Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om din medarbetare är sjuk i mer än 14 dagar

Om din medarbetare har varit sjuk i mer än 14 kalenderdagar ska hen ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. För att kunna göra det behöver du som arbetsgivare ha gjort en sjukanmälan till Försäkringskassan. Det ska du helst göra redan dag 15 men senast dag 21. Utan din sjukanmälan kan medarbetaren inte ansöka om sjukpenning.

Om du ska sjukanmäla en anställd till Försäkringskassan

2 minuter

Vad ska jag göra när en medarbetare är sjuk?

Det är du som ansvarar för rehabiliteringsinsatserna på arbetsplatsen. Det betyder att du så snart som möjligt behöver fundera på hur du kan stötta medarbetaren och underlätta för hen under sjukskrivningen. För att veta vilka insatser du ska göra behöver du vara aktiv under sjukskrivningen och ha löpande kontakt med medarbetaren.

Försäkringskassans handläggare bedömer rätten till sjukpenning löpande och har kontakt med medarbetaren vid behov. Om det behövs kan vi också vara ett stöd för dig i frågor som handlar om sjukförsäkringen.

En plan underlättar för dig och medarbetaren

För att få igång tankarna kring den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen kan du använda dig av ”Plan för återgång i arbete”. Med hjälp av planen går du och din medarbetare igenom åtgärder och anpassningar som du behöver göra för att hen ska kunna komma tillbaka till jobbet. Det kan vara bra att göra det redan tidigt under sjukskrivningen.

När medarbetaren har varit sjukskriven i 30 dagar måste planen enligt lag vara klar i de fall där sjukskrivningen förväntas bli längre än 60 dagar. Ibland behöver Försäkringskassan ta del av planeringen och då kontaktar vi dig.

7459 Arbetsgivarens plan för återgång i arbete Pdf, 1 MB.

Plan för återgång i arbete

Rehabilitering under en längre tid

Försäkringskassan bedömer om din medarbetare har rätt till sjukpenning. Det har hen om sjukdomen sätter ned arbetsförmågan.

Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan mot olika grunder som förändras vid olika tidpunkter under en sjukskrivning. Det kallas för rehabiliteringskedjan. Det betyder förenklat att ju längre tid en person är sjukskriven desto högre blir kraven för att få sjukpenning. Vi kan därför fråga dig om olika saker under medarbetarens sjukskrivning, men det behöver inte betyda att hens medicinska situation har förändrats.

Du behöver vara aktiv, ha kontakt med medarbetaren under sjukskrivningen och löpande utreda möjligheterna till andra arbetsuppgifter. Då gör du processen att komma tillbaka till jobbet lättare.

Rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans samordningsuppdrag

3 minuter

Filmen förklarar hur Försäkringskassans jobbar med att samordna rehabiliteringsinsatser för personer med sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, eller personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

 

Du kan få bidrag för insatser som du gör

När du köper rehabiliteringstjänster från en företagshälsovård eller annan aktör kan du få bidrag. Det täcker hälften av dina kostnader upp till ett visst belopp. Stödet heter Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och det är ett bidrag för att förebygga sjukskrivningar och underlätta för dina medarbetare att komma tillbaka efter en sjukskrivning.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

 

Ett arbetshjälpmedel eller en anpassning av arbetsplatsen kan göra det möjligt för en medarbetare att trots sjukdom komma tillbaka till jobbet. Rådgör gärna med företagshälsovården eller annan liknande resurs. Försäkringskassan kan ge bidrag till arbetshjälpmedel eller anpassning av arbetssituationen. Du kan också få bidrag till en expertundersökning för att ta reda på vilket hjälpmedel din medarbetare behöver.

Både du och din medarbetare kan ansöka om bidrag för arbetshjälpmedel. Vem av er som ska göra det beror på vilket typ av hjälpmedel det handlar om.

Bidrag till arbetshjälpmedel

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad