Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om du ska betala tillbaka pengar

Om du har fått för mycket pengar från oss kan du bli skyldig att betala tillbaka dem. På den här sidan får du veta vad som gäller kring återbetalning och avbetalningsplan, hur du överklagar ett beslut och vad som händer om du inte betalar tillbaka pengarna.

Om du har fått för mycket i ersättning

Om du upptäcker att du har fått för mycket ersättning kan du anmäla det på Mina sidor.

Ring kundcenter på 0771‑524 524 för att göra din anmälan.

 

Om du har fått för mycket pengar från oss kan du bli skyldig att betala tillbaka dem. Det gäller oavsett om det är vi eller du själv som orsakat den felaktiga utbetalningen. När vi eller du upptäcker att ersättning har betalats ut felaktigt utreder vi om du är skyldig att betala tillbaka pengarna.

Du får lämna synpunkter innan vi tar beslut

Om vi anser att du behöver betala tillbaka pengar ges du möjlighet att lämna synpunkter innan beslut fattas.

Ifall vi sedan ändå beslutar om återbetalning står det i beslutet när du senast ska betala tillbaka pengarna. Den dagen kallas förfallodagen. Om du inte har betalat senast på förfallodagen så får du betala dröjsmålsränta.

Dela upp återbetalningen med en avbetalningsplan

Om du inte kan betala hela beloppet på en gång kan du komma överens med oss om en avbetalningsplan. Så länge avbetalningsplanen gäller så betalar du lägre ränta än den dröjsmålsränta som du annars får betala.

Du ansöker om en avbetalningsplan på Mina sidor. Om du ansöker om en avbetalningsplan före förfallodagen slipper du betala uppläggningsavgift för avbetalningsplanen.

Du kan inte ansöka om en avbetalningsplan förrän du har fått ditt beslut där det står hur mycket du ska betala tillbaka och när förfallodatumet är.

Ring kundcenter på 0771‑524 524 eller ansök på blankett

6850 Önskemål om avbetalningsplan (pdf)

 

Betala tillbaka genom avdrag från en annan ersättning eller med inbetalningskort

Om du har en avbetalningsplan kan du välja att göra dina inbetalningar genom avdrag från en ersättning du får från oss.

Om du inte får någon ersättning från oss betalar du istället genom att vi skickar inbetalningskort till dig. Du kan inte betala via autogiro eller e-faktura.

Om du låter bli att betala tillbaka

  1. Om du inte betalar tillbaka pengarna senast på förfallodagen eller hör av dig skickar vi ut en påminnelse. Dröjsmålsränta tillkommer efter förfallodagen.
  2. Om du inte betalar påminnelsen skickas ett inkassokrav till dig, det tillkommer då en avgift.
  3. Därefter kan vi besluta om att dra av pengarna från en ersättning som du får från oss eller ansöka om utmätning hos Kronofogden.

Om du får för mycket bostadsbidrag

För bostadsbidrag gäller flera speciella regler. Särskilt om du har en skuld tillsammans med en annan person. Därför finns det en egen sida med information om vad som gäller när man fått för mycket i bostadsbidrag.

Återbetalning av bostadsbidrag

Om du inte är nöjd

Om du är missnöjd med vårt beslut om återbetalning kan du begära att vi omprövar beslutet. Även om du vill begära omprövning av beslutet ska du betala skulden senast på förfallodagen för att slippa dröjsmålsränta. Skulle sedan beslutet ändras efter omprövningen så får du tillbaka de pengar du betalat in.

Skriv ett brev där du berättar vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför. Skriv också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Om du anlitar ett ombud ska du meddela oss ombudets namn, adress och telefonnummer. Försäkringskassan tar då ställning till om en skriftlig fullmakt behövs och om den måste visas upp i original. Om du redan har lämnat in en fullmakt i ärendet så behöver du inte skicka in den igen.

Vi måste få brevet senast två månader från den dag du fick beslutet.

Om du är missnöjd också med det nya beslutet kan du överklaga till förvaltningsrätten. Tycker du att även förvaltningsrättens beslut är felaktigt kan du gå vidare till kammarrätten. 

Relaterade länkar