Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Ersättningar och bidrag Actions
Loading...

Ersättningar och bidrag

Nav Ersättning för höga sjuklönekostnader Actions
Loading...

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Information om att du som arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå.

Nav Bidrag till arbetshjälpmedel Actions
Loading...

Bidrag till arbetshjälpmedel

Information om bidrag till arbetshjälpmedel som hjälper en medarbetare att komma tillbaka till arbetet.

Nav Bidrag till utredning – arbetsplatsnära stöd Actions
Loading...

Bidrag till utredning – arbetsplatsnära stöd

Information om arbetsplatsnära stöd, ett bidrag till köp av utredningar som förebygger och förkortar sjukskrivningar.

Nav4 Sjuk ofta eller länge – särskilt högriskskydd Actions
Loading...

Sjuk ofta eller länge – särskilt högriskskydd

Information om särskilt högriskskydd. Det innebär att du som arbetsgivare kan få ersättning för medarbetarens sjuklönekostnader.