Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Assistansersättning för vuxna

 
Assistansersättning för vuxna (Teckenspråk) 22 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information på teckenspråk om vad som gäller om du ska ansöka om assistansersättning för vuxna.

 

Du som behöver personlig assistans i mer än 20 timmar per vecka kan ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan.

Vem kan få assistansersättning?

Du kan få assistansersättning om du

 • omfattas av lagen om stöd och service (LSS)
 • har en stor och varaktig funktionsnedsättning
 • inte har fyllt 65 år när du ansöker
 • är försäkrad i Sverige.

Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

Försäkrad i Sverige

För att du ska få assistansersättning ska du även behöva personligt utformat stöd i mer än 20 timmar per vecka för hjälp med något av följande:

 • andning
 • personlig hygien
 • intagande av måltider
 • att klä av och klä på dig
 • kommunikation med andra
 • någon annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig som person.

Det är när du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka för de här behoven som du kan få assistansersättning från Försäkringskassan. Om du får assistansersättning för de här behoven kan du också få ersättning för fler personliga behov. Om du behöver stöd för behoven för mindre tid än 20 timmar i veckan kan du i stället ansöka om personlig assistans hos din kommun. Kommunen kan också hjälpa till med till exempel ledsagarservice och avlösarservice.

 

LSS är en förkortning av lagen om stöd och service. Du omfattas av LSS om du tillhör någon av de här tre grupperna:

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med stora och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och ger betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed skapar ett omfattande behov av stöd eller service.

Hur mycket kan jag få i assistansersättning?

Ersättningen är 315 kronor för varje assistanstimme. Det finns möjlighet att ansöka om högre ersättning om man kan visa att man har högre kostnader. Den högsta ersättningen är 352,80 kronor per timme.

Hur ansöker jag?

Här beskriver vi bara hur det fungerar att ansöka om assistansersättning från Försäkringskassan.

1. Be om ett läkarutlåtande

Kontakta en läkare för att få ett utlåtande som beskriver din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig.

2. Ansök på Mina sidor

Logga in på Mina sidor för att ansöka. Eftersom vi alltid kontaktar dig när Försäkringskassan har fått din ansökan så gör det inget om den är kortfattad eller om någonting saknas.

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fwps%2Fmyportal%2Fprivatpers%2Fetjanst%2Fansok-om-assistansersattning","login":true,"text":"Ansök om assistansersättning"}

 

3. Skicka in läkarutlåtandet

Skicka ditt läkarutlåtande till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

4. Vi kontaktar dig och bokar ett samtal

Vi bekräftar din ansökan inom en vecka. Om det finns behov av ett samtal bokar vi in det. Där går vi igenom vilken slags hjälp du behöver och hur mycket. Samtalet sker per telefon, hemma hos dig eller på Försäkringskassan. Du får ta med andra personer i samtalet som stöd, till exempel en familjemedlem.

5. Du får ett beslut

Det tar normalt 5 månader innan du får ett beslut om assistansersättning. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag.

 

Om du redan har fått personlig assistans och det har funnits en kostnad för den innan du fått ditt beslut om assistansersättning, ska du under tiden som vi handlägger din ansökan redovisa assistansen till Försäkringskassan.

Du redovisar assistansen genom att lämna in:

 • handlingar som visar att dina personliga assistenter är anställda
 • ett avtal mellan dig och en anordnare
 • tidsredovisningar
 • räkningar.

Vi måste få in redovisningen senast den 5:e i andra månaden efter den månad som du började få assistans för att vi ska kunna betala ut ersättning.

Rullstolsburen kvinna arbetar vid dator och får hjälp med att använda sin mobiltelefon. Foto.

En olycka förändrade allt

Efter månader på sjukhus fanns visserligen det gamla jobbet kvar men arbetsuppgifterna och arbetsmiljön var svåra att anpassa till de nya förutsättningarna.

”Personlig assistans gör att jag kan arbeta”

6. Välj hur din assistans ska anordnas

Du kan välja mellan att anställa dina assistenter själv eller att anlita en anordnare. Anordnaren kan vara din kommun eller en privat anordnare.

