Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Delas föräldrapenningdagarna jämställt?

13 mars 2024

Här kan du läsa om delar av den officiella statistiken om föräldrapenning. Fokus ligger framför allt på hur föräldrar väljer att ta ut föräldrapenning för sitt barn över tid och på hur föräldrar väljer att dela på föräldrapenningdagarna.

Vilka får föräldrapenning?

Föräldrapenning betalas ut till föräldrar för att de ska kunna vara hemma och ta hand om sina barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera. Alla föräldrar som har vårdnad om ett barn har rätt till föräldrapenning. Under 2023 betalade Försäkringskassan ut föräldrapenning till 835 609 föräldrar. Av dessa var 54 procent kvinnor och 46 procent män. Totalt betalades föräldrapenning ut för 46,8 miljoner föräldrapenningdagar (nettodagar). Sedan 2019 har 30 procent av dagarna tagits ut av män.

Hur tar föräldrar ut föräldrapenning under barnets första år?

Föräldrar kan få föräldrapenning under sammanlagt 480 dagar per barn. I diagrammet redovisas det genomsnittliga uttaget av föräldrapenningdagar efter barnets ålder, för barn som föddes 2014. För dessa barn kunde föräldrapenning betalas ut tills de var 9 år gamla. Majoriteten av alla dagar togs ut innan barnen var två år. Det mönstret ser vi både för barn som fötts under tidigare och senare år. Det är framför allt under barnets första och andra levnadsår som föräldrar använder föräldrapenningen och är föräldralediga på heltid. Det är också under de första åren som kvinnor tar ut störst andel av dagarna. Från det att barnet är över två år är skillnaden mellan kvinnors och mäns uttagna dagar per år små. Det gör att de skillnader som ses mellan kvinnor och mäns totala uttag av dagar beror på hur de fördelat dagarna innan barnet var två år.

Genomsnittligt uttagna föräldrapenningdagar för barn födda 2014, efter barnets ålder

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Statistikdatabasen: Genomsnittligt uttagna föräldrapenningdagar efter barnets ålder

Betald och obetald föräldraledighet (Socialförsäkringsrapport 2020:3) Pdf, 701 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämställt uttag av föräldrapenningdagarna

De flesta par av olika kön delar inte lika på föräldrapenningdagarna. Bland barnen som föddes 2005 hade strax under 10 procent av deras föräldrar ett jämställt uttag. Ett jämställt uttag är definierat som att vardera föräldern har tagit ut mellan 40 och 60 procent av föräldrapenningdagarna när barnet fyllt två år. Andelen föräldrapar som har delat jämställt har ökat över tid. Strax under 22 procent av föräldraparen till barn födda 2021 delade jämställt på dagarna.

I statistikdatabasen finns 40/60-statistiken uppdelat efter län, föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst. I Stockholm, Västerbotten, Gotland och Uppsala län finns det flest föräldrapar som haft ett jämställt uttag till barn födda 2021. Ett jämställt uttag är vanligast bland föräldrapar med eftergymnasial utbildning. Även inkomst har betydelse för hur par väljer att dela upp dagarna och i par där kvinnor har en hög inkomst var det 38 procent av föräldraparen till barn födda 2021 som hade ett jämställt uttag. Motsvarande siffra för kvinnor med låg inkomst var 16 procent.

Barn vars föräldrar delat jämställt (40/60) på föräldrapenningdagarna efter barnets födelseår, procent

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Senast uppdaterad