Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Det finns ett skydd som innebär att du som arbetsgivare kan få ersättning för höga sjuklönekostnader. Det är en ersättning som du inte behöver ansöka om.

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att du som arbetsgivare får ersättning för en del av din årliga sjuklönekostnad upp till ett fast belopp. Den högsta ersättningen som du kan få är 250 000 kronor för ett år.

När en medarbetare är sjuk betalar du som vanligt ut sjuklön. I arbetsgivardeklarationen till Skatteverket fyller du varje månad i när du har haft sjuklönekostnader. Om du har rätt till ersättning, betalas den ut till ditt skattekonto utan att du behöver ansöka om den.

Utifrån uppgifterna från Skatteverket beslutar Försäkringskassan om din ersättning. Vi betalar ut ersättningsbeloppet till ditt skattekonto hos Skatteverket. Du kan begära att få pengarna utbetalda, eller låta dem stå kvar för att täcka framtida skatter och avgifter.

Utbetalning från skattekontoret – för dig som är företagare (skatteverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur redovisar jag sjuklönekostnaderna?

I arbetsgivardeklarationen ska du fylla i de kostnader du har enligt sjuklönelagen.

Kostnader som du får räkna med:

  • Kostnader för dag 1–14 i sjuklöneperioden med högst 80 procent av lönen och andra anställningsförmåner.
  • Arbetsgivaravgifter på sjuklönen (tänk på att avgifterna kan vara olika beroende på medarbetarnas ålder).

Kostnader som du inte ska räkna med:

  • Karensavdraget på sjuklönen (det räknas inte som en kostnad).
  • Kostnader från kollektivavtal eller särskilda avtal med medarbetaren.

Läs mer om vad sjuklön är:

Sjuklön

När kommer pengarna?

Försäkringskassan betalar ut pengarna till ditt skattekonto i efterskott under första kvartalet nästkommande år.

Om vi behöver fler uppgifter än de du lämnat till Skatteverket så kan beslutet ta längre tid.

När ska jag lämna arbetsgivardeklaration? (skatteverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbetalning i förskott

Om du har haft kostnader för sjuklön under nuvarande kalenderår kan du ansöka om att få ersättningen i förskott.

När kalenderåret är slut stämmer Försäkringskassan av och jämför den uppskattade lönekostnaden mot den faktiska kostnaden för året. Om du har fått för mycket pengar i förskott blir du återbetalningsskyldig och har du fått för lite pengar får du i stället en tilläggskreditering på skattekontot.

Om du har fått ersättning i förskott så kan du inte ansöka om förskott igen innan det har gått 3 månader sedan vi fick in den förra ansökan om förskott.

7016 Ansökan om förskott på ersättning för sjuklönekostnader Pdf, 694 kB.

 

Ersättningen motsvarar sjuklönekostnader som överstiger en viss andel av dina totala lönekostnader under ett år. Som mest kan du få 250 000 kronor för ett år.

Ersättningen för höga sjuklönekostnader beräknas så här:

Exempel

Om din totala lönekostnad för kalenderåret är:

så betalas ersättning ut för den del av sjuklönekostnaden som överstiger:

Högst 3 000 000

0,5 procent av din totala lönekostnad

3 000 000–6 000 000

0,9 procent av din totala lönekostnad

6 000 000–12 000 000

1,2 procent av din totala lönekostnad

12 000 000–20 000 000

1,3 procent av din totala lönekostnad

Över 20 000 000

1,5 procent av din totala lönekostnad

Exempel på hur Försäkringskassan beräknar ersättningen

Din lönekostnad är 500 000 kronor

Exempel

Lönekostnad

Sjuklönekostnad

Procent

Beräkning

Ersättning

500 000

25 000

0,5

0,005x500 000=2 500

25 000-2 500=22 500

Din totala lönekostnad för året är 500 000 kronor och din sjuklönekostnad för året är 25 000 kronor.

Du får ersättning för den del av sjuklönekostnaden som överstiger 0,5 procent av den totala lönekostnaden, det vill säga 2 500 kronor (0,005x500 000). Ersättningen blir alltså 22 500 kronor (25 000-2 500).

Din lönekostnad är 5 000 000 kronor

Exempel

Lönekostnad

Sjuklönekostnad

Procent

Beräkning

Ersättning

5 000 000

250 000

0,9

0,009x5 000 000=45 000

250 000-45 000=205 000

Din totala lönekostnad för året är 5 000 000 kronor och din sjuklönekostnad för året är 250 000 kronor.

Du får ersättning för den av sjuklönekostnaden som överstiger 0,9 procent av den totala lönekostnaden, det vill säga 45 000 kronor (0,009x5 000 000). Ersättningen blir alltså 205 000 kronor (250 000-45 000).

 

Om du har fått ersättning för sjuklönekostnader för en medarbetare som omfattas av särskilt högriskskydd, räknas den av från ersättningen för höga sjuklönekostnader som avser samma tid.

Sjuk ofta eller länge – särskilt högriskskydd

 

Under coronapandemin gällde periodvis särskilda regler:

  • Under perioden april till juli 2020 fick arbetsgivare ersättning för hela den redovisade sjuklönekostnaden. Ersättningen beräknades månadsvis.
  • Under perioden augusti 2020 till september 2021 fick arbetsgivare ersättning enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader de haft. Ersättningen beräknades månadsvis.
  • Under perioden oktober till november 2021 fick arbetsgivare ersättning enligt procentsatser beroende på hur höga kostnader de haft, men maximalt 250 000 kronor för tvåmånadersperioden. Ersättningen beräknades första kvartalet 2022.
  • Under perioden december 2021 till mars 2022 fick arbetsgivaren ersättning enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader de haft. Ersättningen beräknades månadsvis.
  • Under perioden april till december 2022 fick arbetsgivare ersättning enligt procentsatser beroende på hur höga kostnader de haft, men maximalt 250 000 kronor för niomånadersperioden. Ersättningen beräknades första kvartalet 2023.

Senast uppdaterad