Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Friskare medarbetare med utökat bidrag

Du har väl inte missat att du som arbetsgivare kan få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder.

Bidraget kallas för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och kan användas till åtgärder som kan förkorta eller förebygga sjukfall. Det kan handla om att anpassa din medarbetares arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation om aktuella hjälpbehov och stöd, med mera. Åtgärderna ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan som företagshälsovård eller annan aktör.

– Det nya stödet ger dig som arbetsgivare bättre förutsättningar för att underlätta medarbetares återgång i arbete. Till exempel kan man använda det till att ta hjälp av expertstöd i samband med att arbetsgivare från och med den 1 juli ska upprätta planer för återgång i arbetet för sjukskrivna medarbetare, säger Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare inom avdelningen för sjukförsäkring, Försäkringskassan.

Enkelt att ansöka om

Många arbetsgivare missar möjligheten att få bidraget som kan vara ett bra stöd för att förebygga eller förkorta sjukskrivningar. – Vi vill att fler arbetsgivare använder bidraget. Det har ett tydligt förebyggande perspektiv och man kan ansöka om bidrag för olika åtgärder som kan göra att sjukskrivning undviks. Och bidraget är enklare att söka än vad många tror, du behöver bara uppge till Försäkringskassan vilken anordnare du anlitat, vilken person det gäller och styrka kostnaden för tjänsten, säger Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare Försäkringskassan.

Bidraget går direkt till dig som arbetsgivare och täcker halva kostnaden upp till 10 000 kr per arbetstagare och år, men högst med 200 000 kr per arbetsgivare och år. Du ansöker om det hos Försäkringskassan.

7025 Ansök om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Ger stöd vid psykisk ohälsa

Andelen sjukskrivna med psykisk ohälsa ökar på många arbetsplatser. Som arbetsgivare kan man känna osäkerhet om vad som behöver göras för att stödja medarbetare med sådana besvär. Vad kan du göra och vad kan du ge för stöd som arbetsgivare?

– Det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet kan användas för att anlita expertstöd när man som arbetsgivare känner att det är svårt att hitta vägar för att undvika eller förkorta en sjukskrivning, säger Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd – så här funkar det

Kan användas vid:

  • Upprepad korttidsfrånvaro och signaler om ohälsa
  • När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
  • Risk att den anställda blir sjukskriven
  • Vid svårigheter för den anställda att återgå i arbete efter sjukskrivning
  • Om den anställda riskerar att bli långvarigt sjukskriven

När du behöver expertstöd för att förebygga eller förkorta sjukfrånvaro ansöker du om bidraget från Försäkringskassan. Du kan anlita företagshälsovård eller motsvarande aktör som är godkänd av Försäkringskassan.

Du skickar in ansökan när du genomfört en insats som du vill söka bidrag för. På ansökningsblanketten kryssar du i vilka delar av det arbetsplatsinriktade stödet du vill ansöka om, samt styrker dina kostnader för köpet.