Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjuk ofta eller länge – särskilt högriskskydd

Särskilt högriskskydd innebär att du som arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om medarbetaren riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Medarbetare som är sjuka ofta kan även slippa karensavdrag.

Kan jag få ersättning för mina sjuklönekostnader?

Om medarbetaren har ansökt om och fått rätt till särskilt högriskskydd, kan du som arbetsgivare ansöka om ersättning för hela sjuklönekostnaden från Försäkringskassan.

Medarbetare omfattas av det särskilda högriskskyddet om det är troligt att de, på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning, antingen kommer att vara

  • sjuk ofta (fler än 10 gånger under 1 år),
  • eller sjuk länge (fler än 28 dagar i följd).

 

En medarbetare som är sjuk ofta (fler än 10 gånger per år) har rätt till sjuklön redan från första dagen. Du som arbetsgivare betalar sjuklön för de första 14 dagarna utan att göra karensavdrag. Sedan ansöker du om ersättning från Försäkringskassan för dina sjuklönekostnader.

Hur gör jag för att få ersättning?

1. Medarbetaren ansöker om särskilt högriskskydd

2. Medarbetaren meddelar dig om ansökan beviljas

Om ansökan beviljas kommer medarbetaren att meddela dig det. Hen ger dig ett skriftligt meddelande där det står vilken period som hen får särskilt högriskskydd och vad det innebär för dig som arbetsgivare. Beslutet börjar gälla tidigast den månad när ansökan kom in till oss.

3. Du som arbetsgivare ansöker om ersättning

Du behöver ansöka om ersättningen inom 12 månader. Om ansökan kommer in senare än 12 månader efter den månad som sjuklönen betalats ut så kan du inte få någon ersättning. Från att ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ärendet och om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När du ansöker om ersättning ska du ange den totala sjuklönekostnaden. Om du beräknar grundlön och till exempel ob-tillägg eller andra lönetillägg vid olika tillfällen, bör du vänta med att ansöka tills du kan beräkna hela sjuklönekostnaden. Om du redan har beviljats ersättning för en sjuklöneperiod kan du normalt inte få ytterligare beslut om ersättning för samma sjuklöneperiod vid ett senare tillfälle.

Frågor och svar

  • Ja, om en medarbetare ska donera organ eller vävnader, eller genomgå utredning om sådant ingrepp, kan Försäkringskassan besluta om särskilt högriskskydd. Sjuklön kan då betalas ut redan från första dagen. Du ansöker hos Försäkringskassan om ersättning för dina sjuklönekostnader.

  • Ja. I vissa fall kan medarbetaren få ett beslut om särskilt högriskskydd utan att Försäkringskassan utreder risken för framtida sjukperioder.

    Det gäller om medarbetaren har haft rätt till aktivitetsersättning någon av de senaste tolv månaderna innan han eller hon ansöker om särskilt högriskskydd. I dessa fall ska fortfarande ett karensavdrag göras från medarbetarens sjuklön.

    Aktivitetsersättning är ersättning till personer mellan 19 och 29 år vars arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel i minst ett år.

Senast uppdaterad