Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om du inte är nöjd

Här kan du läsa om vad du kan göra om du inte är nöjd och vill lämna synpunkter inför ett beslut, begära omprövning av ett beslut eller överklaga ett beslut efter omprövning. Du kan också läsa om möjligheten att begära skadestånd.

 

Om du har fått ett meddelande om att Försäkringskassan kommer att fatta ett beslut, så kan du höra av dig om du vill lämna synpunkter eller fler uppgifter inför beslutet. I meddelandet står det hur du ska göra. Som regel ska du ringa eller skicka ett brev direkt till din handläggare, men det kan också hända att du ska ringa till vårt kundcenter. Följ instruktionerna i meddelandet, så att dina synpunkter kan tas om hand i tid.

 

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att vi omprövar beslutet. Det innebär att vi tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ditt ärende. Vi tittar på eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare. Vi måste få din begäran inom två månader från den dag du tagit del av beslutet. Använd blanketten Begäran – Omprövning av beslut. Du kan däremot inte använda blanketten för att överklaga ett beslut.

7024 Begär omprövning av beslut Pdf, 764 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du inte kan använda blanketten

Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kan du ringa 0771-524 524 och be oss skicka den till dig. Skicka blanketten till adress:

Försäkringskassan
FE 179
839 88 Östersund

Om du inte kan använda blanketten skickar du i stället ett brev till Försäkringskassan. Vi måste få din begäran inom två månader från den dag du tagit del av beslutet. Skriv vilket beslut du vill att vi ändrar och hur du vill att det ändras. Skriv också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Skicka brevet till:

Försäkringskassan
FE 179
839 88 Östersund

Om du anlitar ett ombud

Om du anlitar ett ombud för din begäran om omprövning måste ombudet ha en fullmakt. Använd blankett:

5607 Fullmakt för ombud Pdf, 716 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur lång tid brukar omprövningen ta?

Vårt mål är att du ska få ditt omprövningsbeslut inom sex veckor, men det kan ta längre tid om vi behöver göra en mer omfattande utredning av ditt ärende.

Om det har gått mer än sex månader sedan du begärde omprövning, så kan du skriva till Försäkringskassan och kräva att vi fattar ett omprövningsbeslut. Sedan har vi fyra veckor på oss att göra det.

Om vi har all information vi behöver, så fattar vi ett omprövningsbeslut i ditt ärende. Annars fattar vi ett beslut om att det inte går att besluta i ditt omprövningsärende.

 

Om du är missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Gör så här

  1. Skriv ett brev där du anger vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför. Ange också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.
  2. Skicka ditt överklagande till omprövningsenheten, adressen framgår av omprövningsbeslutet.

Överklagandet måste lämnas in till Försäkringskassan inom två månader från den dag du tagit emot vårt omprövningsbeslutet. När du skickat ditt överklagande till Försäkringskassan skickar vi det vidare till förvaltningsrätten, tillsammans med alla handlingar som finns i ditt ärende.

Om du anlitar ett ombud ska du ange ombudets namn, adress och telefonnummer. Förvaltningsrätten tar ställning till om det behövs en skriftlig fullmakt och om den måste visas upp i original.

När skickar Försäkringskassan vidare ett överklagande?

När vi har fått ditt överklagande skickar vi det till förvaltningsrätten, oftast inom en vecka. Men det tar längre tid om vi behöver utreda om vi behöver utreda om ditt överklagande har lämnats in i tid.

Om du är missnöjd med avgörandet från förvaltningsrätten kan du i de flesta fall överklaga till kammarrätten. Det står i avgörandet hur du ska göra och hur lång tid du har på dig att överklaga. Mer information om hur det går till när förvaltningsrätten ska göra en opartisk bedömning och avgör om beslutet ska gäller eller inte finns på webbplatsen för Sveriges domstolar.

Överklaga myndighetsbeslut (domstol.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Ibland kan det dröja innan du får ett beslut om din ansökan om ersättning. Vårt mål är att du ska få ditt beslut inom sex veckor, men det kan ta längre tid om vi behöver göra en mer omfattande utredning av ditt ärende.

Om det har gått mer än sex månader sedan du ansökte om ersättning, så kan du skriva till Försäkringskassan och kräva att vi fattar ett beslut. Sedan har vi fyra veckor på oss att göra det.

Om vi har all information vi behöver, kan vi fatta ett beslut i ditt ärende. Om vi inte har all information, så fattar vi ett beslut om att det inte går att besluta i ditt ärende.

Skicka ditt brev till:

Försäkringskassans Inläsningscentral
839 88 Östersund

Kom ihåg att skriva ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.

 

Justitiekanslern har gett Försäkringskassan möjlighet att välja att reglera vissa skadeståndsanspråk som ställs mot staten. Tanken med det är att avlasta domstolarna från att pröva sådana mål där det egentligen inte finns någon tvist utan där det är tydligt att Försäkringskassan gjort ett skadeståndsgrundande fel och den sökande därför har rätt till viss ersättning.

Om du anser att Försäkringskassan har orsakat dig skada finns det därför en möjlighet att skriftligen begära skadestånd hos Försäkringskassan. Det är viktigt att du beskriver

  • på vilket sätt du menar att Försäkringskassan har gjort fel eller varit försumlig
  • när det hände
  • vilken ersättning det gäller
  • vilken skada felet har medfört för dig.

Skriv också ditt namn, personnummer, adress och andra kontaktuppgifter.

Skicka din skrivelse till:

Försäkringskassan
Avdelningen för gemensamma försäkringsfrågor,
Processjuridik
103 51 Stockholm

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad