Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Nyheter för assistansanordnare

Den här sidan vänder sig till dig som är kommunal eller privat assistansanordnare och till dig som anställer dina assistenter själv. Här samlar vi senaste nytt om utbetalning av assistansersättning och information om hur det påverkar dig som ska redovisa till oss.

 

Vill du få information om nyheter och förändringar avseende assistansersättningen kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Fyll i din e-postadress i formuläret så är du med på utskickslistan. Du kommer få ett bekräftelsemejl från företaget som administrerar våra utskick, Ungapped, där aktiverar du din prenumeration. Du kan när som helst avsluta prenumerationen, det finns en länk för det i nyhetsbrevet.

Anmäl din e-postadress (ui.ungpd.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

När du anmäler dig samtycker du till att din e-postadress sparas i Försäkringskassans prenumerationsregister. Vi använder registret för utskick om assistansersättningen och vi lämnar inte dina uppgifter vidare till tredje part.

2024

 

Problemet är löst 2024-06-04 klockan 15.30

Just nu har vi tekniska problem med tjänsten E-RÄK och vissa systemleverantörer får ett felmeddelande i samband med att man skickar in information. Vi felsöker och kommer återkomma med information så snart vi vet mer om problemet och när det kan vara löst.

Skicka inte in räkningen på papper

Vi hoppas att allt ska fungera igen inom någon dag och om ni får felmeddelandet vill vi be er avvakta och inte skicka räkningen via papper. En pappersräkning måste hanteras helt manuellt vilket innebär att det kommer ta betydligt längre tid för er att få den hanterad jämfört med en digitalt inskickad.

 

Natten mellan lördag den 30 och söndag den 31 mars går vi över till sommartid, klockan dras fram en timme. Det innebär att klockslaget mellan 02.00 till 03.00 under natten till söndag den 30 mars inte finns. Assistenter som jobbar natten mellan den 30 och 31 mars registrerar sin arbetstid som vanligt med korrekta klockslag. Den assistansberättigade ska dock på räkningen räkna bort en timme om assistans har utförts mellan klockan 02.00 och 03.00 vid tidsomställningen. Försäkringskassans it‑system läser av tidsraderna för datum och klockslag i tids­redovisningen och gör en egen summering av arbetad tid. Vårt system kommer automatiskt att ta bort en timme vid tids­omställningen.

Exempel

En assistent har utfört assistans mellan klockan 00.00 och 04.00. Assistenten redovisar korrekt tid i tids­redovisningen, utan hänsyn till tids­omställningen. Faktisk utförd assistans som kan ligga till grund för utbetalning är tre timmar eftersom tiden mellan klockan 02.00 och 03.00 inte finns. Den assistans­berättigade ska ange tre timmar på räkningen.

2023

 

Assistenter som jobbade natten mellan den 28 och 29 oktober registrerar sin arbetstid som vanligt med korrekta klockslag. Den assistansberättigade personen ska dock på räkningen lägga på en timme extra om assistans har utförts mellan klockan 02.00 och 03.00 både före och efter tidsomställningen. Vi läser av tidsraderna för datum och klockslag i tidsredovisningen och gör en egen summering av arbetad tid. Vårt system kommer automatiskt att lägga till en extra timme för att kompensera övergången till vintertid.

Ett exempel är: En assistent har utfört assistans mellan klockan 00.00 och 04.00. Assistenten redovisar korrekt tid i tidsredovisningen, utan hänsyn till tidsomställningen. Faktisk utförd assistans som kan ligga till grund för utbetalning är fem timmar eftersom tiden mellan klockan 02.00 och 03.00 har utförts två gånger. Den assistansberättigade personen anger fem timmar på räkningen.


2022

 

I mars i år lanserade vi e-tjänsten E‑RÄK. Där kan den som har rätt till assistansersättning, dennes vårdnadshavare, samt förvaltare eller god man signera och skicka in uppgifter om utförd assistans.

Vi har sett att tjänsten är uppskattad och vi är glada att så många redan använder den. Men vi märker också att ombud använder tjänsten genom att felaktigt ange att de är ställföreträdare för den som har rätt till assistans trots att de inte är det.

Vi vill därför påminna om att tjänsten endast kan användas av personen som har rätt till assistansersättning, vårdnadshavaren eller förvaltare/god man. Det finns önskemål om att vi ska utveckla tjänsten så att även ombud kan använda den. I dagsläget är det inte aktuellt.

Om det inte är möjligt för den som har rätt till assistansersättning, vårdnadshavaren eller förvaltare/god man att använda e-tjänsten ska blanketten Räkning Assistansersättning (FK3057) användas.

 

Nu finns det en uppdaterad lista över alla systemleverantörer som har avtal med Försäkringskassan om någon av våra e-tjänster

 • ELT – vårt webbgränssnitt för elektronisk tidredovisning för assistansersättning
 • E-IOA – vårt webbgränssnitt för att lämna uppgift om en assistent
 • E-RÄK – en e-tjänst för att lämna uppgifter om utförd assistans.

Våra elektroniska tjänster

 

Från och med mars kommer det att vara möjligt att skicka räkning elektroniskt via en ny e-tjänst på Försäkringskassans webbplats. Tjänsten heter E-RÄK.

Försäkringskassan vill därför bjuda in till information om tjänsten. Vi kommer samtidigt att berätta om vad du som anordnare kan göra för att utbetalningarna ska gå smidigare.

Vi kommer att berätta om

 • Vad är E-RÄK
 • Vem kan använda tjänsten
 • När kommer E-RÄK
 • Vad behöver du som anordnare göra
 • Hur fungerar E-RÄK
 • Vad är fördelen med E-RÄK
 • Vad kan du som anordnare göra för att få utbetalningarna snabbare
 • Vad kan Försäkringskassan bli bättre på.

Inbjudan vänder sig till dig som är kommunal eller privat anordnare av personlig assistans samt till dig som själv anställer dina assistenter.

Du har möjlighet att anmäla dig till följande tillfällen:

 • 27 januari klocka 14.00–15.00
 • 1 februari klockan 10.00–11.00
 • 3 februari klockan 14.00–15.00

Samtliga tillfällen är via Skype.

Anmälan görs till:

susanne.lovgren@forsakringskassan.se

2021

 

En del funktioner i blanketten FK3059 Tidsredovisning fungerar dåligt i vissa webbläsare, till exempel Chrome eller Edge. Vi arbetar med att lösa frågan och återkommer när vi har mer information, det du kan göra tills vidare är att ladda ner blanketten lokalt på din dator (högerklicka och spara länk som) och sedan öppna den i Adobe Acrobat Reader.

 

Regeringen föreslår ändringar i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och i socialförsäkringsbalken (SFB). Ändringarna innebär att det inte längre blir tillåtet att köpa assistans av en privat assistansanordnare som saknar tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva verksamhet med personlig assistans. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2021.

Lagändringen innebär också en utökad skyldighet för Försäkringskassan, och kommunerna, att anmäla till IVO. Precis som tidigare ska anmälan göras till IVO om det finns anledning att anta att lämpligheten för en anordnare med tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas. Nytt är att anmälan till IVO även ska göras om det finns anledning att anta att en enskild bedriver yrkesmässig verksamhet med personlig assistans utan tillstånd från IVO.

 

Nu har riksdagen beslutat om lagändringen som innebär att ersättning för personlig assistans inte kommer betalas ut om assistansen utförs av en privat anordnare som saknar tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. De nya reglerna börjar gälla den 1 november men det är två saker vi redan nu vill göra er uppmärksamma på:

 • Den assistans som utförts innan den 1 november hanteras enligt dagens regelverk, även om utbetalning sker efter den 1 november.
 • Det finns en generell tidsfrist inskriven i lagen som ger en assistansberättigad rimlig tid att byta anordnare efter ett tillstånd återkallats. Den kallas tvåveckorsfristen och innebär att ersättning kan betalas ut för assistans som utförs två veckor efter den dag som den assistansberättigade underrättades om att tillståndet har återkallats. Om det finns särskilda skäl kan ersättningen betalas ut längre.

