Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Medarbetare som ska jobba utomlands

Du ska anmäla om din medarbetare ska jobba utomlands i EU/EES eller i Schweiz eller i Storbritannien. Försäkringskassan utreder då om medarbetaren omfattas av svensk socialförsäkringslagstiftning.

Det påverkar i sin tur i vilket land arbetsgivaren ska betala sociala avgifter och från vilket land medarbetaren får ersättning vid till exempelvis sjukdom. Om du har medarbetare som ska jobba i något annat land gäller andra regler. Vissa av dessa länder har Sverige speciella avtal med.

 

Ska jag anmäla till Försäkringskassan när jag sänder ut en medarbetare?

Ja, du och din medarbetare ska anmäla till Försäkringskassan att hen ska arbeta utomlands. Det ska ni göra innan hen börjar arbeta. Då utreder vi om hen ska fortsätta att omfattas av svensk socialförsäkringslagstiftning. Vilket lands lagstiftning din medarbetare omfattas av påverkar till vilket land du ska betala de sociala avgifterna och från vilket land hen får ersättning, till exempel om hen blir sjuk.

Medarbetaren lämnar sina uppgifter i e-tjänsten "Ansök om intyg vid tillfälligt arbete utomlands" på Mina sidor.

Du som arbetsgivare lämnar uppgifter genom blankett:

6221 Arbetsgivarens uppgifter vid utsändning Pdf, 732 kB.

Du skickar den ifyllda blanketten till din medarbetare som laddar upp den i sin ansökan.

Om din medarbetare inte kan använda Mina sidor kan hen ansöka via blankett:

6220 Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg Pdf, 1 MB.

Vad händer när jag och min medarbetare har ansökt?

När vi har fått ansökan utreder vi om din medarbetare är utsänd, det vill säga om

 • hen har omfattats av svensk socialförsäkringslagstiftning minst en månad innan utsändningen
 • hen ska arbeta för ditt företag i ett annat land i högst två år
 • hen är fortsatt anställd under hela utsändningsperioden
 • hen inte ersätter någon annan som sänts ut till arbetsplatsen i det andra landet
 • ditt företag har kvar en omfattande verksamhet i Sverige.

Om medarbetaren är utsänd

Om vi kommer fram till att din medarbetare är utsänd ska hen fortsätta att omfattas av svensk socialförsäkringslagstiftning och får intyg A1 som visar detta.

Vad är intyg A1?

Din medarbetare behöver ha intyg A1 när hen är utsänd till ett land inom EU/EES, Schweiz eller Storbritannien. Intyget visar vilket lands socialförsäkringslagstiftning hen ska omfattas av. Det är det landet medarbetaren kan få ersättning från och till det landet som sociala avgifter ska betalas. Medarbetaren får intyget från socialförsäkringsmyndigheten i det land vars lagstiftning hen omfattas av. I Sverige är det Försäkringskassan. Intyget är giltigt till det datum som står på intyget eller tills myndigheten återkallar det.

Du som arbetsgivare eller din medarbetare kan visa upp intyget för berörda institutioner i de länder som medarbetaren arbetar för att visa att du inte ska betala några sociala avgifter där.

Om din medarbetare inte är utsänd

Om vi kommer fram till att din medarbetare inte är utsänd när hen arbetar i ett annat land, så ska hen inte omfattas av svensk socialförsäkringslagstiftning. Om hen ska omfattas av lagstiftningen i det tillfälliga arbetslandet, ska du betala sociala avgifter dit. Vilken ersättning din medarbetare kan få och vilka sociala avgifter du som arbetsgivare ska betala kan variera mycket mellan olika länder. Du behöver därför ta reda på vad som gäller i det land där din medarbetare ska arbeta.

Om din medarbetare arbetar i flera länder

Om din medarbetare är utsänd flera gånger under en kort period eller utsänd omväxlande till olika länder inom EU/EES, Schweiz eller Storbritannien, så kan det vara så att vi bedömer att hen arbetar i flera länder och därför inte räknas som utsänd. Eftersom hen bara kan omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i ett land, så kontaktar vi motsvarigheten till Försäkringskassan i det land vars lagstiftning vi bedömer att hen ska omfattas av. Då får din medarbetare sitt intyg A1 därifrån. Om vi bedömer att din medarbetare ska omfattas av svensk lagstiftning, så utfärdar vi intyg A1. Läs mer på sidan Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz om hur bedömningen går till.

Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz och Storbritannien

Kan jag förlänga den tid som min medarbetare är utomlands?

Ja, du kan förlänga en utsändning upp till 24 månader om du och din medarbetare ansöker om förlängningen innan den ursprungliga utsändningsperioden har löpt ut. Om utsändningsperioden redan är avslutad kan Försäkringskassan bevilja en ny utsändning till samma land först när det har gått två månader efter den utsändningsperiod som avslutats.

Medarbetaren anmäler förlängning genom att på nytt ansöka om intyg A1 i e‑tjänsten "Ansök om intyg vid tillfälligt arbete utomlands" på Mina sidor för den nya perioden.

Du som arbetsgivare lämnar uppgifter genom blankett:

6221 Arbetsgivarens uppgifter vid utsändning Pdf, 732 kB.

Skicka den ifyllda blanketten till din medarbetare som laddar upp den i sin ansökan.

Om din medarbetare inte kan använda Mina sidor kan hen ansöka via blankett:

6220 Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg Pdf, 1 MB.

 

Ska jag anmäla till Försäkringskassan när jag sänder ut en medarbetare?

Det beror på i vilket land din medarbetare ska arbeta. Sverige har avtal om social trygghet med vissa länder.

Det här gäller länder som Sverige har avtal med

Du och din medarbetare ska anmäla till oss om hen ska arbeta i något av följande länder:

 • Bosnien-Hercegovina
 • Chile
 • Filippinerna
 • Indien
 • Israel
 • Kanada
 • Kap Verde
 • Marocko
 • Québec
 • Serbien
 • Sydkorea
 • Turkiet
 • USA

På sidan Arbeta utanför EU/EES eller Schweiz och Storbritannien kan ni läsa mer om de olika avtalen och vad som ingår i dem.

Arbeta utanför EU/EES eller Schweiz och Storbritannien

Anmäl till oss innan din medarbetare börjar arbeta i det andra landet. Då utreder vi om hen ska fortsätta att omfattas av svensk socialförsäkringslagstiftning. Vilket lands lagstiftning din medarbetare omfattas av påverkar till vilket land du ska betala de sociala avgifterna och från vilket land hen får ersättning, till exempel om hen blir sjuk.

Medarbetaren lämnar sina uppgifter i e-tjänsten "Ansök om intyg vid tillfälligt arbete utomlands" på Mina sidor.

Du som arbetsgivare lämnar uppgifter genom blankett:

6221 Arbetsgivarens uppgifter vid utsändning Pdf, 732 kB.

Du skickar den ifyllda blanketten till din medarbetare som laddar upp den i sin ansökan.

Om din medarbetare inte kan använda Mina sidor kan hen ansöka via blankett:

6220 Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg Pdf, 1 MB.

Det här gäller de länder som Sverige inte har avtal med

Om din medarbetare ska vara utsänd till ett land som Sverige inte har avtal med så behöver du som arbetsgivare inte anmäla till Försäkringskassan. Däremot ska din medarbetare före avresan anmäla till oss att hen ska arbeta utomlands. Det gör hen på Mina sidor.

Om hen inte kan använda Mina sidor kan hen anmäla via blankett.

5459 Uppgifter vid flytt till eller arbete i ett annat land Pdf, 903 kB.

Vad händer när jag och min medarbetare har anmält?

När vi har fått er anmälan utreder vi om medarbetaren ska fortsätta att omfattas av svensk socialförsäkringslagstiftning under utsändningsperioden. I så fall kan hen få ersättning från Försäkringskassan om hen till exempel blir sjuk och de sociala avgifterna ska betalas i Sverige.

Det här gäller de länder som Sverige har avtal med

Avtalen kan gälla olika saker, till exempel barnbidrag, föräldrapenning, sjukpenning eller pension. Reglerna om vilket lands socialförsäkringslagstiftning din medarbetare omfattas av styr bara de ersättningar som ingår i respektive avtal. För andra ersättningar gäller samma regler som för länder som Sverige inte har avtal om social trygghet med.

