Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

E-tjänster för arbetsgivare

Sjukanmäl medarbetare

Sjukanmäl dina medarbetare. Du kan välja att logga in eller anmäla oinloggad.

Anmäl arbetsskada

E-tjänst där du kan anmäla en arbetsskada till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket på samma gång. Du behöver inte logga in.

Lämna uppgift om inkomst

Inloggad e-tjänst för att lämna uppgifter om inkomst för en medarbetare.

Lämna uppgift om frånvaro

Inloggad e-tjänst för att lämna uppgifter om en medarbetares frånvaro under en period.

Lämna uppgifter för att följa upp utbetald ersättning

E-tjänst för att lämna uppgifter om en persons arbetstider och frånvaro. Du måste ha fått en kod för att kunna lämna uppgifterna.

Lämna uppgifter om personliga assistenter

E-tjänst där du som anställer dina assistenter själv kan lämna uppgifter om dem innan de börjar arbeta hos dig eller om något har ändrats som gäller dina assistenter.

Ansök om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Ansök om bidrag för att förebygga sjukfall eller underlätta för en medarbetare att vara kvar i arbete eller komma tillbaka i arbete.

Ansök om ersättning för sjuklönekostnader – särskilt högriskskydd

E-tjänst där du kan ansöka om ersättning för sjuklönekostnader som du haft för en medarbetare som är beviljad särskilt högriskskydd.

Kom igång med e-tjänsterna för arbetsgivare

Information om hur du skaffar behörighet och loggar in på e-tjänsterna för arbetsgivare.