 

Regeringen har fattat beslut om en ny period för ersättning av kostnader för skyddsutrustning. Den nya ersättningsperioden gäller kostnader du haft 1 maj till och med 30 september 2021. Du hittar mer information samt ansökningsblankett på sidan om skyddsutrustning för personliga assistenter.

 

Försäkringskassan håller på att utveckla tjänsten Elektronisk räkning, E-RÄK. Tjänsten gör det möjligt att skicka in räkning för utförd assistans via sin assistansanordnare. Den som är beviljad assistansersättning eller dennes ställföreträdare ska elektroniskt kunna skriva under och skicka in uppgifterna till Försäkringskassan. Planen är att tjänsten ska finnas på plats våren 2022.

Mer information finns på sida om E-RÄK, där kan ni hålla er uppdaterade med nyheter om tjänsten.

Elektronisk räkning, E-RÄK

 

På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen perioden april–juli 2020. För redovisningsperioden augusti till och med september 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

Privat assistansanordnare

Är du privat eller kommunal assistansanordnare gäller samma regler som för övriga arbetsgivare, det vill säga staten ersätter dig för sjuklönekostnaderna du redovisar i arbetsgivardeklarationen för april–juli 2020. Information om vilka merkostnader som inte ersätts av staten för personliga assistenter hittar du på SKR:s hemsida.

För augusti 2020–september 2021 ersätts sjuklönekostnader av staten enligt procentsats. Den del som inte ersätts av staten ska redovisas som vanligt. Det vill säga om du är en privat assistansanordnare ska du redovisa de sjuklönekostnader som inte ersätts av staten till kommunen.

Stöd för funktionshinderomsorgen med anledning av covid-19 (skr.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som anställer dina assistenter själv

När du som egen arbetsgivare betalar ut sjuklön till dina assistenter jämställs den tiden med tid för vilken assistans har lämnats enligt 51 kap. 14 § SFB. Du redovisar alltså även den tiden som tid som assistans har utförts till Försäkringskassan (6 § förordningen [1993:1091] om assistansersättning).

Men under april–juli 2020 kan du välja att redovisa sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationen och få ersättning via ditt skattekonto. Du ska då inte redovisa assistentens sjuklöneperiod som tid som assistans har utförts, och inte heller redovisa sjuklönekostnader som en kostnad för den utförda assistansen.

Under augusti 2020–september 2021 kan du välja att redovisa delar av sjuklönekostnaden enligt de tillfälliga reglerna, och den andra delen kan du redovisa till Försäkringskassan som kostnad för utförd assistans. Du får inte redovisa samma sjuklönekostnader både som tid som assistans har utförts och via arbetsgivardeklarationen.

Du hittar övergripande information utifrån pandemin på vår samlingssida:

Coronaviruset – det här gäller

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på 0771‑17 90 00.

 

Natten mellan lördag den 27 och söndag den 28 mars gick vi över till sommartid, klockan drogs fram en timme. Det innebär att klockslaget mellan 02.00 till 03.00 under natten till söndag den 28 mars inte finns. Assistenter som jobbade natten mellan den 27 och 28 mars registrerar sin arbetstid som vanligt med korrekta klockslag. Den assistansberättigade ska dock på räkningen räkna bort en timme om assistans har utförts mellan klockan 02.00 och 03.00 vid tidsomställningen. Försäkringskassans IT-system läser av tidsraderna för datum och klockslag i tidsredovisningen och gör en egen summering av arbetad tid. Vårt system kommer automatiskt att ta bort en timme vid tidsomställningen.

Exempel

En assistent har utfört assistans mellan klockan 00.00 och 04.00. Assistenten redovisar korrekt tid i tidsredovisningen, utan hänsyn till tidsomställningen. Faktisk utförd assistans som kan ligga till grund för utbetalning är tre timmar eftersom tiden mellan klockan 02.00 och 03.00 inte finns. Den assistansberättigade personen anger tre timmar på räkningen

 

Idag den 6 april börja en ny ersättningsperiod för skyddsutrustning att gälla. Den nya perioden avser kostnader som uppstått 1 december 2020 till och med 30 april 2021. Ersättning kan lämnas med som mest 2 500 kronor per person som har assistansersättning och ansökan ska vara hos Försäkringskassan senast den 31 maj.

