Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader.

Behöver jag ansöka om ersättningen?

Nej, ingen ansökan behövs. Du som arbetsgivare ska betala ut sjuklön till dina anställda precis som vanligt. Som arbetsgivare lämnar du varje månad in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket och fyller i sjuklönekostnaden.

Skatteverket meddelar i sin tur Försäkringskassan om dina sjuklönekostnader och lönekostnader. Utifrån dessa uppgifter beslutar Försäkringskassan om din ersättning. Försäkringskassan betalar ut ersättningsbeloppet till ditt skattekonto hos Skatteverket. Du kan själv begära utbetalning av pengarna eller låta dem stå kvar för att täcka skatter och avgifter som ska betalas. Mer information om hur du begär utbetalning från skattekontot finns på Skatteverkets webbplats.

Utbetalning från skattekontoret — för dig som är företagare (skatteverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur redovisar jag sjuklönekostnaderna?

I arbetsgivardeklarationen ska du fylla i de kostnader som du ska betala enligt sjuklönelagen. Det innebär:

 • Kostnader för dag 1‑14 i sjuklöneperioden med högst 80 procent av lönen och andra anställningsförmåner.
 • Karensavdraget på sjuklönen ska inte räknas med då det inte är en kostnad.
 • Arbetsgivaravgifter på sjuklönen ska räknas med. Tänk på att avgifterna är olika beroende på de anställdas ålder.
 • Räkna inte med kostnader från kollektivavtal eller särskilda avtal med den anställda.

Information om sjuklön

Här kan du läsa mer om vad sjuklön är, och hur du räknar ut karensavdrag och sjuklön.

Sjuklön

När kommer pengarna?

Under pandemin har kreditering till ditt skattekonto skett månadsvis. För perioden april till december 2022 kommer ersättningen krediteras skattekontot i efterskott under första kvartalet 2023.

Om Försäkringskassan behöver veta mer om de uppgifter du lämnat till Skatteverket så tar beslutet längre tid. På Skatteverkets webbplats kan du läsa när du senast ska lämna in din arbetsgivardeklaration.

När ska jag lämna arbetsgivardeklaration? (skatteverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskott av ersättning

Om du har haft kostnader för sjuklön under kalenderåret kan du ansöka om att beviljas ersättningen i förskott. När kalenderåret är slut stämmer Försäkringskassan av och jämför den uppskattade lönekostnaden mot den verkliga kostnaden för året. Om du har fått för mycket i ersättning i förskott blir du återbetalningsskyldig och har du fått för lite ersättning får du en tilläggskreditering på skattekontot.

7016 Ansökan om ersättning för höga sjuklönekostnader – förskott Pdf, 694 kB.

Beräkning av ersättning för höga sjuklönekostnader

 

För den här perioden gäller ett maxbelopp på 250 000 kronor och ersättningen betalas ut i efterhand under första kvartalet 2023.

Ersättningen för höga sjuklönekostnader beräknas så här:

Om arbetsgivarens lönekostnad för niomånadersperioden är ...

så betalas ersättning ut för den andel av sjuklönekostnaden som överstiger …

Högst 2 250 000

0,5 procent

2 250 000–4 500 000

0,9 procent

4 500 000–9 000 000

1,2 procent

9 000 000–15 000 000

1,3 procent

Över 15 000 000

1,5 procent

Exempel på hur ersättningen beräknas:

Ersättningen beräknas så här:

Lönekostnad

Sjuklönekostnad

Procent

Beräkning

Ersättning

500 000

25 000

0,5

0,005x500 000=2 500

25 000-2 500=22 500

Lönekostnad 500 000 kronor. Sjuklönekostnad 25 000 kronor.

Arbetsgivaren får ersättning för den del av kostnaden som överstiger 0,5 procent av lönekostnaden, det vill säga 2 500 kronor (0,005x500 000). Ersättningen blir 22 500 kronor (25 000-2 500).

Ersättningen beräknas exempelvis så här för lönekostnaden 5 000 000:

Lönekostnad

Sjuklönekostnad

Procent

Beräkning

Ersättning

5 000 000

250 000

1,2

0,012x5 000 000=60 000

250 000-60 000=190 000

Lönekostnad 5 000 000 kronor. Sjuklönekostnad 250 000 kronor.

Arbetsgivaren får ersättning för den del som överstiger 1,2 procent av lönekostnaden, det vill säga 60 000 kronor (0,012x5 000 000). Ersättningen blir 190 000 kronor (250 000-60 000).

Frågor och svar

 • I vanliga fall har en arbetsgivare rätt till ersättning för den del som sjuklönekostnaderna överstiger en viss fastställd andel av lönekostnaderna. Det kallas för ersättning för höga sjuklönekostnader. Den högsta ersättningen som en arbetsgivare kan få är 250 000 kronor för ett år.

  Pengarna krediteras på arbetsgivarens skattekonto en gång om året. Det sker när Försäkringskassan har fattat beslut efter kalenderårets slut.

 • Det är inte reglerat i lagen hur arbetsgivaravgiften ska fördelas när du redovisar dina sjuklönekostnader. Du kan göra på olika sätt, till exempel fördela avgifterna proportionerligt eller lägga den högre eller lägre avgiften på sjuklönekostnaden.

 • Alla arbetsgivare har fått ersättning för hela sjuklönekostnaden som redovisats i arbetsgivardeklarationen perioden april‑juli 2020.

  Sjuklönekostnader som redovisats för augusti‑december 2020 beräknas enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

  För april‑december‑2020 beslutar Försäkringskassan om ersättningen månadsvis.

  För januari‑mars 2020 gäller vanliga regler och ersättningen kommer att beräknas mars 2021.

 • Sjuklönekostnader som redovisas för januari till och med september 2021 beräknas enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft och kommer att betalas ut månadsvis.

  För oktober till och med november 2021 återgår reglerna till det normala. För perioden kommer ersättning för sjuklönekostnader beräknas enligt procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren har haft under perioden, men maximalt 250 000 kronor för perioden. Ersättningen kommer inte längre betalas ut månadsvis, utan kommer att beräknas och betalas ut första kvartalet 2022.

  Från december gäller pandemiregler igen och kreditering sker månadsvis med start från och med februari 2022.

 • Sjuklönekostnader som redovisats för december 2021 till och med mars 2022 beräknas enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

  Ersättningen krediteras månadsvis.

  För april till och med december 2022 gäller vanliga regler och maximalt 250 000 kronor. Ersättningen kommer inte längre betalas ut månadsvis, utan kommer att beräknas och betalas ut första kvartalet 2023.

 • Om du har fått särskilt högriskskydd utbetalt under 2020 räknas det av från den årliga beräkningen av ersättningen för höga sjuklönekostnader. Beräkningen görs 2021 och omfattar perioden januari‑mars 2020.

  Om du har fått särskilt högriskskydd utbetalt under 2021 räknas det av från den årliga beräkningen av ersättningen för höga sjuklönekostnader. Beräkningen görs 2022 och omfattar perioden oktober‑december 2021.

Senast uppdaterad