Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbeta utanför EU/EES eller Schweiz och Storbritannien

 
Arbeta utanför EU/EES eller i Schweiz 3 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vad som gäller för dig som ska arbeta utanför EU/EES eller i Schweiz.

 

Här kan du läsa vad som gäller för dig som ska arbeta i ett land utanför EU/EES eller Schweiz och Storbritannien. Informationen gäller dig som ska arbeta tillfälligt i ett annat land och bor kvar i Sverige, men också dig som flyttar permanent till ett annat land för att arbeta.

Reglerna om vad som gäller beror på vilket land du ska arbeta i. Sverige har avtal om social trygghet med vissa länder. Om du arbetar på distans räknas arbetet oftast vara utfört i det land där du fysiskt befinner dig, även om arbetsgivaren eller uppdragsgivaren är i ett annat land.

Ska jag anmäla till Försäkringskassan att jag arbetar utomlands?

Ja, du ska anmäla till Försäkringskassan om du börjar arbeta i ett annat land eftersom det kan påverka din rätt att vara försäkrad i Sverige. Att vara försäkrad i Sverige innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan, till exempel om du blir sjuk. Du anmäler på Mina sidor.

 

Om du ska vistas i det andra landet minst ett år ska du ska även kontakta Skatteverket eftersom det kan påverka din folkbokföring.

Vad händer när jag har anmält?

När du har anmält till oss utreder vi om du ska vara försäkrad i Sverige. Vad som gäller för dig påverkas av vilket land du arbetar i.

Försäkrad i Sverige

 

Sverige har avtal om social trygghet med vissa länder. Om du ska arbeta i något av de länderna kan det vara bra att veta vad Sveriges avtal med det landet innebär. För att avtalet ska gälla för dig behöver du nästan alltid vara medborgare i avtalslandet, Sverige eller ett annat land inom EU.

Avtalen kan gälla olika saker, till exempel barnbidrag, föräldrapenning, sjukpenning eller pension. Reglerna om vilket land du är försäkrad i styr bara de ersättningar som ingår i respektive avtal. För andra ersättningar gäller samma regler som för länder som Sverige inte har avtal om social trygghet med.

Om du tillfälligt ska arbeta i ett avtalsland, så behöver du i vissa fall ett intyg. Det gäller till exempel om du är utsänd av en svensk arbetsgivare. Att vara utsänd innebär att du har kvar din svenska arbetsgivare och arbetar tillfälligt i det andra landet för din arbetsgivare. Du ansöker om intyget på Mina sidor.

Din arbetsgivare ska komplettera ansökan genom att fylla i blankett:

Du laddar upp den ifyllda blanketten från din arbetsgivare i din ansökan.

Om du inte kan använda Mina sidor

Anmäl på blankett:

Länder som Sverige har avtal med

Läs mer under respektive land om vad som gäller för dig. Du hittar avtalen i sin helhet på sidan
Vårt uppdrag

 

Mellan Sverige och Bosnien‑Hercegovina gäller avtalet som tidigare tecknats med Jugoslavien. Avtalet gäller sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, merkostnadsersättning, omvårdnadsbidrag, arbetsskadeförsäkring, garantipension och inkomstgrundad ålderspension, efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn samt arbetslöshetsförsäkring.

Om avtalet med Jugoslavien gäller för din situation, så ska du oftast omfattas av bosnisk socialförsäkringslagstiftning när du arbetar i Bosnien‑Hercegovina. Det gäller bara de ersättningar som ingår i avtalet.

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare för att arbeta i Bosnien‑Hercegovina i högst 24 månader omfattas du oftast av svensk socialförsäkringslagstiftning, men det kan förlängas. Om du är anställd på ett fartyg omfattas du av lagstiftningen i fartygets flaggland.

Det finns inga bestämmelser för medföljande familjemedlemmar om vilket lands lagstiftning de ska omfattas av. De kan dock ha rätt till sjukvårdsförmåner enligt avtalet.

 

Avtalet med Chile gäller sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, arbetsskadeförsäkring, garantipensioner och inkomstgrundad ålderspension, efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn samt arbetslöshetsförsäkring.

Om avtalet med Chile gäller för din situation, så ska du omfattas av chilensk socialförsäkringslagstiftning när du arbetar där. Det gäller bara de ersättningar som ingår i avtalet. Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare för att arbeta i Chile i högst tolv månader omfattas du oftast av svensk socialförsäkringslagstiftning. Det kan förlängas i ytterligare tolv månader om arbetet förlängs på grund av oförutsebara omständigheter. Om du är statligt utsänd finns ingen tidsbegränsning. Om du är anställd på ett fartyg omfattas du av lagstiftningen i fartygets flaggland.