2020

 

I går fattade regeringen beslut om ersättning för skyddsutrustning för personliga assistenter kopplat till covid-19.

Ansökningstiden är 1 december–15 december.

 

Den 16 november lanserar vi en ny e-tjänst där du kan lämna uppgifter om en assistent, vi kallar den E-IOA. I den kan ni lämna samma uppgifter som ni tidigare fick göra via blankett och vi hoppas det här ska minska administrationen både för er och för oss. E-tjänsten kommer korta handläggningen och minska risken för försenade utbetalningar. Precis som för andra e-tjänster kopplade till assistansen bygger det här på att den som bygger era administrativa system sluter avtal med oss och ansluter sig.

För er som inte använder en systemleverantör, eller använder en som inte har avtal med oss kommer det fortfarande gå bra att lämna uppgifterna via dagens blankett eller genom arbetsgivartjänsten som finns på vår webbplats. Ni väljer själva men tänk på att om ni använder E-tjänsten kommer behovet av komplettering minska och vi kan hantera ert ärende snabbare.

Tjänsten kommer finnas tillgänglig från den 16 november, du hittar mer information på vår sida för e-tjänster.

Elektronisk information om assistenten, E-IOA

 

Försäkringskassan kommer inom kort publicera en ny version av blankett FK3066, Uppgifter om en personlig assistent. Det beror på att vi kommer börja tolka alla uppgifter på blanketten maskinellt. Ni som är systemleverantörer, och ni som har byggt in blanketten i ert system kan hämta blanketten från vår webbplats från och med den 16 november.

 

Regeringen har föreslagit att privata anordnare av personlig assistans ska kunna ansöka om ersättning för skyddsutrustning till följd av covid-19, förslaget är ute på remiss. Det finns inget beslut ännu och det går inte att ansöka om ersättningen. Vi kommer löpande uppdatera informationen här.

 

Assistenter som jobbade natten mellan den 24 och 25 oktober registrerar sin arbetstid som vanligt med korrekta klockslag. Den assistansberättigade personen ska dock på räkningen lägga på en timme extra om assistans har utförts mellan klockan 02.00 och 03.00 både före och efter tidsomställningen. Vi läser av tidsraderna för datum och klockslag i tidsredovisningen och gör en egen summering av arbetad tid. Vårt system kommer automatiskt att lägga till en extra timme för att kompensera övergången till vintertid.

Ett exempel är: En assistent har utfört assistans mellan klockan 00.00 och 04.00. Assistenten redovisar korrekt tid i tidsredovisningen, utan hänsyn till tidsomställningen. Faktisk utförd assistans som kan ligga till grund för utbetalning är fem timmar eftersom tiden mellan klockan 02.00 och 03.00 har utförts två gånger. Den assistansberättigade personen anger fem timmar på räkningen

 

När en uppdragsgivare lämnar uppgifter om en assistent till Försäkringskassan via e-tjänst eller på blankett FK3066 ska bland annat anställningsdatum anges. Observera att anställningsdatum avser det datum då assistenten enligt sitt anställningsavtal började arbeta hos anordnaren, inte det datum då assistenten började arbeta hos den enskilda brukaren.

 

Vi har upptäckt att betalningsunderlag avseende de 20 första assistanstimmarna per vecka inte kommit fram till flera kommuner. Det gäller underlaget som skulle ha kommit kommuner tillhanda senast den 15 augusti med betalningsreferens ”XXXX-202008-XXXX”.

Vi kommer göra ett nytt utskick av underlagen, och ni borde ha dem senast den 31 augusti och var uppmärksam på om ni redan har fått betalningsunderlag avseende augusti 2020, för att undvika dubbla inbetalningar. Vi kommer automatiskt ändra förfallodatumet till den 25 september även om det på underlaget fortfarande kommer stå 31 augusti, ni behöver inte begära en kopia eller att förfallodatum ändras för underlag som avser augusti 2020.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på 0771‑17 90 00. Säg ”assistans” i talsvaret så kommer ni rätt.