Om du väljer att anställa dina assistenter själv får du större möjlighet att påverka hur din assistans utförs, men du måste lägga ner mycket tid på administration.

Utbetalning av ersättning för personlig assistans utan tillstånd förbjuds (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fwps%2Fmyportal%2Fprivatpers%2Fetjanst%2Fbegar-betalningsmottagare-och-anordnare-for-assistansersattning","login":true,"text":"Begär betalningsmottagare och anordnare för assistansersättning"}

 

 

Om du anlitar kommunen eller en privat anordnare kan du göra på två sätt. Du kan låta Försäkringskassan betala ut ersättningen direkt till anordnaren. Eller själv ta emot ersättningen och köpa assistansen av anordnaren.

Om du anlitar en privat anordnare behöver du kontrollera att den har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det gör du genom att mejla till registrator.tillstand@ivo.se.

Om du väljer att själv ta emot ersättningen och köpa assistans av en privat anordnare behöver du även kontrollera hos Skatteverket att anordnaren är registrerad som arbetsgivare och godkänd för F‑skatt. Kooperativ och ekonomiska föreningar behöver inte vara godkända för F-skatt, men du måste vara beredd på att sköta mer av administrationen själv.

När du har valt assistansanordnare ska du skicka in ett avtal mellan dig och anordnaren till Försäkringskassan.

 

Om du väljer att anställa dina assistenter själv finns det några saker som du behöver känna till innan assistansen börjar utföras. Du ska anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Information för dig som anställer assistenter själv

7. Skicka in räkning och tidsredovisning

 

En gång i månaden ska du skicka in en räkning för assistansersättning.

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fwps%2Fmyportal%2Fprivatpers%2Fetjanst%2Frakning-for-utford-assistans","login":true,"text":"Räkning för utförd assistans"}

Innan du har fått ett beslut från oss kan du inte använda tjänsten på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du anmäla på blankett:

3057 Räkning för utförd assistans Pdf, 741.7 kB, öppnas i nytt fönster.

3057 Räkning för utförd assistans – hjälp att fylla i blanketten Pdf, 332.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppgifterna måste komma in till oss senast den 5:e i andra månaden efter räkningen gäller.

 

En gång i månaden ska du skicka in en räkning och tidsredovisning.

Räkning

Din räkning kan du lämna in på Mina sidor.

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fwps%2Fmyportal%2Fprivatpers%2Fetjanst%2Frakning-for-utford-assistans","login":true,"text":"Räkning för utförd assistans"}

Innan du har fått ett beslut från oss kan du inte använda tjänsten på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du använda blanketten istället.

3057 Räkning för utförd assistans Pdf, 741.7 kB, öppnas i nytt fönster.

3057 Räkning för utförd assistans – hjälp att fylla i blanketten Pdf, 332.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidsredovisning

Tidsredovisningen kan du tyvärr inte lämna på Mina sidor ännu. Fyll i och skicka in blanketten istället.

3059 Tidredovisning assistansersättning Pdf, 1005.2 kB, öppnas i nytt fönster.

3059 Tidredovisning assistansersättning – hjälp att fylla i blanketten Pdf, 158.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketterna måste komma in till Försäkringskassan den 5:e i andra månaden efter den månad som räkningen gäller.

8. Utbetalning

Ersättningen kan betalas ut på två sätt, antingen i efterskott eller i förskott. Efterskott är vanligast, det är bara om du själv anställer alla dina assistenter som du kan få ersättningen i förskott.

Assistansersättning i efterskott betalas omkring den 5:e eller den 20:e varje månad. Ersättningen betalas ut när kompletta underlag har kommit in och när de blivit handlagda.

Assistansersättning i förskott betalas en gång i månaden. Omkring den 20:e varje månad får du en preliminär utbetalning för de timmar som du har blivit beviljad assistansersättning.

