Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Privat assistansanordnare

Som privat anordnare ansvarar du för att säkerställa att alla nödvändiga underlag skickas till oss och är korrekt ifyllda så att vi kan betala ut assistansersättning. På den här sidan hittar du information om vilka underlag vi behöver från dig och hur du redovisar till oss.

Vilka underlag behöver vi för att betala ut assistansersättning?

För att kunna betala ut assistansersättning krävs att vi får in korrekta underlag från såväl assistansanordnare som assistansberättigade. Om någon information saknas eller inte är korrekt kan vi inte betala ut ersättningen.

För att bedriva verksamhet som assistansanordnare behöver ditt företag

Den assistansberättigade personen ansvarar för att

 • meddela oss att assistans anordnas via ditt företag, genom att skicka in blankett 3079
 • skicka oss en kopia på avtalet mellan er.
 

Du som assistansanordnare ansvarar för att skicka in

 • uppgifter om en assistent innan assistenten börjar arbeta hos den assistansberättigade personen
 • tidsredovisning för utförd assistans.

Den assistansberättigade personen ansvarar för att löpande skicka in

 • räkning senast den 5:e i andra månaden efter utförd assistans.
 

Om ditt företag påbörjar ett uppdrag att utföra assistans innan en person har blivit beviljad statlig assistansersättning behöver du skicka in

 • ett skriftligt uppdragsavtal mellan er
 • handlingar som styrker assistenternas anställning. Använd blankett 3080 Anmäl uppgifter om personlig assistent för retroaktiv tid.
 • löpande tidsredovisning för utförd assistans.

Personen som ansökt om assistansersättning ska skicka in sin räkning. Samtliga handlingar behöver komma in till oss senast den 5:e i andra månaden efter utförd assistans.

 

Så här redovisar du till oss

När du har avtalat med en person om att utföra hans eller hennes assistans behöver du löpande redovisa uppgifter om assistenter och utförd assistans till oss.

Du behöver lämna uppgifter om dina assistenter innan de börjar sitt arbete och meddela oss om något i uppgifterna förändras. Du lämnar uppgifterna via vår tjänst för arbetsgivare.

Elektroniska tjänster

Om du inte kan använda någon av tjänsterna skickar du uppgifterna på en pappersblankett.

3066 Anmälan från arbetsgivare om uppgifter om personliga assistenter

Behöver du hjälp att fylla i blanketten hittar du mer information i filmen

Så här anmäler du uppgifter om personliga assistenter

5 minuter

Instruktionsfilm för hur du fyller i blankett 3066, Anmälan från arbetsgivare, Uppgifter om en personlig assistent. Klicka på ikonen för undertexter om du vill att filmen ska textas.


 

Varje månad ska du skicka in tidsredovisning om utförd assistans för alla assistenter. Du gör det enklast via elektronisk tidsredovisning. Har du inte tillgång till det redovisar du på blankett. Alla assistenter behöver signera sin tidsredovisning och du som anordnare ska signera all redovisning.

Tidsredovisningen ska skickas till oss senast den 5:e i andra månaden efter utförd assistans och behöver komma in ungefär samtidigt som räkningen. För att vi ska betala ut så snabbt som möjligt är det viktigt att alla uppgifter finns med och att redovisningen är korrekt ifylld. Saknas något kommer vi be om komplettering och det påverkar hur snabbt vi kan betala ut.

Elektroniska tjänster

Behöver du hjälp att fylla i blanketten kan du titta på filmen.

3059 Tidredovisning för assistansersättning

3059 Hjälp att fylla i blanketten, på svenska

Så här fyller du som anordnare i blanketten för tidsredovisning av personlig assistans

5 minuter

Instruktionsfilm för hur du som anordnare fyller i blankett 3059, Tidsredovisning assistansersättning.

Så här fyller du som assistent i blanketten för tidsredovisning av personlig assistans

6 minuter

Instruktionsfilm för hur du som assistent fyller i blankett 3059, Tidsredovisning assistansersättning.

 

När kommer pengarna?