 

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för de som måste avstå arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19. Det gäller bland annat anhörig som till viss del arbetar som personlig assistent till en vuxen person i en riskgrupp.

På vår samlingssida för information kopplad till coronaviruset kan du läsa mer om förutsättningarna för att få ersättningen samt vad som räknas som en riskgrupp.

Coronaviruset – det här gäller

 

Från och med idag den 1 juli kan samtliga hjälpmoment när det gäller andning och sondmatning vara assistansgrundande. En annan förändring är att hjälp som ingår i normalt föräldraansvar kan ge rätt till assistans för just andning och sondmatning. I samband med lagändringen har vi också publicerat en uppdaterad vägledning för assistansersättning. Du hittar den under rubriken 2003.

Vägledningar

 

Försäkringskassan har tidigare haft tre e-blanketter för assistansersättning på Mina sidor:

 • Ansökan om assistansersättning
 • Begäran om betalningsmottagare och anordnare för assistansersättning
 • Räkning för utförd assistans.

För att öka tillgängligheten för de som vill ansöka om, eller är beviljad assistansersättning, är de nu ersatta av e-tjänster. Förändringen påverkar inte er som utförare eller god man/förvaltare vad gäller till exempel administrativa rutiner eller arbete runt tidsredovisning.

 

Vi får många frågor kopplat till hur ni som anordnare ska agera i samband med situationen som råder nu, vi kommer fylla på listan löpande. Generell information om hur situationen med coronaviruset påverkar ersättningar och försäkringar via oss har vi samlat på en egen sida,

Coronaviruset – det här gäller

När ska uppgifter om den personliga assistenten lämnas

För att Försäkringskassan ska kunna betala ut assistansersättning för assistans som en assistent har utfört krävs uppgifter om den personliga assistenten (blankett 3066). Uppgifterna ska visserligen enligt so5-cialförsäkringsbalken lämnas redan innan assistans börjar utföras. Det är dock inte ett krav för att assistansersättning ska kunna betalas ut att uppgifterna har kommit in innan assistans började utföras. T ex om uppgifterna inte har kommit in när räkningen (FK 3057) skickas in finns det en risk att utbetalningen fördröjs.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på 0771- 17 90 00.

Sjuklönekostnader för personliga assistenter

Är du privat eller kommunal assistansanordnare gäller samma regler som för övriga arbetsgivare, det vill säga staten ersätter dig för sjuklönekostnaderna du redovisar i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Information om vilka merkostnader som inte ersätts av staten för personliga assistenter hittar du här på SKL:s hemsida.

Stöd för funktionshinderomsorgen med anledning av covid-19 (skr.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar också uppdaterad information på vår samlingssida,

Coronaviruset – det här gäller

För dig som anställer dina assistenter själv

När du som egen arbetsgivare betalar ut sjuklön till dina assistenter jämställs den tiden med tid för vilken assistans har lämnats enligt 51 kap. 14 § SFB. Du redovisar alltså även den tiden som tid som assistans har utförts till Försäkringskassan. (6 § förordningen [1993:1091]om assistansersättning)

Men under april, maj , juni och juli kan du istället välja att redovisa sjuklönekostnader enligt nedan.

Du kan redovisa sjuklönekostnader för april, maj, juni och juli i arbetsgivardeklarationen och få ersättning via ditt skattekonto. Du ska då inte redovisa assistentens sjuklöneperiod som tid som assistans har utförts, och inte heller redovisa sjuklönekostnader som en kostnad för den utförda assistansen

Coronaviruset – det här gäller

Du får inte redovisa samma sjuklönekostnader både som tid som assistans har utförts och via arbetsgivardeklarationen. Det beror på att du bara kan få ersättning för en sjuklönekostnad på ett av de två beskrivna tillvägagångsätten. Du måste alltså välja hur du vill begära ersättning för en viss sjuklönekostnad och redovisa den på det sättet.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på  0771- 17 90 00.

