Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Ersättning för höga sjuklönekostnader innebär att du som arbetsgivare kan få ersättning för höga sjuklönekostnader. Från 1 juli 2024 kommer man i huvudsak bara att kunna få ersättning för kostnader som man har haft under period 1 januari 2024–30 juni 2024.

Du som arbetsgivare kan få ersättning för en del av de sjuklönekostnader som du har haft till och med juni 2024.

För 2024 kommer ersättningen att beräknas för halva året och du kan som mest få 125 000 kronor för kostnader som du har haft till och med juni 2024.

Ersättningen kräver ingen ansökan, Försäkringskassan betalar ut den automatiskt.

När en medarbetare är sjuk betalar du som vanligt ut sjuklön. I arbetsgivardeklarationen till Skatteverket fyller du varje månad i när du har haft sjuklönekostnader. Om du har rätt till ersättning, betalas den ut till ditt skattekonto utan att du behöver ansöka om den. Från och med juli behöver du inte redovisa några sjuklönekostnader till Skatteverket.

Utifrån uppgifterna från Skatteverket beslutar Försäkringskassan om din ersättning. Vi betalar ut ersättningsbeloppet till ditt skattekonto hos Skatteverket. Du kan begära att få pengarna utbetalda, eller låta dem stå kvar för att täcka framtida skatter och avgifter.

Utbetalning från skattekontoret – för dig som är företagare (skatteverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur redovisar jag sjuklönekostnaderna?

I arbetsgivardeklarationen ska du fylla i de kostnader du har enligt sjuklönelagen.

Kostnader som du får räkna med:

  • Kostnader för dag 1–14 i sjuklöneperioden med högst 80 procent av lönen och andra anställningsförmåner.
  • Arbetsgivaravgifter på sjuklönen (tänk på att avgifterna kan vara olika beroende på medarbetarnas ålder).

Kostnader som du inte ska räkna med:

  • Karensavdraget på sjuklönen (det räknas inte som en kostnad).
  • Kostnader från kollektivavtal eller särskilda avtal med medarbetaren.

Läs mer om vad sjuklön är:

Sjuklön

När kommer pengarna?

Försäkringskassan betalar ut pengarna till ditt skattekonto i efterskott under första kvartalet nästkommande år.

Om vi behöver fler uppgifter än de du lämnat till Skatteverket så kan beslutet ta längre tid.

När ska jag lämna arbetsgivardeklaration? (skatteverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbetalning i förskott

Om du har haft kostnader för sjuklön under nuvarande kalenderår kan du ansöka om att få ersättningen i förskott.

När kalenderåret är slut stämmer Försäkringskassan av och jämför den uppskattade lönekostnaden mot den faktiska kostnaden för året. Om du har fått för mycket pengar i förskott blir du återbetalningsskyldig och har du fått för lite pengar får du i stället en tilläggskreditering på skattekontot.

Om du har fått ersättning i förskott så kan du inte ansöka om förskott igen innan det har gått 3 månader sedan vi fick in den förra ansökan om förskott.

Observera att Försäkringskassan kommer att beräkna ersättningen för januari till juni 2024 under första kvartalet 2025. Du behöver alltså inte ansöka om förskott för att få ersättningen.

7016 Ansökan om förskott på ersättning för sjuklönekostnader Pdf, 704 kB.


 

Ersättningen motsvarar sjuklönekostnader under perioden januari till juni 2024 som överstiger en viss andel av den totala lönekostnaden som du har haft under den sexmånadersperioden. Som mest kan du få 125 000 kronor.

Ersättningen för höga sjuklönekostnader beräknas så här:

Exempel

Om din totala lönekostnad för januari–juni 2024 är:

Så betalas ersättning ut för den del av sjuklönekostnaden under januari–juni 2024 som överstiger:

Högst 1 500 000

0,5 procent av din totala lönekostnad

1 500 000– 3000 000

0,9 procent av din totala lönekostnad

3 000 000–6 000 000

1,2 procent av din totala lönekostnad

6 000 000–10 000 000

1,3 procent av din totala lönekostnad

Över 10 000 000

1,5 procent av din totala lönekostnad

Exempel på hur Försäkringskassan beräknar ersättningen

Din lönekostnad är 250 000 kronor

Exempel

Lönekostnad

Sjuklönekostnad

Procent

Beräkning

Ersättning

250 000

12 500

0,5

0,005x250 000=1 250

12 500-1 250=11 250

Din totala lönekostnad för året är 250 000 kronor och din sjuklönekostnad för året är 12 500 kronor.

