Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukdom och skada

Sjuk medarbetare dag 1–90

Information till dig som arbetsgivare om sjuklön, sjukanmälan, sjukpenning, reseersättning, smittbärarpenning, ersättning för höga sjuklönekostnader och särskilt högriskskydd.

Sjuk medarbetare från dag 91

Information om roller och ansvar och vad du som arbetsgivare behöver göra vid längre sjukskrivningar.

Skador i arbetet

Information om vad du som arbetsgivare ska göra om en medarbetare skadar sig.

Vård av närstående

Information om vad som gäller om en medarbetare behöver vara ledig för att vårda en närstående.