Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Tillsammans för ett hållbart arbetsliv

Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress. Psykisk ohälsa står idag för över hälften av alla längre sjukfall och det är stress­relaterade sjukfall som är vanligast och med stora konsekvenser för individer, arbetsgivare och samhället. Därför lanserar vi ett initiativ för mer hälsosamma och inkluderande arbetsmiljöer.

Vårt treåriga initiativ, som stöds av Europeiska socialfonden (ESF), samlar offentliga och privata aktörer i en gemensam strävan för ett bättre arbetsliv. Här deltar representanter från näringslivet, universitet, företagshälsovården och myndigheter.

Detta planerar vi!

Arbetsmiljö och psykisk hälsa är allas vårt ansvar. Vi vill lyfta dessa frågor på agendan genom att arrangera diskussioner, workshops och seminarier runt om i landet. Vi samlar och delar kunskap, praktiska verktyg, framgångsrika metoder och inspirerande exempel via nationella träffar, regionala forum, digitala plattformar och webbutbildningar.

Kommande event – håll utkik här

Hösten 2024 lanserar vi regionala forum, som riktar sig till chefer och HR‑personal hos arbetsgivare med mer än 250 anställda.

År 2025 planerar vi att ordna en konferens med inbjudna gästtalare, inspiratörer och beslutsfattare. Mer information publiceras här under hösten.

Fakta om projektet

  • Projekttid: 1 maj 2024–30 april 2027.
  • Projektleveranser: Nationell kunskapsgrupp, regionala forum, konferenser, digital plattform, utbildningar och tillhörande material, internationella studiebesök, slutrapport.
  • Nationella kunskapsgruppen: Myndigheter, Sveriges företagshälsor och Svenskt Näringsliv samverkar för att samla och systematisera kunskap. Möts två gånger per termin och fortsätter efter projektets slut.
  • Regionala forum: Riktar sig till chefer och HR-personal hos arbetsgivare med mer än 250 anställda. Seminarier och workshops ordnas två gånger per termin.
  • Finansiärer: Försäkringskassan och Europeiska socialfonden.
EU-logotyp med texten "Medfinansieras av Europeiska unionen".

Senast uppdaterad