Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om du har fått för mycket pengar

Om du har fått för mycket pengar från oss kan du bli skyldig att betala tillbaka. På den här sidan får du veta vad som gäller om återbetalning, till exempel om du behöver dela upp betalningen eller vad som händer om du inte betalar tillbaka.

Anmäl om du fått för mycket ersättning

Om du upptäcker att du har fått för mycket ersättning kan du anmäla det på Mina sidor.

Ring kundcenter på 0771‑524 524 för att göra din anmälan.

 

Vad händer om du fått för mycket pengar?

Om du har fått för mycket pengar från oss kan du bli skyldig att betala tillbaka. Det gäller oavsett om det är vi eller du själv som orsakat den felaktiga utbetalningen. När vi upptäcker en felaktig utbetalning, eller när du själv anmäler det, så utreder vi om du ska betala tillbaka. När vi är klara med utredningen får du ta del av den. Därefter skickar vi ett beslut till dig. Om vi beslutar att du ska betala tillbaka får du också ett inbetalningskort. Du har då 30 dagar på dig att betala.

Så kan du dela upp betalningen

Om du inte kan betala hela beloppet på en gång kan du komma överens med oss om en avbetalningsplan. Det gör du enklast genom att logga in på Mina sidor.

Du kan inte ansöka om en avbetalningsplan förrän du har fått ditt beslut där det står hur mycket du ska betala tillbaka och när förfallodatumet är.

Ring kundcenter på 0771‑524 524 eller ansök på blankett

6850 Önskemål om avbetalningsplan

 

En plan för avbetalningar  vi hjälper dig bli skuldfri

Om du får en avbetalningsplan betalar du ränta. Du betalar också en administrationsavgift på 15 kronor varje månad om vi skickar ett inbetalningskort till dig. Om du har en ersättning från Försäkringskassan kan du välja att vi i stället drar av pengar från ersättningen. Då slipper du aviavgiften.

Om du redan har en avbetalningsplan ska du kontakta oss om du vill att den ska gälla även den här återbetalningen. Om du ansöker om en avbetalningsplan före förfallodagen slipper du betala uppläggningsavgift för avbetalningsplanen.

Du kan inte betala via autogiro eller e-faktura.

Om du inte betalar tillbaka

  1. Om du inte betalar senast på förfallodagen så tillkommer dröjsmålsränta. Räntan blir lägre om du kommer överens med oss om en avbetalningsplan.
  2. Om du inte betalar och inte får en avbetalningsplan så skickar vi en påminnelse.
  3. Om du inte betalar efter påminnelsen får du ett inkassokrav. Då tillkommer en avgift.
  4. Därefter kan vi besluta om att dra av pengarna från en ersättning som du får från oss eller ansöka om utmätning hos Kronofogden.

Om du får för mycket bostadsbidrag

För bostadsbidrag gäller flera speciella regler. Därför finns det en egen sida med information om vad som gäller när man fått för mycket i bostadsbidrag.

Återbetalning av bostadsbidrag

Om du inte är nöjd

Om du är missnöjd med vårt beslut om återbetalning kan du begära att vi omprövar beslutet. Även om du vill begära omprövning av beslutet ska du betala skulden senast på förfallodagen för att slippa dröjsmålsränta. Skulle sedan beslutet ändras efter omprövningen så får du tillbaka de pengar du betalat in.

Om du inte är nöjd

Återbetalning av skattepliktiga förmåner

Försäkringskassan betalar ut både skattefria och skattepliktiga ersättningar. Vi drar av preliminär skatt när vi betalar ut en skattepliktig ersättning.

Om skatt

Den 1 januari 2019 trädde nya skatteregler i kraft, som säger att arbetsgivare och andra utbetalare ska redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen i kraft. Förändringen innebär att det undantag som Försäkringskassan tidigare haft att få tillbaka den skatt som dragits från den enskildes ersättning inte längre gäller.

Från och med 1 januari 2019 gäller då samma regler som för andra utbetalare/arbetsgivare, att den avdragna skatten bara kan betalas ut till den som den avser. Skatten är betalningsmottagarens. Det finns ingen möjlighet som reglerna ser ut nu, att betala tillbaka gjorda skatteavdrag till någon annan än den avdraget avser.

Skatteverket (skatteverket.se)

Relaterade länkar

Om du vill lämna synpunkter inför ett beslut eller begära omprövning

Så jobbar vi

Kontakta oss

Avdrag för skattepliktiga ersättningar

Vanliga frågor

Den ersättning som du fick är skattepliktig. Det innebär att Försäkringskassan drar av skatt på ersättningen och betalar in den till Skatteverket för din räkning.

Försäkringskassan får inte tillbaka skattepengarna från Skatteverket när vi beslutar att du ska betala tillbaka ersättningen. Skatteavdraget tillhör dig och kommer att finnas med i din deklaration. Därför ska du betala tillbaka ett belopp som motsvarar den utbetalda ersättningen plus skatteavdraget (bruttobeloppet).

 När du har fått beslutet om att betala tillbaka har du följande alternativ:

  • Betala tillbaka hela beloppet inom 30 dagar.
  • Om du inte kan betala hela beloppet på en gång kan du lämna önskemål om att få en avbetalningsplan. Det gör du enklast genom att logga in på Mina Sidor.


  • Du kan läsa mer om reglerna för hur skatten fungerar på skatteverket.se.

Om du är ansluten till tjänsten Mina meddelanden skickas ditt inbetalningskort till din digitala brevlåda istället för hem till dig med papperspost.

Skaffa en digital brevlåda

Om du har tappat bort det inbetalningskort som kom med posten ringer du oss på 0771-524 524.

Du får tillbaka skattepengarna om det finns ett överskott på ditt skattekonto när Skatteverket har beslutat om din slutliga skatt för det här året. Det görs nästa år.

Du kan läsa mer om hur reglerna för skatten fungerar på skatteverkets hemsida.

www.skatteverket.se

När Försäkringskassan betalar ut en skattepliktig ersättning gör vi samtidigt ett skatteavdrag som vi betalar till Skatteverket för din räkning.  Eftersom pengarna är dina kan de inte enligt lagen betalas tillbaka till någon annan.

Tidigare har Försäkringskassan haft ett undantag från dessa regler men i och med de nya reglerna där ersättningen direkt kopplas till en betalningsmottagare så gäller inte längre undantaget.

Det finns ingen laglig möjlighet att justera skatten mellan myndigheterna.

Försäkringskassan kan inte få tillbaka skatt som har betalats in till Skatteverket enligt de skatteregler som gäller från januari 2019.

De nya reglerna gör att systemet blir mer synligt. Som skattebetalare kan man se att arbetsgivaren har betalat in skatten till Skatteverket och Skatteverket får bättre förutsättningar att fatta korrekta beslut om skatt. Lagändringen syftar även till att minska skattefusk.