Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Assistansersättning för barn

 
Assistansersättning för barn (Teckenspråk) 32 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information på teckenspråk om vad som gäller om du ska ansöka om assistansersättning för barn.

 

Du som har ett barn som behöver personliga assistenter på grund av en funktionsnedsättning kan få assistansersättning.

Kan mitt barn få assistansersättning?

Ditt barn kan få assistansersättning om hen:

 • omfattas av lagen om stöd och service (LSS)
 • har en funktionsnedsättning som innebär stora svårigheter i hens dagliga liv
 • är försäkrad i Sverige (det är barnet om hen bor i Sverige).

För att ditt barn ska få assistansersättning ska barnet även behöva personligt utformat stöd i mer än 20 timmar per vecka för hjälp med något av följande:

 • andning
 • personlig hygien
 • intagande av måltider
 • klä av och klä på sig
 • kommunikation med andra
 • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om barnet som person.

Det är när ditt barn behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka för de här behoven som han eller hon kan få assistansersättning från Försäkringskassan. Om ditt barn får assistansersättning för de här behoven kan han eller hon också få ersättning för fler personliga behov.

Om ditt barn behöver stöd för behoven för mindre tid än 20 timmar i veckan kan ni i stället ansöka om personlig assistans hos er kommun. Kommunen kan också hjälpa till med annat stöd till barn med funktionsnedsättning.

Hur mycket får jag i assistansersättning?

Ersättningen är 315 kronor för varje assistanstimme. Det finns möjlighet att ansöka om högre ersättning om man kan visa att man har högre kostnader. Den högsta ersättningen är 352,80 kronor per timme.

Hur ansöker jag?

Här beskriver vi bara hur det fungerar att ansöka om assistansersättning från Försäkringskassan.

1. Be om ett läkarutlåtande

Kontakta barnets läkare för att få ett läkarutlåtande som beskriver barnets funktionsnedsättning och hur den påverkar barnet.

2. Fyll i en ansökningsblankett

Fyll i blanketten Ansökan om assistansersättning.

3062 Ansökan om assistansersättning Pdf, 716 kB, öppnas i nytt fönster.

Är ni två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan.

Eftersom vi alltid kontaktar dig när vi har fått din ansökan så gör det inget om den är kortfattad eller om någonting saknas.

3. Skicka in blanketten och medicinskt underlag

Skicka blanketten och det medicinska underlaget till Försäkringskassan.

Har du ansökt om personlig assistans hos kommunen så skickar de ibland in en anmälan till Försäkringskassan. Den gäller då som ansökan och du behöver inte göra någonting. Hör med din kommun vad som gäller för dig.

4. Vi kontaktar dig och bokar ett samtal

Vi bekräftar ansökan inom en vecka. Om det finns behov av ett samtal bokar vi in det. Där går vi igenom ditt barns behov för att komma fram till hur mycket assistans han eller hon behöver.

Barn har enligt lag rätt att få information och uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem själva. Ditt barn får därför gärna vara med vid samtalet som sker per telefon, hemma hos dig eller på Försäkringskassan. Om inte barnet själv kan bestämma om sin medverkan, så avgör du som vårdnadshavare om och hur mycket ditt barn kan vara med. Berätta gärna för oss om det är något särskilt vi behöver tänka på inför samtalet.

5. Du får ett beslut

Det tar normalt fem månader innan du får ett beslut om assistansersättning. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag.

 

Om ditt barn redan har fått personlig assistans och det har funnits en kostnad för den innan du fått ett beslut om assistansersättning, ska du under tiden som vi handlägger din ansökan redovisa assistansen till Försäkringskassan

Du redovisar assistansen genom att lämna in:

 • handlingar som visar att barnets personliga assistenter är anställda
 • ett avtal mellan ditt barn och en anordnare
 • tidsredovisningar
 • räkningar.

Vi måste få in redovisningen senast den 5:e i månaden efter den månad som ditt barn började få assistans för att vi ska kunna betala ut ersättning.

6. Välj hur barnets assistans ska anordnas

Du kan välja mellan att anställa assistenter till barnet själv eller att anlita en anordnare. Anordnaren kan vara din kommun eller en privat anordnare.

Om du väljer att anställa assistenterna själv får du större möjlighet att påverka hur assistansen utförs, men du måste lägga ner mycket tid på administration.

