Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Underhållsbidrag och förlängt underhållsstöd för dig som är över 18 år och studerar

Du som har separerade föräldrar och går i gymnasiet eller grundskolan kan ha rätt till underhållsbidrag eller förlängt underhållsstöd – även efter att du har fyllt 18 år. Då betalas pengarna direkt till dig.

Film om underhållsbidrag och förlängt underhållsstöd

1 minut

Filmen vänder sig till unga mellan 18 och 20 år som har separerade föräldrar och som bara bor hos en av dem. Filmen berättar om hur de ska göra för att få underhållsbidrag eller förlängt underhållsstöd.

Vad är underhållsbidrag och underhållsstöd?

Underhållsbidrag är det som en förälder betalar. När du har fyllt 18 år ska underhållsbidraget betalas direkt till dig. Du och den förälder du inte bor med kan behöva komma överens om hur stort underhållsbidraget ska vara. Pengarna ska användas till boende, mat och fritidsintressen.

Underhållsstöd är när Försäkringskassan betalar ut pengarna till den förälder som barnet bor hos. Underhållsstödet betalas ut om föräldrarna inte kan komma överens om underhållsbidraget, eller om den förälder som ska betala inte kan betala, eller betalar för lite.

Förlängt underhållsstöd betalas ut direkt till dig som fyllt 18 år och pluggar heltid på gymnasiet, grundskolan eller motsvarande. Du kan få förlängt underhållsstöd till och med juni det år som du fyller 20 år. Förlängt underhållsstöd är 2 223 kronor i månaden.

 

När du har fyllt 18 år kan du behöva komma överens med föräldern om hur stort bidraget ska vara. Om dina föräldrar redan kommit överens om ett underhållsbidrag innan du blev 18 år har ni ett belopp att utgå ifrån. Tänk på att om bidraget bestämdes före november 2023 ska det höjas med 9 procent från och med februari 2024. Det kan också behöva ändras om föräldrarnas inkomster och utgifter har förändrats.

Du har rätt att få underhållsbidrag så länge du går i gymnasiet, grundskolan eller motsvande, men längst tills du fyller 21 år.

Beräkningsverktyg

Skriv avtal om underhållsbidrag

Med ett skriftligt avtal blir det tydligare vad som gäller. Avtalet är en överenskommelse mellan er och ska inte skickas till Försäkringskassan.

5252 Avtal om underhållsbidrag till barn som fyllt 18 år Pdf, 820 kB.

Om du bor lika mycket hos båda dina föräldrar

Om du bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna behöver oftast ingen betala underhållsbidrag. Men föräldrarnas inkomster skiljer sig mycket åt kan det vara rimligt att den förälder som har mer pengar betalar underhållsbidrag.

Om ni inte kommer överens eller föräldern inte kan betala

Om du och din förälder inte kan komma överens om ett underhållsbidrag kan du ansöka om förlängt underhållsstöd från Försäkringskassan. Det gäller även om den andra föräldern inte kan betala.

 

Du som har fyllt 18 år kan få förlängt underhållsstöd om du

  • studerar heltid på gymnasiet, i grundskolan eller motsvarande och studierna ger rätt till studiebidrag eller förlängt barnbidrag
  • är folkbokförd och bor på heltid hos en förälder, eller någon annan som var vårdnadshavare när du fyllde 18 år
  • är ogift och inte har varit gift.

Du kan längst få förlängt underhållsstöd till och med juni det år som du fyller 20 år.

Hur mycket kan jag få i underhållsstöd?

Förlängt underhållsstöd är 2 223 kronor i månaden. Om du har tjänat mer än 60 000 kronor under ett år kan underhållsstödet bli lägre för nästa år. Det är din inkomst enligt det senaste slutliga skattebeskedet som räknas, alltså inte pengarna som du har tjänat i år.

Ansök

Du ansöker själv om förlängt underhållsstöd.

Om du inte kan ansöka via e-tjänsten, använd blankett:

5010 Ansökan förlängt underhållsstöd Pdf, 828 kB.

Om du har rätt till förlängt underhållsstöd kan du få det högst en månad bakåt i tiden efter att Försäkringskassan har fått din ansökan. Har du nyligen fyllt 18 år kan du få underhållsstödet tidigast månaden efter din födelsedag.

Anmäl förändringar

Du måste själv anmäla till Försäkringskassan om det händer något som påverkar din rätt till underhållsstöd. Låter du bli att anmäla kan du behöva betala tillbaka pengar som du redan fått. Ring oss på 0771‑524 524 om du till exempel

  • har mycket frånvaro, slutar skolan, eller inte längre pluggar på heltid
  • flyttar hemifrån
  • börjar få underhållsbidrag eller får ett högre underhållsbidrag.

Senast uppdaterad