Vad gäller om assistans har utförts av mer än en anordnare en månad?

Assistansanordnare och underleverantör

Om en assistansanordnare har använt en underleverantör för att utföra delar av assistansen under en månad ska assistansen redovisas på tidsredovisningar som vanligt. Anordnaren anger vem som är assistansanordnare och vem som är arbetsgivare för assistenten på blanketten. Kom ihåg att Försäkringskassan också behöver ha Uppgifter om assistenten (FK3066) där det framgår både anordnare och arbetsgivare. Räkningen för redovisningsmånaden skickas som vanligt in med månadens anspråk av den försäkrade.

Assistansanordnare och kommunen

Om kommunen under en månad har utfört delar av assistansen, och inte varit underleverantör till anordnaren, ska kommunen redovisa den del de har utfört på tidsredovisningar. Kom ihåg att Försäkringskassan också behöver ha Uppgifter om assistenten (FK3066) från kommunen. Den ordinarie anordnaren ska också redovisa sin utförda assistans på tidsredovisningar. Räkningen för redovisningsmånaden skickas som vanligt in med månadens anspråk på ersättningen av den försäkrade.

Eftersom det är två anordnare för en månad behöver Försäkringskassan betala ut assistansersättningen till den försäkrade som i sin tur får betala anordnarna. Försäkringskassan behöver utreda vem som ska ta emot ersättningen för månaden.

Den som anställer sina assistenter själv

Den som anställer sina assistenter själv kan i undantagsfall köpa viss assistans av en anordnare och trots det få utbetalning i förskott. Det ska då handla om ett tillfälligt köp av assistans. Köpet ska avse en kort tid och täcka ett särskilt behov av vikarie till dess en ny assistent har kunnat anställas. Försäkringskassan behöver då en kopia på ett avtal mellan den försäkrade och anordnaren. Kom ihåg att Försäkringskassan också behöver ha Uppgifter om assistenten (FK3066) där anordnare och arbetsgivare framgår. Räkningen för redovisningsmånaden skickas som vanligt in med månadens anspråk.

Om du under en längre period behöver köpa viss assistans får du ersättningen i efterskott.

 

Natten mellan lördag den 28 och söndag den 29 mars går vi över till sommartid, klockan dras fram en timme. Det innebär att klockslaget mellan 02.00 till 03.00 under natten till söndag den 29 mars inte finns. Det här påverkar hur tid ska registreras.

Så här ska tiden registreras

Assistenter som jobbade natten mellan den 28 och 29 mars registrerar sin arbetstid som vanligt med korrekta klockslag. Den assistansberättigade personen ska dock på räkningen räkna bort timme om assistans har utförts mellan klockan 02.00 och 03.00 vid tidsomställningen. Försäkringskassans IT-system läser av tidsraderna för datum och klockslag i tidsredovisningen och gör en egen summering av arbetad tid. Vårt system kommer automatiskt att ta bort en timme vid tidsomställningen.

Exempel

En assistent har utfört assistans mellan klockan 00:00 och 04:00. Assistenten redovisar korrekt tid i tidsredovisningen, utan hänsyn till tidsomställningen. Faktisk utförd assistans som kan ligga till grund för utbetalning är tre timmar eftersom tiden mellan klockan 02.00 och 03.00 inte finns. Den assistansberättigade personen anger tre timmar på räkningen.

 

Med anledning av corona/covid-19 kan det uppstå situationer där många medarbetare är sjuka samtidigt. Försäkringskassan kan inte betala ut assistansersättning om assistansen har utförts av någon på arbetstid som överstiger tiden som anges i vissa bestämmelser om arbetstid. Olika regler gäller beroende på om assistenterna är

 1. anställda av någon annan än den försäkrade, till exempel kommunen eller ett assistansbolag, eller om
 2. den försäkrade har anställt sina egna assistenter.

