Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Bidrag till arbetshjälpmedel

För att en medarbetare med funktionsnedsättning eller sjukdom ska kunna arbeta, kan arbetshjälpmedel eller anpassning av arbetsplatsen behövas. Du som arbetsgivare kan ansöka om bidrag till arbetshjälpmedel från Försäkringskassan.

När kan jag som arbetsgivare få bidrag?

Du kan få bidrag för arbetshjälpmedel när:

  • en medarbetare behöver hjälp att återgå i arbete efter en längre tids sjukskrivning.
  • en medarbetare med en bestående funktionsnedsättning behöver hjälp att klara av sitt arbete.

Du kan använda bidraget till att:

  • köpa eller hyra ett arbetshjälpmedel.
  • göra en expertundersökning för att ta reda på vilket hjälpmedel medarbetaren behöver.
  • reparera ett arbetshjälpmedel.

Du som arbetsgivare ansvarar för en bra arbetsmiljö. Därför kan du inte få bidrag för hjälpmedel eller anpassning som normalt behövs i verksamheten.

Du kan inte heller få bidrag för till exempel höj- och sänkbara skrivbord eller liknande ergonomiska hjälpmedel.

Försäkringskassan kan bevilja bidrag längst till och med månaden före den månad när medarbetaren fyller 69 år. Medarbetaren ska ha arbetat hos dig i mer än 12 månader.

Hur stort är bidraget?

Bidraget är högst 50 000 kronor. Det betalas ut till dig som arbetsgivare med hälften av den kostnad som överstiger 10 000 kronor. Om det finns särskilda skäl kan du få ett högre belopp, till exempel om det har avgörande betydelse för om medarbetaren ska kunna ha kvar sitt arbete.

Bidrag till datorbaserade arbetshjälpmedel kan betalas ut med ett högre belopp än 50 000 kronor. Om hjälpmedlen inte är datorbaserade kan du få mer än 50 000 kronor i bidrag om det finns synnerliga skäl. Ett exempel på synnerliga skäl är att det finns stor risk för att medarbetaren blir arbetslös om hen inte kan beviljas bidrag till ett dyrare arbetshjälpmedel på sin arbetsplats.

Försäkringskassan utreder särskilda och synnerliga skäl i varje enskilt ärende.

Hur söker jag bidraget?

Börja med att skicka in de här handlingarna till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund:

  • Ansökningsblankett 7547.
  • Ett läkarutlåtande där det står vilken typ av funktionsnedsättning eller sjukdom som medarbetaren har.
  • En offert från leverantören där det står vad det är för arbetshjälpmedel som medarbetaren behöver och hur mycket det kostar.
  • Om företagshälsovården har gjort en arbetsplatsutredning, får du gärna bifoga resultatet av den. Skriv medarbetarens namn och personnummer på samtliga handlingar som du skickar in.

7547 Ansök om bidrag till arbetshjälpmedel – för arbetsgivare


Tänk på att inte köpa arbetshjälpmedlet eller börja anpassa arbetsplatsen innan du har skickat in ansökan till oss.

Vad händer sen?

Ungefär 14 dagar efter att du skickat ansökan, ringer vi upp dig för att prata om medarbetarens arbetsuppgifter och hens behov av arbetshjälpmedel. Det tar normalt 45 dagar från att ni skickade in ansökan till att ni får ett beslut. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag.