Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom området barn och familj

Föräldrapenning

Föräldrapenning är ett ekonomiskt stöd föräldrar får för att kunna vara hemma och ta hand om sina små barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera.

Nettodagar efter kön, 1999-

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext. Sveriges officiella statistik

Antal uttagna dagar med föräldrapenning ökade fram till år 2019. Ökningen beror delvis på att antalet födda barn har ökat men en del av förklaringen ligger i ändringar i regelverket. Under pandemin har antalet uttagna nettodagar minskat vilket främst beror på att föräldrar till barn över ett år använde färre dagar.