1. Annan arbetsgivare än den försäkrade

Om arbetsbelastningen blir hög under en period har du som arbetsgivare möjlighet att under vissa förutsättningar ha längre beräkningsperioder för assistenterna. En längre beräkningsperiod innebär att arbetstiden slås ut på en längre period. Men den genomsnittliga arbetstiden per vecka får inte överstiga 48 timmar. Du anger den nya beräkningsperioden vid nästa tidsredovisning på blankett 3059. Information om arbetstid och olika former av övertid finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Lagar och andra regler om arbetsmiljö (av.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Du som anställer dina egna assistenter

För dig som själv anställer dina assistenter gäller samma bestämmelser som vanligt om ordinarie arbetstid och övertid. Om det oundgängligen behövs på grund av olyckshändelse eller akut sjukdomsfall eller annan sådan omständighet, som ej kunnat förutses (likt pågående utbrott av corona/covid-19), får övertid tas ut i den utsträckning som förhållandena kräver. I sådant fall kan Försäkringskassan betala ut assistansersättning för arbetstid som överstiger 52 timmar i genomsnitt under en tid av högst fyra veckor (40 timmar ordinarie arbetstid och 12 timmar övertid).

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på 0771‑17 90 00.

Frågor och svar

Vi har fått fler frågor i samband med situationen kring Corona. Regelverket kring arbetstid och beräkningsperioder för assistansersättning skiljer sig inte från reglerna i vanliga fall och vill ni fördjupa er finns utförligare information i vägledningen för assistansersättning samt på arbetsmiljöverkets webbplats.

Vad innebär en förändrad beräkningsperiod för personliga assistenters arbetstid?

När en assistent är anställd av någon annan än den försäkrade finns det en regel som säger att arbetstagaren får arbeta högst 48 timmar i genomsnitt per sjudagarsperiod under beräkningsperioden. I den tiden ingår all arbetad tid, inklusive eventuell nödfallsövertid. Det är möjligt att arbeta mer än 48 timmar per sjudagarsperiod under delar av beräkningsperioden så länge inte den genomsnittliga arbetstiden per sjudagarsperiod överskrids. En längre beräkningsperiod innebär att den arbetade tiden slås ut på en längre period. Beräkningsperiodens maximala längd beror på om arbetsgivaren tecknat kollektivavtal eller inte, men kan aldrig vara längre än 12 månader. Det finns också regler som styr hur mycket övertid en arbetstagare kan jobba under ett kalenderår.

Vad är det som gäller för arbetsgivare som tecknat kollektivavtal?

Ingenting har förändrats med anledning av Coronasituationen. Avtalet gäller.

För dig som anställer dina egna assistenter och saknar kollektivavtal gäller det som står under punkt 2 ovan.

Vad behöver assistansanordnaren göra?

I förhållande till Försäkringskassan ska assistansanordnare lämna in tidsredovisningar för assistenterna som vanligt. På tidsredovisningen ska beräkningsperioden anges. Om den har ändrats anges den nya perioden.

Jag har ändrat beräkningsperioden, vad ska jag tänka på när jag redovisar?

Du ska redovisa utförd assistans som vanligt men ange den nya beräkningsperioden på tidsredovisningen.

Vad händer om assistenten arbetar mer än vad arbetstidslagstiftningen tillåter?

Assistansersättning betalas inte ut om assistansen har utförts av någon på arbetstid som överstiger den tid som anges i

 • 2–4 §§ lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete,
 • 5–10 b §§ arbetstidslagen (1982:673) eller
 • kollektivavtal som uppfyller kraven i 3 § arbetstidslagen. (51 kap.16 § SFB)
När är nödfallsövertid tillämplig för de som har en annan arbetsgivare än den försäkrade?

Har en natur- eller olyckshändelse eller liknande som inte har kunnat förutses vållat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom, får övertid under vissa förutsättningar tas ut för arbete i den utsträckning som förhållandena kräver (nödfallsövertid).

Kom ihåg att den sammanlagda arbetstiden högst kan vara 48 timmar i genomsnitt per sjudagarsperiod under arbetstagarens beräkningsperiod.

Assistansersättning (Vägledning 2003:6) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöverket (av.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad