Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

För dig som anställer assistenter själv

Du som anställer eller funderar på att anställa dina personliga assistenter själv behöver känna till hur du redovisar utförd assistans, och vad du har för ansvar som arbetsgivare.

Ditt ansvar som arbetsgivare

Det innebär ett stort ansvar att anställa sina assistenter själv och det är därför mycket du behöver veta eller ta reda på. Du behöver betala in arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, känna till arbetsrättsregler och lagstiftning på arbetsmarknaden med mera.

Innan du anställer assistenter

När du ska anställa dina assistenter ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket, men du ska inte registrera någon näringsverksamhet eftersom du inte bedriver näringsverksamhet när du anställer dina assistenter själv.

Registrera dig som arbetsgivare (skatteverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska också anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) att du ska anställa assistenter själv.

Du som själv anordnar din personliga assistans (ivo.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så redovisar du den utförda assistansen

Du ska lämna in uppgifter om dina assistenter, tidsredovisningar och räkning för den utförda assistansen.

Lämna uppgifter om dina assistenter

Du ansvarar för att lämna uppgifter om varje assistent innan hen börjar arbeta.

Det kan du göra på tre olika sätt:

Via arbetsgivartjänsten

Tidsredovisa den utförda assistansen varje månad

Du ansvarar för att lämna in tidsredovisning för den utförda assistansen för alla assistenter varje månad. Både assistenten och du som är arbetsgivare intygar uppgifterna.

Tidsredovisning kan lämnas in på två olika sätt:

Via systemleverantör

Våra elektroniska tjänster

På blankett

3059 Tidsredovisning assistansersättning Pdf, 777 kB, öppnas i nytt fönster.

Lämna in räkning för den utförda assistansen varje månad

Varje månad ska du lämna in en räkning för den utförda assistansen.

Det kan du göra på tre olika sätt:

På Mina sidor

Via systemleverantör

Våra elektroniska tjänster

På blankett

3057 Räkning för utförd assistans Pdf, 757 kB, öppnas i nytt fönster.

3057 Räkning för utförd assistans – hjälp att fylla i blanketten Pdf, 333 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbetalning i förskott eller efterskott

Du kan få utbetalningarna i för- eller i efterskott.

För att kunna få förskott ska du

 • anställa alla dina assistenter själv
 • vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket
 • ha anmält till Ivo att du anställer dina assistenter själv.

Om du får ersättning i förskott

Försäkringskassan betalar i regel ut assistansersättningen den 20:e varje månad och den assistansersättning som betalas ut i förskott är preliminär. Vi beräknar ersättningen utifrån det genomsnittliga antalet timmar som du har beviljats för perioden.

Du redovisar kostnaderna för dina assistenter på räkningen för den sista månaden i varje beviljandeperiod.

Efter varje period stämmer vi av den preliminära ersättningen mot de timmar och kostnader som du har redovisat, en så kallad slutavräkning.

Om du har fått för mycket ersättning måste du betala tillbaka, senast i samband med slutavräkningen.

Om du vill betala tillbaka på eget initiativ, kan du välja att Försäkringskassan drar av det på nästa utbetalning. Om du inte vill det beslutar Försäkringskassan om återbetalning.

Om du får ersättningen i efterskott

Du får ersättningen efter att du har redovisat den utförda assistansen och dina kostnader för dina personliga assistenter. Utbetalningen sker vanligtvis den 5:e eller den 20:e varje månad.

Om en utbetalning har blivit fel får Försäkringskassan besluta om återbetalning.

Mer information om utbetalningsdagar:

Om du väntar på besked

Så redovisar du kostnaderna

Du redovisar kostnaderna på räkningen. Du ska redovisa kostnaderna du har för dina assistenter per timme och total kostnad för

 • lön (utom ob-tillägg) och lönebikostnader
 • lön i form av ob-tillägg
 • assistansomkostnader
 • utbildningskostnader
 • arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader
 • administrationskostnader.

Tänk på att assistansersättning bara betalas ut för kostnader för personliga assistenter. Det innebär att du inte kan få ersättning för dina privata kostnader.

Försäkringskassan kan be dig att visa underlagen som ligger till grund för dina kostnader. Spara därför kvitton, fakturor och andra underlag.

Vad innebär de olika kostnaderna?

 

Alla lönekostnader samt till exempel kostnadsersättningar till assistenterna, sociala avgifter, skattepliktiga förmåner. Det gäller bara kostnader för dina personliga assistenter, så du kan inte betala ut lön till dig själv för den tid du lägger på administrativa uppgifter.

 

Kostnader när assistenten arbetar under obekväm arbetstid och de sociala avgifter som är kopplade till det.

 

Kostnader som du har för dina assistenter i samband med aktiviteter utanför bostaden. Exempel på det är resekostnader eller inträdesavgifter för assistenterna vid aktiviteter.

 

Kostnader för kurser, lärare, föreläsare och lokaler för utbildning av dina assistenter eller dig själv. Det kan också vara kostnader för handledning av assistenten utöver hens lönekostnad.

 

Arbetsmiljöinsatser är kostnader för att förbättra arbetsmiljön för dina assistenter.

Personalomkostnader är till exempel kostnader för friskvård, kaffe, hudkräm och tvål till assistenterna samt personalarrangemang, personaldagar och liknande aktiviteter.

 

Kostnader för att administrera assistansen, till exempel kostnader för köp av elektroniska tjänster för att redovisa assistansen, administrativ hjälp, försäkringar och kostnader till arbetsgivar‑ och branschorganisation. Du kan inte använda pengarna för att ta ut lön för den tid du själv lägger på administrativt arbete.

Så mycket assistansersättning kan du få när du anställer själv

Du som anställer själv kan bara få assistansersättning för de kostnader du har för dina personliga assistenter. Det kan högst vara schablonbeloppet per timme, men kan också vara lägre.

Aktuella belopp

Om schablonbeloppet inte räcker till för dina kostnader kan du ansöka om ett högre belopp. För att få mer än schablonbeloppet krävs särskilda skäl. Det högre beloppet kan inte överstiga schablonbeloppet med mer än 12 procent.

Situationer när assistansersättning inte kan betalas ut

Assistansersättning betalas inte ut för assistans som har utförts

 • av en person som inte har fyllt 18 år
 • på arbetstid som överstiger den tid som anges i lagen (1970:943) om arbetstid med mera i husligt arbete eller i kollektivavtal som uppfyller kraven i arbetstidslagen
 • av en person som inte klarar av att arbeta som personlig assistent på grund av ålder, sjukdom eller liknande.

Frågor och svar

 • Eftersom assistansersättningen är skattebefriad kan du inte ha en enskild firma med dig själv som kund. När du registrerar dig hos Skatteverket ska du därför bara registrera dig som arbetsgivare.

 • Ja, du kan köpa viss administrativ hjälp för till exempel lönehantering och redovisa det som en administrationskostnad.

 • Om assistenten har varit sjuk ska du redovisa den tid som du betalar sjuklön för, eftersom den tiden jämställs med lämnad assistans när du anställer assistenter själv. Redovisa sjuklönen som en kostnad på räkningen. Vänd dig till kommunen om du behöver en tillfällig utökning av din assistans.

 • Ja. Använd blankett 5607 Fullmakt för ombud eller skriv en egen fullmakt. Det är viktigt att det framkommer vem du ger fullmakt till, och vad du ger fullmakt för.

  5607 Fullmakt för ombud Pdf, 716 kB.

  Tänk på att det alltid är du själv som har arbetsgivaransvaret för dina assistenter, även om du anlitar ett ombud.

Senast uppdaterad