Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom området barn och familj – föräldrapenning

Statistik om föräldrapenning

Statistik om föräldrapenning, som är ett ekonomiskt stöd föräldrar får för att kunna vara hemma och ta hand om sina barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera.

Föräldrapenning i siffror

Nettodagar efter kön, 1999–

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Antal uttagna dagar med föräldrapenning ökade fram till år 2018 som en följd av ett högt barnafödande och förändringar i regelverket. De senaste fem åren har antalet dagar med föräldrapenning minskat. Minskningen beror främst på att färre dagar tas ut för barn mellan 5 och 8 år i det nya regelsystemet än i det gamla. Att det föddes färre barn under 2022 jämfört med 2021 är en annan bidragande orsak till det låga utfallet 2023. Mäns andel av uttaget var år  2023 på en historiskt hög nivå – 31 procent.

Statistik i excelformat

Föräldrapenningdagar som inte använts Excel, 188 kB, öppnas i nytt fönster.

Betald och obetald föräldraledighet Excel, 129 kB, öppnas i nytt fönster.

Föräldrapenning och yrke, 2005– Excel, 230 kB, öppnas i nytt fönster.

Nettodagar med föräldrapenning 1974–2023 Excel, 52 kB, öppnas i nytt fönster.

Korta analyser

En historisk översikt av föräldrapenning (Korta analyser 2024:2) Pdf, 468 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyttjandet av dubbeldagar bland förstagångsföräldrar (Korta analyser 2022:5) Pdf, 718 kB, öppnas i nytt fönster.

Föräldrapenning bland samkönade och olikkönade föräldrar (Korta analyser 2021:4) Pdf, 416 kB, öppnas i nytt fönster.

Inkomstutveckling efter barnafödande (Korta analyser 2020:3) Pdf, 232 kB, öppnas i nytt fönster.

Föräldrapenningdagar som inte används (Korta analyser 2019:2) Pdf, 315 kB, öppnas i nytt fönster.

Reserverade dagar i föräldraförsäkringen (Korta analyser 2019:1) Pdf, 325 kB, öppnas i nytt fönster.

Föräldrapenning under barnets första levnadsår (Korta analyser 2018:4) Pdf, 318 kB, öppnas i nytt fönster.

Föräldrapenning och yrke (Korta analyser 2016:1) Pdf, 439 kB, öppnas i nytt fönster.

Aktuella publikationer inom ersättningen

Felaktiga utbetalningar av föräldrapenning (PM 2023:3) Pdf, 467 kB, öppnas i nytt fönster.

Barnhushållens ekonomi – Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2023 (Svar på Regeringsuppdrag – Dnr FK 2023/002329) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Betald och obetald föräldraledighet (Socialförsäkringsrapport 2020:3) Pdf, 701 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämställd föräldraförsäkring (Socialförsäkringsrapport 2019:2) Pdf, 705 kB, öppnas i nytt fönster.

Alla publikationer

Publikationer inom statistik och analys

Tips från Försäkringskassan

Relaterade länkar

Senast uppdaterad