Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Kvalitet och kontroll

Försäkringskassan följer kontinuerlig upp och analyserar hur assistansanordnare bedriver sin verksamhet. Våra kontroller bygger på vår samlade kunskap om risker för systematisk brottslighet.

Försäkringskassans uppdrag

Försäkringskassan beslutar om rätten till och utbetalning av assistansersättning. Vårt uppdrag är att göra rättssäkra bedömningar och att säkerställa att rätt person får rätt ersättning i rätt tid.

Inspektionen för vård och omsorgs uppdrag

Inspektionen för vård och omsorg prövar ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans samt utövar tillsyn över assistansanordnares verksamhet och att de fortlöpande uppfyller kraven för att få bedriva verksamhet med personlig assistans.

Assistansanordnarens uppdrag

Anordnaren ska lämna korrekta uppgifter om assistenter och utförd assistans till Försäkringskassan och se till att ersättningen används på rätt sätt enligt gällande lagar och regler. Antingen som betalningsmottagare eller genom att den assistansberättigade köper assistans av anordnaren.

Tillstånd (ivo.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur hanterar Försäkringskassan en oseriös anordnare?

De allra flesta anordnare är seriösa och arbetar för individens bästa, men det finns även oseriösa aktörer.

  1. Försäkringskassan är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om det finns anledning att anta att någon bedriver yrkesmässig verksamhet med personlig assistans utan att ha tillstånd för det. Försäkringskassan är också skyldiga att anmäla till IVO om lämpligheten för en som har tillstånd att bedriva yrkesmässig verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas. Vid brister i anordnarens ekonomiska redovisning kontaktar vi även Skatteverket. Vid misstanke om oseriös arbetskraftsinvandring (eller beviljande av felaktiga arbetstillstånd) kontaktar vi Migrationsverket.
  2. Om Försäkringskassan konstaterar allvarliga brister stoppas utbetalningen till anordnaren. Då betalas ersättningen direkt till den assistansberättigade eller till den anordnare med tillstånd som den assistansberättigade väljer.

Senast uppdaterad