Du får ersättning för den del av sjuklönekostnaden som överstiger 0,5 procent av den totala lönekostnaden, det vill säga 1 250 kronor (0,005x250 000). Ersättningen blir alltså 11 250 kronor (12 500-1250).

Din lönekostnad är 2 500 000 kronor

Exempel

Lönekostnad

Sjuklönekostnad

Procent

Beräkning

Ersättning

2 500 000

125 000

0,9

0,009x2 500 000 000=22 500

125 000-22 500=102 500

Din totala lönekostnad för året är 2 500 000 kronor och din sjuklönekostnad för året är 125 000 kronor.

Du får ersättning för den av sjuklönekostnaden som överstiger 0,9 procent av den totala lönekostnaden, det vill säga 22 500 kronor (0,009x2 500 000). Ersättningen blir alltså 102 500 kronor (125 000-22 500).

 

Ersättningen motsvarar sjuklönekostnader som överstiger en viss andel av dina totala lönekostnader under ett år. Som mest kan du få 250 000 kronor för ett år.

Ersättningen för höga sjuklönekostnader beräknas så här:

Exempel

Om din totala lönekostnad för kalenderåret är:

så betalas ersättning ut för den del av sjuklönekostnaden som överstiger:

Högst 3 000 000

0,5 procent av din totala lönekostnad

3 000 000–6 000 000

0,9 procent av din totala lönekostnad

6 000 000–12 000 000

1,2 procent av din totala lönekostnad

12 000 000–20 000 000

1,3 procent av din totala lönekostnad

Över 20 000 000

1,5 procent av din totala lönekostnad

Exempel på hur Försäkringskassan beräknar ersättningen

Din lönekostnad är 500 000 kronor

Exempel

Lönekostnad

Sjuklönekostnad

Procent

Beräkning

Ersättning

500 000

25 000

0,5

0,005x500 000=2 500

25 000-2 500=22 500

Din totala lönekostnad för året är 500 000 kronor och din sjuklönekostnad för året är 25 000 kronor.

Du får ersättning för den del av sjuklönekostnaden som överstiger 0,5 procent av den totala lönekostnaden, det vill säga 2 500 kronor (0,005x500 000). Ersättningen blir alltså 22 500 kronor (25 000-2 500).

Din lönekostnad är 5 000 000 kronor

Exempel

Lönekostnad

Sjuklönekostnad

Procent

Beräkning

Ersättning

5 000 000

250 000

0,9

0,009x5 000 000=45 000

250 000-45 000=205 000

Din totala lönekostnad för året är 5 000 000 kronor och din sjuklönekostnad för året är 250 000 kronor.

Du får ersättning för den av sjuklönekostnaden som överstiger 0,9 procent av den totala lönekostnaden, det vill säga 45 000 kronor (0,009x5 000 000). Ersättningen blir alltså 205 000 kronor (250 000-45 000).

 

Om du har fått ersättning för sjuklönekostnader för en medarbetare som omfattas av särskilt högriskskydd, räknas den av från ersättningen för höga sjuklönekostnader som avser samma tid.

För 2024 dras alltså ersättning som du har fått under perioden januari–juni 2024 för anställda som omfattas av särskilt högriskskydd av från ersättningen för höga sjuklönekostnader för 2024.

Sjuk ofta eller länge – särskilt högriskskydd

 

Under coronapandemin gällde periodvis särskilda regler:

  • Under perioden april till juli 2020 fick arbetsgivare ersättning för hela den redovisade sjuklönekostnaden. Ersättningen beräknades månadsvis.
  • Under perioden augusti 2020 till september 2021 fick arbetsgivare ersättning enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader de haft. Ersättningen beräknades månadsvis.
  • Under perioden oktober till november 2021 fick arbetsgivare ersättning enligt procentsatser beroende på hur höga kostnader de haft, men maximalt 250 000 kronor för tvåmånadersperioden. Ersättningen beräknades första kvartalet 2022.
  • Under perioden december 2021 till mars 2022 fick arbetsgivaren ersättning enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader de haft. Ersättningen beräknades månadsvis.
  • Under perioden april till december 2022 fick arbetsgivare ersättning enligt procentsatser beroende på hur höga kostnader de haft, men maximalt 250 000 kronor för niomånadersperioden. Ersättningen beräknades första kvartalet 2023.

Senast uppdaterad