Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Skador i arbetet

Om en medarbetare skadar sig på arbetsplatsen ska du anmäla det som en arbetsskada. Du ska också anmäla en skada som händer på vägen till eller från jobbet. När du anmäler skadan varken bekräftar du att skadan har hänt eller tar på dig ansvaret för skadan.

Vad är en arbetsskada?

  • En skada eller sjukdom som har uppkommit på grund av olycksfall eller på annat sätt orsakats av jobbet.
  • En skada som har inträffat på väg till eller från jobbet.
  • En smittsam sjukdom som har uppkommit på grund av smitta i vissa typer av arbeten. Till exempel vid sjukvårdsinrättning eller annat arbete med att behandla, vårda eller ta hand om personer som är smittförande.
  • En smittsam sjukdom som klassas som samhällsfarlig och har uppstått på jobbet.

Hur anmäler jag en arbetsskada?

Ta reda på vad som har hänt och gör en anmälan till Försäkringskassan så fort som möjligt. Om din arbetsplats har ett skyddsombud ska du samråda om arbetsskadeanmälan och ge ombudet en kopia av denna.

När du har anmält skadan får medarbetaren ett brev som bekräftar att du har gjort anmälan. I brevet finns information om arbetsskadeförsäkringen.

Anmäl arbetsskada (anmalarbetsskada.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl arbetsskadan

Du behöver anmäla skador som uppstår eller orsakas av jobbet. Det gäller också skador som sker till eller från arbetsplatsen. Att du anmäler skadan innebär inte att du bekräftar att skadan har hänt eller att du tar på dig ansvaret.

Även om du själv inte såg vad som hände, eller om du och din medarbetare är oense om det som har hänt, ska du ändå göra en anmälan. Det är Försäkringskassan som bedömer om skadan ska klassas som en arbetsskada eller inte.

En arbetsgivare som inte anmäler en arbetsskada kan få böter för det.

Har medarbetaren rätt till ersättning?

Medarbetaren kan ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. I arbetsskadeguiden kan ni ta reda på om hen har rätt till det eller andra ersättningar genom kollektivavtal.

Medarbetaren kan också kontakta Afa-försäkring för att få veta om hen har rätt till ersättning från dem.

Arbetsskadeguiden - Arbetsskadeguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

  • Ja. Om medarbetaren blir sjukskriven på grund av skadan, betalar du som arbetsgivare sjuklön de 14 första dagarna. Därefter ska medarbetaren ansöka om sjukpenning som vanligt vid sjukfrånvaro.

  • Gör en ny anmälan för den medarbetaren som skadan gäller. Meddela den medarbetare som du gjort den felaktiga anmälan för eftersom hen har fått ett bekräftelsebrev. Ring Försäkringskassan och meddela att det har blivit fel.

  • Ja, du ska anmäla arbetsskada om din medarbetare skadat sig vid hemarbete.

Senast uppdaterad