Vi betalar ut assistansersättning den 5:e eller den 20:e varje månad. Alla underlag behöver vara korrekta, stämma överens med räkningen och ha skickats in i tid. Om något inte stämmer behöver vi få in kompletteringar. Vi hanterar alla underlag i kronologisk ordning och underlagen för första månaden behöver vara godkända och beslutade för utbetalning innan underlag kan handläggas för nästa månad.

I vissa situationer betalar vi inte ut assistansersättning. Det gäller om

 • assistenten är under 18 år
 • assistenten på grund av ålderdom, sjukdom eller liknande orsak inte klarar av att arbeta som personlig assistent. Det innebär bland annat att vi kontrollerar om assistenten är beviljad sjukersättning eller aktivitetsersättning.
 • assistenten har arbetat fler timmar än vad som anges i kollektivavtalet, arbetstidslagen eller i lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. 
 • assistenten är bosatt i ett land utanför EES och utför assistans i ett land utanför EES. I sådana fall betalar vi bara ut assistansersättning i särskilda fall, till exempel om den ordinarie assistenten blivit sjuk under vistelsen i ett annat land.

Vi behöver därför ha fastställd identitet på assistenter för att vi ska kunna betala ut assistansersättning för den tid som assistenten jobbar. Om en assistent saknar svenskt personnummer kan vi behöva en bestyrkt kopia på assistentens hemlandspass, nationella identitetskort eller liknande identitetshandling.

 

Du kan bli skyldig att betala tillbaka pengar

Om du som anordnare får ersättningen utbetald till dig omfattas du av samma anmälningsskyldighet som assistansberättigade. Det innebär att du behöver anmäla till oss om något ändras i en persons situation som kan påverka personens rätt till eller storlek på assistansersättning. Det innebär också att du kan bli återbetalningsskyldig om du lämnat oriktiga uppgifter eller låtit bli att lämna uppgifter så att felaktig assistansersättning har betalats ut.

Förändringar kan bland annat gälla om personen

 • flyttar till en annan bostad 
 • behöver mer eller mindre assistans
 • får något annat stöd från till exempel kommunen eller regionen
 • flyttar till en gruppbostad
 • vårdas på sjukhus
 • behöver nya hjälpmedel
 • reser utomlands och det påverkar hur personens assistenter arbetar.  

Förändringen kan också handla om att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att personen behöver sjukvårdande insatser.

Anmäl inom 14 dagar

Anmäl förändringen till oss så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att ni har fått reda på förändringen.

Vanliga frågor

Det är svårt att svara på men en vanlig anledning är att det saknas något i redovisningen, att tidsredovisningen och räkningen inte stämmer överens eller att tidsredovisningen är fel ifylld. Det gör att vi behöver kompletterande uppgifter från dig och då tar handläggningen längre tid.

Vanliga misstag i redovisningen är att

 • uppgifter om assistenter inte har lämnats in i tid
 • assistenten inte har redovisat aktiv tid, väntetid eller beredskapstid
 • assistenter har fyllt i tid som överlappar en annan assistents tid
 • summeringen av tidsredovisningen inte stämmer överens med räkningen
 • tidsredovisning är ifylld för hand och har otydliga datum eller siffror så att systemet läser in fel
 • assistenter har lämnat en blank rad mellan sina pass.

Vi rekommenderar att du använder elektronisk tidsredovisning för att undvika de enklaste misstagen. Om du använder blanketten ser vi helst att du fyller i den på datorn och skriver ut den i verklig storlek. Blanketter som är ifyllda för hand kan vara svåra att läsa in för våra system.

Titta på våra instruktionsfilmer under rubriken Så här redovisar du utförd assistans för att säkerställa att du fyller i blanketten korrekt.

Det beror på att vi hanterar alla underlag i kronologisk ordning. Underlagen för första månaden behöver vara godkända och beslutade för utbetalning innan underlag kan handläggas för nästa månad. Det innebär att om vi får in underlag för sex månader samtidigt och något behöver kompletteras i underlaget från den första månaden så kan vi inte betala ut några pengar för de resterande månaderna förrän allt är godkänt för den första månaden.

Vi har två huvudsakliga tillfällen per månad för utbetalning av assistansersättning men vi handlägger löpande. Om vi har fått in kompletterande uppgifter från dig kan det resultera i att en utbetalning sker mellan de ordinarie tillfällena. Då kan pengarna nå dig tidigare än utbetalningsbeskeden som skickas via posten. Det innebär också att du kan få utbetalning på olika datum för olika assistansmottagare som du redovisar för.

Om den assistansberättigade personen byter till ditt företag från en annan anordnare behöver vi få in blankett 3079 tillsammans med ett nytt avtal senast den 15:e i månaden innan byte av anordnare sker.

3079 Begär betalningsmottagare och anordnare för assistansersättning

Om den assistansberättigade personen vill ändra betalningsmottagare jämfört med tidigare behöver vi få in blankett 3079 senast den 15:e i månaden innan bytet sker

3079 Begär betalningsmottagare och anordnare för assistansersättning

Oavsett om du anlitar en underleverantör eller om du anordnar assistansen i egen regi är det du som fått uppdraget som är ansvarig för att lämna uppgifter till oss om vilka assistenter som jobbar hos respektive person.

Om en person planerar att resa till ett annat land en längre tid eller åker på kortare regelbundna resor så kan det påverka personens assistansersättning. Personen behöver därför meddela oss om sina resor. När vi vet anledningen till resorna kan vi bedöma om resorna påverkar rätten till ersättning. Om resorna resulterar i att personen får ersättning som han eller hon inte har rätt till behöver pengarna betalas tillbaka. Du som anordnar assistans behöver därför informera assistansberättigade att de ska meddela oss om sina resor så att vi kan undvika att någon blir återbetalningsskyldig.

Assistansersättning betalas ut för faktiskt utförd assistanstid. Vid sommartid ställs klockan fram en timme. Det innebär att klockslag mellan klockan 02.00-02.59 inte finns. Assistenter som jobbade under tidsomställningen registrerar sin arbetstid som vanligt med korrekta klockslag. Den assistansberättigade personen ska dock på räkningen ange en timme mindre om assistans har utförts vid tiden för övergången till sommartid, det vill säga när klockan 2 blir klockan 3. Vårt it-system läser av tidsraderna för datum och klockslag i tidsredovisningen och gör en egen summering av arbetad tid. Systemet drar automatiskt bort en timme för övergången till sommartid.

Exempel

En assistent har utfört assistans mellan klockan 00:00 och 04:00. Assistenten redovisar korrekt tid i tidsredovisningen, utan hänsyn till tidsomställningen. Faktisk utförd assistans som kan ligga till grund för utbetalning är tre timmar eftersom tiden mellan klockan 02.00 och 03.00 inte har inträffat. Den assistansberättigade personen anger tre timmar på räkningen.

Om något är oklart i redovisningen kontaktar våra handläggare assistansanordnare och assistansberättigad.

Assistansersättning betalas ut för faktiskt utförd assistanstid. Vid övergång till vintertid ställs klockan tillbaka en timme. Det innebär att assistans som har utförts mellan klockan 02.00 och 03.00 under natten till den sista söndagen i oktober kan förekomma två gånger (före och efter tidsomställningen).

Assistenter som jobbade under tidsomställningen registrerar sin arbetstid som vanligt med korrekta klockslag. Den assistansberättigade personen ska dock på räkningen lägga på en timme extra om assistans har utförts mellan klockan 02:00 och 03:00 både före och efter tidsomställningen. Vårt it-system läser av tidsraderna för datum och klockslag i redovisningen och gör en egen summering av arbetad tid. Systemet drar automatiskt bort en timme för övergången till vintertid.

Exempel

En assistent har utfört assistans mellan klockan 00:00 och 04:00. Assistenten redovisar korrekt tid i tidsredovisningen, utan hänsyn till tidsomställningen. Faktiskt utförd assistans som kan ligga till grund för utbetalning är fem timmar eftersom tiden mellan klockan 02.00 och 03.00 har utförts två gånger. Den assistansberättigade personen anger fem timmar på räkningen.

Om något är oklart i redovisningen kontaktar våra handläggare assistansanordnare och assistansberättigad.