Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Bidrag till arbetshjälpmedel

Om en medarbetare med funktionsnedsättning eller sjukdom behöver arbetshjälpmedel eller anpassning av arbetsplatsen för att kunna jobba kan du få bidrag för det.

Vad är arbetshjälpmedel?

Arbetshjälpmedel är ett bidrag som du kan få för medarbetare som behöver speciella arbetshjälpmedel på grund av en funktionsnedsättning eller en sjukdom. Det gäller också för de som behöver hjälp att börja jobba igen efter en sjukskrivning.

Vad kan jag använda bidraget till?

Du kan använda bidraget till att

  • köpa eller hyra ett arbetshjälpmedel
  • låta göra en expertundersökning för att ta reda på vilket hjälpmedel medarbetaren behöver
  • reparera ett arbetshjälpmedel.

Du ansvarar för en bra arbetsmiljö. Därför kan du inte få bidrag för hjälpmedel eller anpassning som normalt behövs i verksamheten. Det innebär att du till exempel inte kan få bidrag för till exempel höj- och sänkbara skrivbord.

Du kan få bidraget längst till och med månaden före den månad som medarbetaren fyller 69 år.

Hur stort är bidraget?

Du får tillbaka hälften av kostnaden för hjälpmedlet. Oavsett vad det kostar så betalar du som arbetsgivare alltid 10 000 kronor själv. Bidraget är högst 50 000 kronor. I undantagsfall kan bidraget vara högre. Det gäller till exempel datorbaserade hjälpmedel.

Hur ansöker jag om bidraget?

Om medarbetaren har varit anställd i mer än 12 månader ska du ansöka hos Försäkringskassan. Om medarbetaren varit anställd i 12 månader eller kortare tid ska du i stället kontakta Arbetsförmedlingen. Detsamma gäller om du ska ansöka för en person som ska börja jobba hos dig.

Skicka in ansökan på blankett 7547 till Försäkringskassan innan du köper arbetshjälpmedlet eller anpassar arbetsplatsen.

Förutom blanketten ska du skicka oss

  • ett medicinskt underlag där det står vilken typ av funktionsnedsättning eller sjukdom som din medarbetare har
  • en offert från leverantören där det står vad det är för arbetshjälpmedel som medarbetaren behöver och hur mycket det kostar
  • en arbetsplatsutredning om företagshälsovården har gjort en sådan.
  • Skriv medarbetarens namn och personnummer på alla handlingar som du skickar in till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

7547 Ansök om bidrag till arbetshjälpmedel – för arbetsgivare Pdf, 767 kB.

Vad händer sen?

Efter att du skickat ansökan, ringer vi upp dig för att prata om medarbetarens arbetsuppgifter och hens behov av arbetshjälpmedel. Det tar normalt två månader från att du skickade in ansökan till att beslutet fattas, men det kan ta längre tid om något underlag saknas.

Senast uppdaterad