Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktuella belopp

Här hittar du information om prisbasbelopp och andra belopp som är aktuella för olika ersättningar och bidrag.

Bas­belopp

Pris­basbeloppet (PBB) för år 2023 är 52 500 kronor.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Sjukpenning­grundande inkomst (SGI)
Sjukpenning­grundande inkomst (SGI)År
SGI högst vid 80 procent och 75 procent525 000
SGI lägst vid 80 procent och 75 procent12 600

Sjuk­försäkring

Sjuk­penning
Sjuk­penningKronor per dag
Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, högst vid 80 procent1 116
Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, högst vid 75 procent

1 046

Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, lägst vid 80 procent27
Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, lägst vid 75 procent25
Kalenderdags­beräknad sjuk­penning vid hel arbets­löshet, högst543
Sjukersättning och aktivitetsersättning
Hel sjuk­ersättning eller aktivitets­ersättning
i form av garanti­ersättning
Garanti­nivåKronor per årKronor per månad
Innan 21 år2,48 prisbasbelopp130 20010 850
Mellan 21 och 23 år2,53 prisbasbelopp132 82511 069
Mellan 23 och 25 år2,58 prisbasbelopp135 45011 288
Mellan 25 och 27 år2,63 prisbasbelopp138 07511 506
Mellan 27 och 29 år2,68 prisbasbelopp140 70011 725
Mellan 29 och 30 år2,73 prisbasbelopp143 32511 944
Från och med 30 år2,78 prisbasbelopp145 95012 163
Max hel inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning
Kronor per årKronor per månad
254 75621 230

Arbetsskadelivränta

Indexeringstalet för arbetsskadelivränta för 2023 har beräknats till 1,0681.

Barn och familj

Underhållsstöd

Underhållsstöd

Kronor per månad

Underhållsstöd till och med den månad barnet fyller 7

1 673

Underhållsstöd från och med månaden efter barnet fyller 7 år

1 823

Underhållsstöd från och med månaden efter barnet fyller 15 år

2 223

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Barn­bidrag och flerbarnstillägg

Barn­bidrag – kronor per månad

Flerbarns­tillägg – kronor per månad

Summa – kronor per månad

1 barn

1 250

0

1 250

2 barn

2 500

150

2 650

3 barn

3 750

730

4 480

4 barn

5 000

1 740

6 740

Från och med det femte barnet lämnas ytterligare 1 250 kronor per barn och månad.

Föräldrapenning

Föräldrapenning

Kronor per dag

Enligt sjukpenninggrundande inkomst (SGI) högst

1 116

Grundnivå

250

Lägstanivå för barn födda från och med 1 juli 2006

180

Sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av föräldrapenning är högst 525 000 kronor per år.

Ersättning för vab (vård av barn) och 10 dagar vid barns födelse eller adoption

Ersättning för vab (vård av barn) och 10 dagar vid barns födelse eller adoption

Dagersättning

Sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av ersättning för vab och 10 dagar är högst 393 700 kronor per år.

Dagsbeloppet för ersättningen är beroende av årsarbetstiden.

Funktionsnedsättning

Assistansersättning

  • Timbeloppet för 2023 är 324,50 kronor.
  • Det högsta möjliga timbeloppet för 2023 är 363,44 kronor.
Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

Kronor per år

Kronor per månad

Helt (250 procent)

131 250

10 938

Tre fjärdedels (187,5 procent)

98 438

8 203

Halvt (125 procent)

65 625

5 469

En fjärdedels (62,5 procent)

32 813

2 734

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning

Kronor per år

Kronor per månad

30 procent

15 750

1 313

40 procent

21 000

1 750

50 procent

26 250

2 188

60 procent

31 500

2 625

70 procent

36 750

3 063

Skattefri merkostnadsdel i vårdbidrag

Skattefri merkostnadsdel i vårdbidrag

Kronor per år

Kronor per månad

18 procent

9 450

788

36 procent

18 900

1 575

53 procent

27 825

2 319

69 procent

36 225

3 019

Handikappersättning

Handikappersättning

Kronor per år

Kronor per månad

36 procent

18 900

1 575

53 procent

27 825

2 319

69 procent

36 225

3 019


Senast uppdaterad