Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är tjänster som du som arbetsgivare kan köpa från en godkänd anordnare, till exempel en företagshälsovård, för att underlätta för en medarbetare som har eller riskerar att få nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada. Du kan få bidrag från Försäkringskassan för hälften av kostnaden upp till ett fast belopp.

Som arbetsgivare har du ett rehabiliteringsansvar, vilket innebär att du ska hjälpa en medarbetare när hen

  • får nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada
  • har blivit sjukskriven och behöver rehabilitering för att kunna komma tillbaka till jobbet.

I arbetet med att uppfylla rehabiliteringsansvaret kan du ibland behöva ta hjälp av en företagshälsovård eller annan aktör med motsvarande kompetens. De kan erbjuda förebyggande insatser för en medarbetare som visar tecken på ohälsa. De kan också ge rehabiliteringsinsatser till en redan sjukskriven medarbetare för att underlätta för hen att bli frisk och komma tillbaka till jobbet.

Vad kan jag få bidrag för?

Om du som arbetsgivare tar extern hjälp för att förebygga eller förkorta ohälsa och sjukfrånvaro kan du få bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Syftet med bidraget är att underlätta för dig att agera direkt när du märker att en medarbetare mår dåligt. Genom att agera tidigt kan du undvika sjukskrivningar. Likaså kan ett tidigt engagemang för en medarbetare som redan är sjukskriven bidra till ett snabbare tillfrisknande.

Bidraget omfattar insatser för en enskild medarbetare, inte för grupper. Det täcker både fysiska och psykiska besvär.

Du kan till exempel få bidrag om du behöver hjälp med att utreda din medarbetares ohälsa och identifiera vilka åtgärder som behövs. Har du en medarbetare som är sjukskriven mer än 30 dagar är du enligt lag skyldig att upprätta en plan för återgång i arbete. Även detta kan en godkänd anordnare hjälpa dig med.

Plan för återgång i arbete

Det kan vara aktuellt med arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd till exempel i följande situationer:

  • om en medarbetare har upprepad korttidsfrånvaro
  • vid ohälsa eller signaler om ohälsa hos en medarbetare
  • om du behöver göra en plan för medarbetarens återgång i arbete
  • när medarbetarens arbetsförmåga är oklar i förhållande till hens arbetsuppgifter
  • om det finns risk för att en medarbetare ska bli sjukskriven
  • om det finns risk för att det kommer att bli svårigheter för medarbetaren att komma tillbaka till jobbet efter sjukfrånvaro.

Så funkar det: Få bidrag för att förebygga ohälsa

1 minut

Du som arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro bland dina medarbetarna.

Så här går det till

1. Kontakta en godkänd anordnare

Kontakta en godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, till exempel en företagshälsovård.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd – godkända anordnare sorterat efter postadress Excel, 35 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd – godkända anordnare sorterat efter anordnare Excel, 35 kB, öppnas i nytt fönster.

2. Anordnare redovisar genomförda insatser

Anordnaren redovisar skriftligt vilka rehabiliteringsinsatser de har utfört för din medarbetare. Om det gäller en utredning skriver de vilka ställningstaganden som gjorts. Vilka uppgifter som behöver finnas i redovisningen framgår av blankett 7026, men anordnaren kan välja att redovisa skriftligt på något annat sätt.

Anordnaren måste alltid göra en separat redovisning för varje medarbetare, även om du har köpt rehabiliteringstjänster för flera. Du ska inte skicka med redovisningen när du ansöker om bidraget hos Försäkringskassan, vi begär den bara om vi bedömer att vi behöver den.

7026 Redovisning av utfört arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd Pdf, 899 kB.

3. Du betalar anordnaren och kan sedan ansöka om bidrag

Du betalar anordnaren när insatserna är genomförda och kan få tillbaka hälften av pengarna i efterskott från Försäkringskassan. Som mest kan du få 10 000 kronor per anställd och år. Sammanlagt kan en arbetsgivare få som mest 200 000 kronor per år. Som arbetsgivare räknas en organisation eller ett företag som har samma organisationsnummer.

4. Ansök om bidraget

Ansökan om bidrag för innevarande år måste ha kommit in till Försäkringskassan senast den 1 februari året därpå. Om din medarbetare inte får allt rehabiliteringsstöd samtidigt kan du ansöka om bidrag vid flera tillfällen.

Du styrker kostnaden genom att bifoga en kopia av fakturaunderlaget som du fått från anordnaren. Underlaget får bara gälla en enskild medarbetare för att inte bryta mot dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Ansök på blankett:

7025 Ansök om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd Pdf, 739 kB.

Använd anordnarens redovisning som underlag. Redovisningsblanketten ska inte skickas in tillsammans med ansökan. Den ska bara skickas in till Försäkringskassan på begäran. Däremot ska du skicka med fakturaunderlaget.

Senast uppdaterad