köpa assistans av

Du kan köpa assistans av din kommun eller av en privat assistansanordnare. Du behöver ha ett avtal med den anordnare du väljer. En privat assistansanordnare måste ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) för att bedriva personlig assistans. Du kan kontrollera hos Ivo om anordnaren har det. Om anordnaren inte har tillstånd kan Försäkringskassan inte betala ut assistansersättningen.

Genom att kontakta Ivo kan du kontrollera om en anordnare har tillstånd.

Inspektionen för vård och omsorg (ivo.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Meddela vem som ska ta emot assistansersättningen

Huvudregeln är att assistansersättningen betalas ut till dig, men när du köper assistans kan du begära att din assistansersättning ska betalas direkt till anordnaren. Meddela Försäkringskassan genom att skicka in en begäran till oss. Skicka också in avtalet mellan dig och anordnaren. Det kan du göra genom att använda e-tjänsten:

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du använda blankett:

3079 Begäran Betalningsmottagare och anordnare för assistansersättning Pdf, 788 kB.

Om du köper assistans från en privat assistansanordnare måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för att de ska kunna ta emot ersättningen.

En privat assistansanordnare måste

 • ha tillstånd från Ivo för att bedriva personlig assistans
 • vara godkänd för F-skatt
 • vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.

Förutsättningarna måste vara uppfyllda vid varje utbetalningstillfälle. Om förutsättningarna ändras kan de inte fortsätta vara betalningsmottagare.

Så redovisar du den utförda assistansen

Varje månad ska din assistansanordnare lämna in tidsredovisningar och du ska lämna in räkning för den assistans som du har fått.

Du kan lämna in räkningen på tre olika sätt:

På mina sidor

Via din anordnares systemleverantör

Om din anordnare anlitar en systemleverantör som har avtal med Försäkringskassan så kan de lämna in räkningen via en elektronisk tjänst.

På blankett

3057 Räkning för utförd assistans Pdf, 757 kB.

3057 Räkning för utförd assistans – hjälp att fylla i blankett Pdf, 333 kB.

Utbetalning i efterskott

När Försäkringskassan har fått redovisningen för månaden betalas assistansersättningen ut i efterskott. Utbetalning sker vanligtvis den 5:e eller 20:e varje månad.

Mer information om utbetalningsdagar:

Om du väntar på besked

Assistansersättningen betalas ut med ett schablonbelopp per timme.

Aktuella belopp

Om schablonbeloppet inte räcker till för dina kostnader kan du ansöka om ett högre belopp. För att få mer än schablonbeloppet krävs särskilda skäl. Det högre beloppet kan inte överstiga schablonbeloppet med mer än 12 procent.

Redovisning av kostnader

Om du har blivit beviljad ett högre timbelopp än schablonbeloppet ska du även redovisa kostnaderna varje månad. Du ska redovisa kostnaderna per timme och total kostnad för

 • lön (utom ob-tillägg) och lönebikostnader
 • lön i form av ob-tillägg
 • assistansomkostnader
 • utbildningskostnader
 • arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader
 • administrationskostnader.

Du redovisar kostnaderna på räkningen.

Situationer när assistansersättning inte kan betalas ut

Assistansersättning betalas inte ut för assistans som har utförts

 • av någon som inte har fyllt 18 år
 • på arbetstid som överstiger den tid som anges i arbetstidslagen eller i kollektivavtal som uppfyller kraven i arbetstidslagen
 • av någon som inte klarar av att arbeta som personlig assistent på grund av ålder, sjukdom eller liknande.

Assistansersättning kan inte heller betalas ut om assistansen har utförts av en privat assistansanordnare som

 • saknar tillstånd från Ivo
 • har tillstånd som inte omfattar den grupp i personkretsen, eller den ålderskategori som du tillhör.

Frågor och svar

 • Nej, vi får inte rekommendera en viss anordnare.

 • Ja. Du kan använda blankett 5607 Fullmakt för ombud, men du kan också skriva en egen fullmakt. Det är viktigt att det framgår vem du ger fullmakt till, och vad du ger fullmakt för.

  5607 Fullmakt för ombud Pdf, 716 kB.

  Om du utser fler ombud behöver Försäkringskassan veta vem som är din huvudkontaktperson, eftersom vi vänder oss till hen i första hand.

Senast uppdaterad