Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktuella belopp

Här hittar du information om prisbasbelopp och andra belopp som är aktuella för olika ersättningar och bidrag.

Bas­belopp

Pris­basbeloppet (PBB) för år 2022 är 48 300 kronor.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Sjukpenning­grundande inkomst (SGI)
Sjukpenning­grundande inkomst (SGI)År
SGI högst vid 80 procent och 75 procent483 000
SGI lägst vid 80 procent och 75 procent11 500

Sjuk­försäkring

Sjuk­penning
Sjuk­penningKronor per dag
Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, högst vid 80 procent1027
Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, högst vid 75 procent963
Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, lägst vid 80 procent24
Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, lägst vid 75 procent23
Kalenderdags­beräknad sjuk­penning vid hel arbets­löshet, högst543
Sjukersättning och aktivitetsersättning
Hel sjuk­ersättning eller aktivitets­ersättning
i form av garanti­ersättning
Garanti­nivåKronor per årKronor per månad
Innan 21 år2,48 prisbasbelopp119 7849 982
Mellan 21 och 23 år2,53 prisbasbelopp122 19910 183
Mellan 23 och 25 år2,58 prisbasbelopp124 61410 385
Mellan 25 och 27 år2,63 prisbasbelopp127 02910 586
Mellan 27 och 29 år2,68 prisbasbelopp129 44410 787
Mellan 29 och 30 år2,73 prisbasbelopp131 85910 988
Från och med 30 år2,78 prisbasbelopp134 27411 190
Max hel inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning
Kronor per årKronor per månad
234 37619 531

Arbetsskadelivränta

Indexeringstalet för arbetsskadelivränta för 2022 har beräknats till 1,0270.

Barn och familj

Underhållsstöd

Underhållsstöd

Kronor per månad

Underhållsstöd till och med den månad barnet fyller 7

1 673

Underhållsstöd från och med månaden efter barnet fyller 7 år

1 823

Underhållsstöd från och med månaden efter barnet fyller 15 år

2 223

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Barn­bidrag och flerbarnstillägg

Barn­bidrag – kronor per månad

Flerbarns­tillägg – kronor per månad

Summa – kronor per månad

1 barn

1 250

0

1 250

2 barn

2 500

150

2 650

3 barn

3 750

730

4 480

4 barn

5 000

1 740

6 740

Från och med det femte barnet lämnas ytterligare 1 250 kronor per barn och månad.

Föräldrapenning

Föräldrapenning

Kronor per dag

Enligt sjukpenninggrundande inkomst (SGI) högst

1 027

Grundnivå

250

Lägstanivå för barn födda från och med 1 juli 2006

180

Sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av föräldrapenning är högst 483 000 kronor per år.

Ersättning för vab (vård av barn) och 10 dagar vid barns födelse eller adoption

Ersättning för vab (vård av barn) och 10 dagar vid barns födelse eller adoption

Dagersättning

Sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av ersättning för vab och 10 dagar är högst 362 200 kronor per år.

Dagsbeloppet för ersättningen är beroende av årsarbetstiden.

Funktionsnedsättning

Assistansersättning

  • Timbeloppet för 2022 är 319,70 kronor.
  • Det högsta möjliga timbeloppet för 2022 är 358,06 kronor.
Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

Kronor per år

Kronor per månad

Helt (250 procent)

120 750

10 063

Tre fjärdedels (187,5 procent)

90 563

7 547

Halvt (125 procent)

60 375

5 031

En fjärdedels (62,5 procent)

30 187

2 516

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning

Kronor per år

Kronor per månad

30 procent

14 490

1 208

40 procent

19 320

1 610

50 procent

24 150

2 013

60 procent

28 980

2 415

70 procent

33 810

2 818

Skattefri merkostnadsdel i vårdbidrag

Skattefri merkostnadsdel i vårdbidrag

Kronor per år

Kronor per månad

18 procent

8 694

725

36 procent

17 388

1 449

53 procent

25 599

2 133

69 procent

33 327

2 777

Handikappersättning

Handikappersättning

Kronor per år

Kronor per månad

36 procent

17 388

1 449

53 procent

25 599

2 133

69 procent

33 327

2 777


Senast uppdaterad