Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Föräldraledighet

Lämna svar på inkomstförfrågan

Medarbetare väntar barn

Information om föräldrapenning innan barnet är fött, graviditetspenning och arbetsgivarens ansvar för omplacering eller avstängning

Ledighet i samband med barns födelse eller adoption (10-dagar)

Information om medarbetarens rätt till ledighet när barn föds eller adopteras.

Föräldraledig medarbetare

Information om medarbetarens rätt att vara föräldraledig och när du som arbetsgivare har rätt att veta tidpunkt och längd på ledigheten.

Medarbetare med sjukt barn (vab)

Information om medarbetarens rätt att vårda barn och när du som arbetsgivare ska få information.