3079 Begär betalningsmottagare och anordnare för assistansersättning Pdf, 723 kB, öppnas i nytt fönster.

Från och med den första november betalar Försäkringskassan inte ut ersättning för assistans som utförs av en privat assistansanordnare som saknar tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Du kan läsa mer om lagändringen på regeringens webbplats.

Utbetalning av ersättning för personlig assistans utan tillstånd förbjuds (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Om du anlitar kommunen eller en privat anordnare kan du göra på två sätt. Du kan låta Försäkringskassan betala ut ersättningen direkt till anordnaren. Eller själv ta emot ersättningen och köpa assistansen av anordnaren.

Om du anlitar en privat anordnare behöver du kontrollera att den har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det gör du genom att mejla till registrator.tillstand@ivo.se.

Om du väljer att själv ta emot ersättningen och köpa assistans av en privat anordnare behöver du även kontrollera hos Skatteverket att anordnaren är registrerad som arbetsgivare och godkänd för F‑skatt. Kooperativ och ekonomiska föreningar behöver inte vara godkända för F‑skatt, men du måste vara beredd på att sköta mer av administrationen själv.

När du har valt assistansanordnare ska du skicka in ett avtal mellan dig och anordnaren till Försäkringskassan.

 

Om du väljer att anställa ditt barns assistenter själv finns det några saker som du behöver känna till innan assistansen börjar utföras. Du ska anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Information för dig som anställer assistenter själv

 

Om du som förälder väljer att anställa dina barns assistenter själv finns det några saker som du behöver känna till om hur du ska gå tillväga innan assistansen inleds, exempelvis att du ska anmäla verksamheten till IVO, Inspektionen för vård och omsorg och vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket. Vi har samlat information på en separat sida om vad du behöver göra och vad du behöver tänka på när du redovisar till Försäkringskassan.

Information för dig som anställer assistenter själv

7. Skicka in räkning och tidsredovisning

8. Utbetalning

Ersättningen kan betalas ut på två sätt, antingen i efterskott eller i förskott. Efterskott är vanligast, det är bara om du själv anställer alla barnets assistenter som du kan få ersättningen i förskott.

Assistansersättning i efterskott betalas omkring den 5:e eller den 20:e varje månad. Ersättningen betalas ut när kompletta underlag har kommit in och när de blivit handlagda.

Assistansersättning i förskott betalas en gång i månaden. Omkring den 20:e varje månad får du en preliminär utbetalning för de timmar som du har blivit beviljad assistansersättning.

Avvikande utbetalningsdagar

Utbetalningsdatum och handläggningstider

Meddela alltid förändringar

Ring din handläggare om barnet:

 • flyttar till en annan bostad
 • behöver mer eller mindre assistans
 • får något annat stöd från till exempel kommunen, regionen eller skolan
 • flyttar till en gruppbostad
 • vårdas på sjukhus
 • får hjälpmedel
 • reser utomlands och det påverkar hur barnets assistenter arbetar.

Meddela oss också om legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal bedömer att barnet behöver någon form av sjukvårdande insats. Vissa förändringar kan påverka rätten till assistansersättning. Har du fått pengar som du inte har haft rätt till så kan du behöva betala tillbaka. Anmäl förändringen till oss så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att du har fått reda på den.

Hjälpmedel tillhandahålls av kommunen eller regionen. Du kan läsa mer om hjälpmedel på

Att få hjälpmedel (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • LSS står för lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lagen står det att personer med funktionsnedsättningar ska kunna få hjälp att leva som andra.

 • Vi bedömer ditt barns vård- och hjälpbehov i förhållande till barn utan funktionsnedsättning i samma ålder.

 • LSS består av tre personkretsar som beskriver vilka personer som omfattas av LSS.

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder som beror på yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som därmed har ett omfattande behov av stöd eller service.
 • Försäkringskassan prövar rätten till assistansersättning oavsett hur omfattande de grundläggande hjälpbehoven är.

  Behöver barnet personlig assistans mer än 20 timmar i veckan för de grundläggande hjälpbehoven så har barnet rätt till assistansersättning från Försäkringskassan.

  Är barnets grundläggande hjälpbehov mindre än 20 timmar i veckan så är det kommunen som ansvarar för att besluta om insatser för barnet.