Oavsett om det är du eller någon annan som är betalningsmottagare så får du en kopia på utbetalningsbeskedet varje gång vi betalar ut ersättningen. Kopian är bara information för kännedom, och du behöver inte göra någonting.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 6 dagar innan pengarna kommer.

Utbetalningsdatum och handläggningstider

9. Meddela alltid förändringar

Ring din handläggare om du:

 • flyttar till en annan bostad
 • behöver mer eller mindre assistans
 • får något annat stöd från till exempel kommunen eller regionen
 • flyttar till en gruppbostad
 • vårdas på sjukhus
 • får hjälpmedel
 • reser utomlands och det påverkar hur dina assistenter arbetar.

Meddela oss också om legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal bedömer att du behöver någon form av sjukvårdande insats. Vissa förändringar kan påverka rätten till assistansersättning och om du har fått pengar som du inte har haft rätt till, så kan du behöva betala tillbaka. Anmäl förändringen till oss så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att du har fått reda på förändringen.

Hjälpmedel tillhandahålls av kommunen eller regionen (landstinget).

Att få ett hjälpmedel – så går det till (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • För att få högre assistansersättning ska man kunna visa att man har högre kostnader, till exempel därför att man behöver mycket assistans på kvällar och helger eller därför att assistenterna behöver speciell utbildning.

 • Ja, det går bra.

 • Nej, Försäkringskassan får inte rekommendera en viss anordnare. Kommunen har basansvaret för personlig assistans, du kan alltid ta kontakt med dem om du är osäker på något. En sak som är viktig att du känner till är att om du väljer en privat anordnare behöver du kontrollera med Inspektionen för vård och omsorg att anordnaren har tillstånd att bedriva personlig assistans.

 • Beslut om assistansersättning gäller tills vidare. Om inget ändras behöver du inte ansöka igen.

  Om något förändras i din situation kan det innebära att Försäkringskassan omprövar din rätt till assistansersättning. Meddela Försäkringskassan om något förändras.

 • Nej. Om du behöver hjälp med assistans ska du kontakta din kommun istället. De kan hjälpa till med assistans i form av till exempel hemtjänst.

 • Ja. Meddela din handläggare att du behöver tolk på mötet.

 • Ingenting. Du fortsätter att få assistansersättning även efter att du fyller 65 år. Däremot kan du inte få fler timmar. Skulle ditt behov av assistans förändras och du behöver mer timmar ska du kontakta din kommun. Kontakta Försäkringskassan om du behöver mindre assistans.

 • Sjukvårdsinsatser ska utföras av hälso‑ och sjukvården och då kan du inte få assistansersättning för det.

  Däremot kan du få assistansersättning för insatser som hälso‑ och sjukvården normalt sett ansvarar för om legitimerad hälso‑ och sjukvårdspersonal bedömer att insatserna kan utföras som egenvård i hemmet med hjälp av en personlig assistent. Det kan till exempel handla om att din assistent hjälper dig att ta din medicin, hjälper dig med sondmatning eller skötsel av stomi, kateter eller trakeostomi.

  Det är viktigt att du meddelar oss om något ändras. Det gäller till exempel om något tidigare har utförts som egenvård men som nu utförs som sjukvård. Det finns annars en risk att du får pengar som du inte har rätt till och då kan du behöva betala tillbaka pengarna.

 • Ja. Du kan ha assistansersättning samtidigt som du har merkostnadsersättning. Däremot kan inte en och samma kostnad ge rätt till både assistansersättning och merkostnadsersättning.

 • Det är svårt att ge ett generellt svar på det. En längre utlandsvistelse kan innebära att du inte anses bosatt i Sverige och då påverkar det din rätt till assistansersättning. Hur länge du kan vistas utomlands beror på hur ofta du reser och om du reser utanför EU. Du behöver meddela oss, både om du reser till ett annat land en längre tid eller om du åker på kortare regelbundna resor, så att vi kan svara på vad som gäller för dig.

  Om du har fått pengar som du inte har rätt till kan du behöva betala tillbaka.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad