Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktuella belopp

Här hittar du information om prisbasbelopp och andra belopp som är aktuella för olika ersättningar och bidrag.

Prisbasbelopp (PBB)

Pris­basbeloppet (PBB) för år 2023 är 52 500 kronor.

Prisbasbeloppet används för att beräkna många av ersättningarna du kan ha rätt till från Försäkringskassan. Prisbasbeloppet bestäms i januari varje år utifrån prisutvecklingen i samhället och gäller sedan för hela året.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Högsta möjliga SGI: 525 000 kronor

Lägsta möjliga SGI: 12 600 kronor

Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) kan vara högst 10 gånger prisbasbeloppet
och lägst 24 procent av prisbasbeloppet.

Läs mer om SGI

Sjukpenning

Högsta belopp: 1 116 kronor per dag

Högsta belopp för arbetssökande: 543 kronor per dag

Lägsta belopp: 27 kronor per dag

Om du har varit sjukskriven ett år eller längre sänks ersättningen. Undantaget är om du har en allvarlig sjukdom.

Sjukpenning efter ett år

Högsta belopp: 1 046 kronor per dag

Lägsta belopp: 25 kronor per dag

Beloppen här gäller kalenderdagsberäknad sjukpenning. Vissa situationer kräver dock att sjukpenning arbetstidsberäknas. Det betyder att sjukpenning betalas ut för de dagar eller timmar då du skulle ha arbetat. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för dig.

Läs mer om sjukpenning

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Inkomstrelaterad ersättning

Högsta belopp för inkomstrelaterad sjukersättning och aktivitetsersättning:

  • 21 230 kronor/månad
  • 254 756 kronor/år

Garantiersättning

Beloppet för dig som får garantinivå av sjuk- eller aktivitetsersättning beror på din ålder. Beloppen nedan gäller 2023 och kommer att ändras vid årsskiftet när prisbasbeloppet ändras.

Garantiersättning
ÅlderKronor per månadKronor per år
Upp till 20 år10 850130 200
21–22 år

11 069

132 825
23–24 år

11 288

135 450
25–26 år

11 506

138 075
27–28 år

11 725

140 700
29–30 år

11 944

143 325
Från och med 30 år

12 163

145 950

Arbetsskadelivränta

Din arbetsskadelivränta räknas om varje år genom att multipliceras med ett indexeringstal. Indexeringstalet för 2023 är 1, 0681.

Den högsta möjliga arbetsskadelivräntan för 2023 är 393 700 kronor (7,5 prisbasbelopp).

Underhållsstöd

Beloppen gäller fullt underhållsstöd.

Underhållsstöd

Barnets ålder

Kronor per månad

Till och med den månad då barnet fyller 7 år

1 673

Från och med månaden efter barnet har fyllt 7 år

1 823

Underhållsstöd från och med månaden efter barnet fyller 15 år

2 223

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Antal barn

Barn­bidrag, kronor per månad

Flerbarns­tillägg, kronor per månad

Summa, kronor per månad

1

1 250

0

1 250

2

2 500

150

2 650

3

3 750

730

4 480

4

5 000

1 740

6 740

Från och med det femte barnet får föräldrarna ytterligare 1 250 kronor per barn och månad.

Föräldrapenning

Föräldrapenning

Typ av dag

Kronor

Dagar på sjukpenningnivå, högsta möjliga belopp

1 116

Dagar på sjukpenningnivå, lägsta belopp

250

Dagar på lägstanivå

180

Assistansersättning

Normalt timbelopp: 324,50 kronor.

Högsta möjliga timbelopp: 363,44 kronor.

Beloppen gäller 2023.

Omvårdnadsbidrag

Omvårdnadsbidrag

Omfattning

Kronor per månad

Helt bidrag

10 938

Tre fjärdedels bidrag

8 203

Halvt bidrag

5 469

En fjärdedels bidrag

2 734

Helt omvårdnadsbidrag är 250 procent av prisbasbeloppet.

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning
Merkostnadernas andel av prisbasbeloppet, procent

Kronor per månad

30

1 313

40

1 750

50

2 188

60

2 625

70

3 063

Beloppet för merkostnadsersättning beräknas utifrån hur många procent av prisbasbeloppet som merkostnaderna utgör.

Vårdbidrag, merkostnadsdelen

Vårdbidrag, merkostnadsdelen
Merkostnadernas andel av prisbasbeloppet, procent

Kronor per månad

18

788

36

1 575

53

2 319

69

3 019

Handikappersättning

Handikappersättning
Merkostnadernas andel av prisbasbeloppet i procent

Kronor per månad

36

1 575

53

2 319

69

3 019


Senast uppdaterad