 • Ja. Ditt barn kan få assistansersättning samtidigt som du får vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag, men inte för samma behov. Du kan också få merkostnadsersättning samtidigt som ditt barn har assistansersättning men inte för en kostnad som redan ersätts i barnets assistansersättning.

 • Under samtalet kommer handläggaren att ställa frågor om ditt barns behov av hjälp. Du kommer att få frågorna hemskickade i god tid före mötet. Här är några exempel på vad vi pratar om:

  • Hur ser en dag ut för ditt barn?
  • Behöver ditt barn hjälp och stöd med att äta eller dricka? I sådana fall, beskriv vad ditt barn behöver hjälp med och hur lång tid det tar.
  • Beskriv ditt barns funktionsnedsättning eller sjukdom och hur den påverkar henne eller honom i vardagen.
 • Ja, i vissa fall går det. Innan vi på Försäkringskassan utreder barnets behov av flera assistenter samtidigt behöver vi ta del av en utredning om bostadsanpassning och vilka hjälpmedel ditt barn har. Ring ditt barns handläggare om du vill veta mer.

 • Du behöver inte förnya din ansökan. Beslutet gäller tills vidare.

 • Om ditt barn beviljas assistansersättning kommer vi att följa upp ditt vårdbidrag, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

 • Ja. En familjemedlem kan anställas som personlig assistent.

 • Ja. En släkting kan anställas som personlig assistent. Det finns ingen övre åldersgräns så länge personen kan utföra arbetet med god kvalitet.

 • Ja, men du kan inte få assistansersättning för den assistenten. Försäkringskassan betalar bara ut ersättning för personliga assistenter som är över 18 år.

 • Har ditt barn behov av mer assistans under en begränsad period kan du ansöka om fler timmar hos kommunen.

  Är behovet inte tillfälligt kan du ansöka om fler timmar hos Försäkringskassan. Ring din handläggare för att få mer information.

 • Nej, men i undantagsfall om det finns särskilda skäl för det kan assistenter vara med i barnomsorg eller skola. Detta gäller även i vissa fall om barnet har behov av hjälp med andning eller sondmatning. Barnomsorgen och skolan ska i första hand tillgodose barnets hjälpbehov när barnet är där. Ring ditt barns personliga handläggare för att få veta vad som gäller ditt barn.

 • Då ska barnet själv ha kontakt med Försäkringskassan och själv skriva under sina handlingar. Har barnet inte förmågan kan ni vända er till kommunen och begära en god man.

 • Om du tycker att beslutet är fel kan du begära att Försäkringskassan omprövar beslutet. Skicka ett brev till Försäkringskassan inom två månader från att du fick beslutet.

  Din begäran om omprövning ska innehålla följande uppgifter:

  • Vilket beslut som du vill att vi ska ompröva.
  • Hur du vill att beslutet ska ändras.
  • Varför du vill att beslutet ska ändras.
  • Barnets namn, personnummer, adress och telefonnummer.
  • Din namnteckning.

  I beslutsbrevet står det vart du ska skicka din begäran om omprövning.

 • Sjukvårdsinsatser ska utföras av hälso- och sjukvården och då kan ditt barn inte få assistansersättning för det.

  Däremot kan ditt barn få assistansersättning för insatser som hälso- och sjukvården normalt sett ansvarar för om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att insatserna kan utföras som egenvård i hemmet med hjälp av en personlig assistent. Det kan till exempel handla om att barnets assistent hjälper barnet att ta sin medicin, hjälper till med sondmatning eller skötsel av stomi, kateter eller trakeostomi.

  Det är viktigt att du meddelar oss om något ändras. Det gäller till exempel om något tidigare har utförts som egenvård men som nu utförs som sjukvård. Det finns annars en risk att du får pengar som du inte har rätt till och då kan du behöva betala tillbaka pengarna.

 • Det är svårt att ge ett generellt svar på det. En längre utlandsvistelse kan innebära att du och ditt barn inte anses bosatta i Sverige och då påverkar det ditt barns rätt till assistansersättning. Hur länge ni kan vistas utomlands beror på hur ofta ni reser och om ni reser utanför EU. Du behöver meddela oss, både om ni reser till ett annat land en längre tid eller om ni åker på kortare regelbundna resor, så att vi kan svara på vad som gäller för ditt barn.

  Om ditt barn har fått pengar som hen inte har rätt till kan ni behöva betala tillbaka.

Senast uppdaterad