Förmåner till nyanlända i Sverige

Den som är nyanländ i Sverige kan få etableringsersättning.

Den som har etableringsersättning kan också få etableringstillägg och bostadsersättning.

Den som har barn som bor hemma kan ha rätt till etableringstillägg. Hur mycket etableringstillägg som betalas ut beror på antalet barn och barnens ålder.

Den som bor ensam i en egen bostad och är folkbokförd där kan få bostadsersättning.

Försäkringskassan har information på arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja om vilka ersättningar man kan ha rätt till när man har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.

Nyhetsbrev för dig som träffar nyanlända

Här hittar du nyhetsbrev som riktar sig till dig som träffar nyanlända. Syftet är att ge kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter man som nyanländ har gentemot Försäkringskassan. Tanken är också att vi ska ge rätt vägar in till vår hemsida där det finns information till er som organisation eller myndighet. Informationen för nyanlända finns på flera språk.

Nyhetsbrevet kommer att publiceras fyra gånger per år och samtliga går att hitta på vår hemsida.

Längst ner på varje nyhetsbrev kan du anmäla dig för prenumeration av nyhetsbrevet.  

Nyhetsbrev nr 2018:2

Nyhetsbrev nr 2018:1

Nyhetsbrev nr 2017:3

Nyhetsbrev nr 2017:2

Nyhetsbrev nr 2017:1

Fördjupad information