Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktuella belopp

Prisbasbelopp och andra belopp som är aktuella för olika ersättningar och bidrag.

Prisbasbelopp 2024

Pris­basbeloppet för år 2024 är 57 300 kronor.

Prisbasbeloppet används för att beräkna många av ersättningarna du kan ha rätt till från Försäkringskassan. Det gäller från januari varje år utifrån prisutvecklingen i samhället.

Inkomstbasbelopp 2024

Inkomstbasbeloppet för år 2024 är 76 200 kronor.

Inkomstbasbeloppet används för att beräkna några av ersättningarna du kan ha rätt till från Försäkringskassan. Det gäller från januari varje år utifrån inkomstutvecklingen i samhället.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Högsta möjliga SGI: 573 000 kronor

Lägsta möjliga SGI: 13 700 kronor

Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) kan vara högst 10 gånger prisbasbeloppet
och lägst 24 procent av prisbasbeloppet.

Läs mer om SGI

Sjukförsäkring

Sjukpenning

Sjukpenning

Sjuk­penning

Kronor per dag

Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, högst vid 80 procent

1 218

Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, högst vid 75 procent

1 142

Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, lägst vid 80 procent

29

Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, lägst vid 75 procent

27

Kalenderdags­beräknad sjuk­penning vid hel arbets­löshet, högst

543

 

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Inkomstrelaterad ersättning

Högsta belopp för inkomstrelaterad sjukersättning och aktivitetsersättning:

  • 23 171 kronor/månad
  • 278 048 kronor/år

Garantiersättning

Beloppet för dig som får garantinivå av sjuk- eller aktivitetsersättning beror på din ålder. Beloppen nedan gäller 2024 och kommer att ändras vid årsskiftet när prisbasbeloppet ändras.

Garantiersättning
ÅlderKronor per månadKronor per år
Upp till 20 år11 842142 104
21–22 år

12 081

144 969
23–24 år

12 320

147 834
25–26 år

12 558

150 699
27–28 år

12 797

153 564
29–30 år

13 036

156 429
Från och med 30 år

13 275

159 294

Arbetsskadelivränta

Din arbetsskadelivränta räknas om varje år genom att multipliceras med ett indexeringstal. Indexeringstalet för 2024 är 1,0624.

Den högsta möjliga arbetsskadelivräntan för 2024 är 429 750 kronor (7,5 prisbasbelopp).

Barn och Familj

Underhållsstöd

Beloppen gäller fullt underhållsstöd.

Underhållsstöd

Barnets ålder

Kronor per månad

Till och med den månad då barnet fyller 7 år

1 673

Från och med månaden efter barnet har fyllt 7 år

1 823

Underhållsstöd från och med månaden efter barnet fyller 15 år

2 223

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Antal barn

Barn­bidrag, kronor per månad

Flerbarns­tillägg, kronor per månad

Summa, kronor per månad

1

1 250

0

1 250

2

2 500

150

2 650

3

3 750

730

4 480

4

5 000

1 740

6 740

Från och med det femte barnet får föräldrarna ytterligare 1 250 kronor i flerbarnstillägg per barn och månad.

Föräldrapenning

Föräldrapenning

Typ av dag

Kronor

Dagar på sjukpenningnivå, högsta möjliga belopp

1 218

Dagar på sjukpenningnivå, lägsta belopp

250

Dagar på lägstanivå

180

Funktionsnedsättning

Assistansersättning

Schablonbelopp: 332,60 kronor.

Högsta möjliga timbelopp: 372,51 kronor.

Omvårdnadsbidrag

Omvårdnadsbidrag

Omfattning

Kronor per månad

Helt bidrag

11 938

Tre fjärdedels bidrag

8 953

Halvt bidrag

5 969

En fjärdedels bidrag

2 984

Helt omvårdnadsbidrag är 250 procent av prisbasbeloppet.

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning
Merkostnadernas andel av prisbasbeloppet, procent

Kronor per månad

30

1 433

40

1 910

50

2 388

60

2 865

70

3 343

Beloppet för merkostnadsersättning beräknas utifrån hur många procent av prisbasbeloppet som merkostnaderna utgör.

Vårdbidrag, merkostnadsdelen

Vårdbidrag, merkostnadsdelen
Merkostnadernas andel av prisbasbeloppet, procent

Kronor per månad

18

860

36

1 719

53

2 531

69

3 295

Handikappersättning

Handikappersättning
Merkostnadernas andel av prisbasbeloppet i procent

Kronor per månad

36

1 719

53

2 531

69

3 295

 

Senast uppdaterad