Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Blanketter för arbetsgivare

Här hittar du blanketter för dig som är arbetsgivare. De är uppdelade i olika kategorier.

Kort om blanketter

  • Du måste skriva under blanketten för hand innan du postar den till Försäkringskassan. Du kan alltså inte skicka in blanketten med e-post. Adressen står på blanketten.
  • För att vi ska veta vem det gäller är det viktigt att arbetstagarens personnummer står på blanketterna.
  • Alla blanketter är i pdf-format. Spara blanketten på datorn innan du börjar fylla i. Öppna blanketten med Adobe Acrobat Reader.

 

Skador i arbetet

Anmäl arbetsskadan direkt på nätet. Om du har frågor kring tjänsten, kontakta Arbetsmiljöverket på telefon 010-730 90 00.
Anmäl arbetsskada direkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan – Arbetsskada – Personskada. Fylls i av dig som arbetsgivare när en medarbetare har fått en arbetsskada eller personskada.

9210 Anmäl arbetsskada eller personskada Pdf, 853 kB.

Information om arbetsskada och eller personskada. Bilaga till blankett 9210.

9238 Hjälp att fylla i blanketten, på svenska Pdf, 669 kB, öppnas i nytt fönster.

Skada uppkommen under rehabilitering

5168 Ansökan - ersättning för skada uppkommen under rehabilitering(SFS 1980:631) Pdf, 737 kB, öppnas i nytt fönster.

Sjuk medarbetare

Arbetsgivarens plan för återgång i arbete. Dokumentationsstöd till arbetsgivaren när de ska upprätta en plan för återgång i arbete. Beskriver de åtgärder som planeras på arbetsplatsen för att arbetstagaren ska kunna komma tillbaka i arbete igen.

7459 Arbetsgivarens plan för återgång i arbete Pdf, 1 MB.

Så fyller du i en plan för återgång i arbete Pdf, 37 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan – bidrag till arbetshjälpmedel. Fylls i av dig som är arbetsgivare. 

7547 Ansök om bidrag till arbetshjälpmedel – för arbetsgivare Pdf, 767 kB.

Redovisning av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd stöd. Fylls i av anordnaren för att redovisa arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Blanketten skickas sedan till dig som är arbetsgivare. Redovisningen ska inte skickas med vid ansökan om bidrag, utan skickas bara till Försäkringskassan vid begäran.

7026 Redovisning av utfört arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd Pdf, 899 kB.

Ansökan om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Fylls i av dig som är arbetsgivare.

7025 Ansök om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd Pdf, 739 kB.

Ansökan om att bli godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabliliteringsstöd. Bifoga handlingar som styrker att du har tillgång till kompetenserna.

7027 Ansök om att bli godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd Pdf, 733 kB.

Ansökan om ersättning för sjuklönekostnader för en anställd med särskilt högriskskydd. Fylls i av dig som är arbetsgivare.

7467 Ansök om ersättning för sjuklönekostnader för en anställd med särskilt högriskskydd Pdf, 788 kB.

Ansökan – Förskott på ersättning för sjuklönekostnader. Fylls i av dig som arbetsgivare du ansöker om ersättning i förskott för sjuklönekostnader enligt högkostnadsskyddet.

7016 Ansök om ersättning för höga sjuklönekostnader – förskott Pdf, 694 kB.

 

 

Utlåtande från arbetsgivare vid graviditet – omplacering – beskrivning av arbetsuppgifter. Fylls i av dig som arbetsgivare. Medarbetaren skickar in den tillsammans med blankett 7205.

7206 Utlåtande från arbetsgivare om omplacering av en gravid anställd Pdf, 777 kB.

 

Ansökan – bidrag till arbetshjälpmedel. Fylls i av dig som är arbetsgivare. 

7547 Ansök om bidrag till arbetshjälpmedel – för arbetsgivare Pdf, 767 kB.

Redovisning av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd stöd. Fylls i av anordnaren för att redovisa arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Blanketten skickas sedan till dig som är arbetsgivare. Redovisningen ska inte skickas med vid ansökan om bidrag, utan skickas bara till Försäkringskassan vid begäran.

7026 Redovisning av utfört arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd Pdf, 899 kB.

Ansökan om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Fylls i av dig som är arbetsgivare.

7025 Ansök om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd Pdf, 739 kB.

 

Ansökan – bidrag till arbetshjälpmedel. Fylls i av dig som är arbetsgivare.

7547 Ansök om bidrag till arbetshjälpmedel – för arbetsgivare Pdf, 767 kB.

Ansökan om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

7025 Ansök om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd Pdf, 739 kB.

Redovisning av utfört arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

7026 Redovisning av utfört arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd Pdf, 739 kB.

Ansökan om ersättning för sjuklönekostnader för en anställd med särskilt högriskskydd. Fylls i av dig som är arbetsgivare.

7467 Ansök om ersättning för sjuklönekostnader för en anställd med särskilt högriskskydd Pdf, 788 kB.

Anmälan från arbetsgivare – uppgifter om personliga assistenter. Arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt personlig assistenter ska lämna uppgifter till Försäkringskassan om assistenterna.

3066 Anmälan från arbetsgivare om uppgifter om personliga assistenter Pdf, 777 kB.

 

Medarbetaren ansöker genom e-tjänsten ”Ansök om intyg vid tillfälligt arbete utomlands” på Mina sidor.

Om medarbetaren är utsänd ska arbetsgivaren fylla i blankett 6221 som medarbetaren laddar upp i sin ansökan.

6221 Arbetsgivarens uppgifter vid utsändning Pdf, 732 kB.

Om hen inte kan använda Mina sidor kan hen anmäla via blankett:

6220 Begär intyg A1/E101 eller konventionsintyg Pdf, 1 MB.

Senast uppdaterad