Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Plan för återgång i arbete

När din medarbetare blir sjukskriven har du enligt lag ett rehabiliteringsansvar. Det innebär att du ska göra arbetsanpassningar som underlättar för medarbetaren att komma tillbaka till jobbet. Dessa åtgärder ska du redogöra för i en plan.

Ditt rehabiliteringsansvar gäller oavsett om medarbetarens sjukdom eller skada orsakats av jobbet eller inte. Du ska titta på hur du kan underlätta för medarbetaren att kunna komma tillbaka till jobbet så snart som möjligt. Det kan finnas arbetsuppgifter som medarbetaren kan utföra trots att hen är sjuk, och det är ditt ansvar att se vilka arbetsuppgifter det kan vara. Det kan också handla om att tillfälligt anpassa arbetsplatsen eller arbetstider. Detta gör du tillsammans med medarbetaren som aktivt ska medverka i sin rehabilitering.

Som ett stöd i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen ska du även göra en plan för återgång i arbete (rehabiliteringsplan). Här beskriver du de anpassningar du planerar att göra och medarbetaren ska så långt det är möjligt medverka till att ta fram planen. Det är du som ser till att planen följs och ändrar den vid behov.

Så funkar det: Plan för återgång i arbete

2 minuter

Vad kan en plan innehålla?

Planen ska innehålla olika insatser som ska underlätta för medarbetaren att börja arbeta igen. Det kan till exempel handla om anpassning av arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller stöd till medarbetaren att hantera stress/stödjande samtal.

Frågor som kan bli aktuella att ta ställning till när ni upprättar planen:

 • Kan medarbetaren arbeta lite grann och vara deltidssjukskriven?
 • Hur kan arbetsplatsen och arbetsuppgifterna anpassas?
 • Kan du omplacera medarbetaren, antingen tillfälligt eller permanent?
 • Behöver medarbetaren arbetstekniska hjälpmedel?
 • Kan medarbetaren få utbildning eller omskolning till andra arbetsuppgifter?
 • Kan ni ta hjälp av företagshälsovården eller annan extern aktör av rehabiliteringstjänster?
 • När ska insatserna genomföras?
 • Hur ska kontakten mellan arbetsplatsen och medarbetaren fungera under tiden medarbetaren är sjukskriven?
 • Hur ska du och din medarbetare följa upp planen?

Planen kan också vara ett underlag för Försäkringskassans handläggning av medarbetarens sjukskrivnings- och rehabiliteringsärende. Det betyder att du kan behöva lämna in planen till oss. I så fall hör vi av oss.

Vi ska nämligen säkerställa att planen håller god kvalitet och att planerade insatser genomförs. Om en plan håller låg kvalitet och insatser vid upprepade tillfällen inte genomförs kan vi anmäla det till Arbetsmiljöverket.

Då behöver du ta fram en plan

Du behöver ta fram en plan för återgång i arbete om medarbetaren förväntas vara sjukskriven i minst 60 dagar. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden. Bedömningen om hur länge din medarbetare förväntas vara sjukskriven gör du enklast genom att prata med din medarbetare. Du kan även titta på vad det står i läkarintyget.

 
 • Om medarbetaren förväntas kunna arbeta i samma omfattning som vanligt inom 60 dagar, så behöver du inte ta fram någon plan. Skulle det senare visa sig att medarbetaren inte kan börja arbeta inom 60 dagar, så ska du ta fram en plan så snart som möjligt.
 • Om medarbetaren kommer att kunna arbeta igen utan några särskilda insatser, så behöver du det inte ta fram någon plan. Du behöver bara dokumentera skälen till det. Skulle det senare visa sig att medarbetaren inte kan arbeta utan insatser, så ska du ta fram en plan så snart som möjligt.
 • Om medarbetarens hälsotillstånd gör att hen inte kommer kunna arbeta igen, inte ens med rehabiliterande åtgärder, så behöver du inte ta fram någon plan. Däremot ska du dokumentera ditt ställningstagande. Om du är tveksam eller om medarbetarens hälsotillstånd förbättras och hen kommer att kunna arbeta igen så ska du ta fram en plan så snart som möjligt.
 • Om medarbetarens hälsotillstånd för tillfället innebär att hen inte kan delta i planeringen får planen vänta tills hälsotillståndet har förbättrats. Du behöver då bara dokumentera ditt ställningstagande.

Mall för plan för återgång i arbete

Använd gärna den mall som Försäkringskassan har tagit fram tillsammans med arbetsgivarorganisationerna när du tar fram en plan för återgång i arbete.

7459 Arbetsgivarens plan för återgång i arbete Pdf, 1 MB.

Hjälptexter till blanketten (7459) Arbetsgivares plan för återgång i arbete Pdf, 37 kB.

Behöver du hjälp med att ta fram plan för återgång i arbete?

Om du behöver hjälp med att ta fram en plan för återgång i arbete kan du få bidrag för att köpa in tjänsten från företagshälsovård eller liknande aktör. Bidraget heter arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Du ansöker hos Försäkringskassan.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Senast uppdaterad