Arbetsgivare

Sjukdom och skada

Information om vad du som arbetsgivare ska göra om en medarbetare är sjuk, får en arbetsskada eller behöver vårda en närstående.

Nav Föräldraledighet Actions
Loading...

Föräldraledighet

Information om VAB, föräldrapenning, 10-dagar och graviditetspenning, för dig som har en medarbetare som väntar eller har barn.

Förebygg sjukfrånvaro

Information om vilket ansvar du har och vilket stöd du kan få för att förebygga sjukfrånvaron bland medarbetarna.

Nav Funktionsned­sättning Actions
Loading...

Funktionsned­sättning

Information om vilka stöd som finns för arbetsgivare som har anställt, eller funderar på att anställa, en person med funktionsnedsättning.

Testimonial_Testimonial_Isabella laget Sverige Actions
Loading...