Om vi bedömer att din medarbetare är utsänd, så utfärdar vi ett intyg om det. Intyget visar att hen omfattas av svensk lagstiftning.

Utsändningsperioder för privat och statligt anställda varierar för de länder som Sverige har avtal med. På sidan Arbeta utanför EU/EES eller Schweiz och Storbritannien kan ni läsa mer om de olika avtalen och vad som ingår i dem.

Arbeta utanför EU/EES eller Schweiz och Storbritannien

Det här gäller de länder som Sverige inte har avtal med

En privat anställd som sänds ut till ett land som Sverige inte har avtal om social trygghet med är fortsatt försäkrad i Sverige om utsändningstiden är kortare än ett år. Om utsändningen varar längre kan hen inte vara försäkrad i Sverige. För statligt anställda finns ingen tidsgräns för hur länge man kan vara försäkrad i Sverige vid utsändning till ett land som Sverige inte har avtal med.

 

Det är inte säkert att din medarbetare omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i samma land som sina familjemedlemmar. Alla i familjen ska därför anmäla till Försäkringskassan om de flyttar utomlands.

Flytta utomlands

Frågor och svar

 • Nej, du behöver inte göra något.

 • För svenskt trossamfund, ett organ som är knutet till ett sådant samfund eller en svensk ideell biståndsorganisation finns det särskilda regler.

  Om din medarbetare ska sändas ut till ett land som Sverige inte har avtal om social trygghet med, kan hen fortsätta vara försäkrad i Sverige och få ersättning från Försäkringskassan. Det gäller om

  • hen sänds ut till ett land utanför EU/EES eller Schweiz
  • hen har bott i Sverige en tid innan och i direkt anslutning till utsändningen
  • utlandsvistelsen förväntas vara längst fem år
  • organisationen uppfyller de krav som finns.

  Om din medarbetare ska sändas ut till ett land som Sverige har avtal med gäller reglerna om utsändning för det landet, se under respektive land på sidan Arbeta utanför EU/EES och Schweiz. Det gäller dock bara för de ersättningar som ingår i avtalet. För andra ersättningar gäller samma regler som för länder som Sverige inte har avtal om social trygghet med.

  Arbeta utanför EU/EES eller Schweiz och Storbritannien

 • Nej, arbete på distans är inte detsamma som att vara utsänd. Då räknas det som att personen arbetar i det landet. Om din medarbetare inte också arbetar i Sverige kan hen oftast inte vara försäkrad i Sverige.

  Arbeta utomlands

  Om din medarbetare arbetar i Sverige ibland och på distans från ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz ibland behöver vi utreda vilket lands socialförsäkringslagstiftning hen ska omfattas av. Du kan läsa mer om arbete i flera länder på sidan Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz.

  Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz och Storbritannien

 • Det beror på flera faktorer, exempelvis om din medarbetare arbetar inom eller utanför EU/EES och Schweiz, vilket land din medarbetare bor i, vilka länder arbetsgivarna har sina säten i och hur mycket din medarbetare arbetar i varje land. Din medarbetare kan kontakta oss så hjälper vi hen.

 • Det är medarbetaren som ansöker om intyget på Mina sidor. Om hen är utsänd ska du fylla i blankett 6221 som hen laddar upp i sin ansökan.

  Om din medarbetare arbetar i flera länder eller har valt att arbeta på distans är det medarbetaren som fyller i och skriver under uppgifterna på Mina sidor. Hen behöver dock kunna styrka sitt arbete genom de uppgifter som och det ska du som arbetsgivare lämnar.

 • Om din medarbetare ska arbeta som reseguide omfattas de oftast av lagstiftningen i det land som de arbetar i.

  Det kan ibland finnas undantag som gör att de kan fortsätta att omfattas av svensk lagstiftning. För att kunna utreda vilket lands socialförsäkringslagstiftning hen ska omfattas av behöver medarbetaren ansöka om intyg A1 på Mina sidor.

Senast uppdaterad