Dina medföljande familjemedlemmar som inte själva arbetar anses omfattade av samma lands lagstiftning som du.

 

Avtalet med Filippinerna gäller sjukersättning, aktivitetsersättning, inkomstgrundade ålderspensioner och garantipensioner, efterlevandepension, efterlevandestöd och arbetsskadeförsäkring.

Om avtalet med Filippinerna gäller för din situation, så ska du omfattas av filippinsk socialförsäkringslagstiftning när du arbetar där. Det gäller bara de ersättningar som ingår i avtalet. Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare för att arbeta i Filippinerna i högst 24 månader omfattas du oftast av svensk socialförsäkringslagstiftning. Det kan förlängas i ytterligare 24 månader. Om du är statligt utsänd finns ingen tidsbegränsning. Är du lokalt anställd i Filippinerna i svensk statlig tjänst ska du enligt avtalet tillhöra filippinsk lagstiftning. Är du anställd som resande personal för arbete på flygplan i internationell trafik ska du omfattas av lagstiftningen i det land där din arbetsgivare har sitt säte. Om du är anställd på ett fartyg omfattas du av lagstiftningen i fartygets flaggland.

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare eller är statligt anställd och har familjemedlemmar som följer med, så ska de omfattas av samma lands lagstiftning som du om de inte själva arbetar.

 

Avtalet med Indien gäller sjukersättning, aktivitetsersättning, inkomstgrundade ålderspensioner och garantipensioner, efterlevandepension och efterlevandestöd.

Om avtalet med Indien gäller för din situation, så ska du omfattas av indisk socialförsäkringslagstiftning när du arbetar där. Det gäller bara de ersättningar som ingår i avtalet. Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare för att arbeta i Indien i högst 24 månader omfattas du oftast av svensk socialförsäkringslagstiftning. Det kan förlängas i ytterligare 24 månader. Om du är statligt utsänd finns ingen tidsbegränsning. Är du anställd som resande personal för arbete på flygplan i internationell trafik ska du omfattas av lagstiftningen i det land där din arbetsgivare har sitt säte. Om du är anställd på ett fartyg omfattas du av lagstiftningen i fartygets flaggland.

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare eller är statligt anställd och har familjemedlemmar som följer med, så ska de omfattas av samma lands lagstiftning som du.

 

Avtalet med Israel gäller sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, barnbidrag, merkostnadsersättning, omvårdnadsbidrag, arbetsskadeförsäkring, garantipension och inkomstgrundad ålderspension, efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn samt arbetslöshetsförsäkring.

Om avtalet med Israel gäller för din situation, så ska du oftast omfattas av israelisk socialförsäkringslagstiftning när du arbetar där. Det gäller bara de ersättningar som ingår i avtalet.

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare för att arbeta i Israel i högst 36 månader omfattas du oftast av svensk socialförsäkringslagstiftning. Om du är statligt utsänd finns ingen tidsbegränsning. Om du är anställd på ett fartyg omfattas du oftast av lagstiftningen i fartygets flaggland.

Dina medföljande familjemedlemmar omfattas av lagstiftningen i samma land som du.

 

Avtalet med Japan gäller sjukersättning, aktivitetsersättning, inkomstgrundade ålderspensioner och garantipensioner, efterlevandepension och efterlevandestöd.

Om avtalet med Japan gäller för din situation, så ska du omfattas av japansk socialförsäkringslagstiftning när du arbetar där men det gäller bara för de ersättningar som ingår i avtalet.

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare för att arbeta i Japan i högst 60 månader omfattas du oftast av svensk socialförsäkringslagstiftning. Om du är statligt utsänd finns ingen tidsbegränsning.

Är du anställd på havsgående fartyg som för antingen svensk eller japansk flagg ska du endast omfattas av lagstiftningen i den stat som arbetsgivaren har sitt säte. Är du anställd på flygplan i internationell trafik ska du omfattas av lagstiftningen i det land din arbetsgivare har sitt säte.

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare eller är statligt anställd ska medföljande make och barn under 18 år som inte själva arbetar omfattas av lagstiftningen i samma land som du.

 

Avtalet med Kanada gäller sjukersättning, aktivitetsersättning, garantipensioner, inkomstgrundande ålderspensioner, efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn.

Om avtalet med Kanada gäller för din situation, så ska du omfattas av kanadensisk socialförsäkringslagstiftning när du arbetar där. Om du är egenföretagare och är bosatt i Sverige eller Kanada och för ditt företags räkning arbetar i båda länderna ska du omfattas av lagstiftningen i det land där du bor. Detta gäller bara de ersättningar som ingår i avtalet.

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare för att arbeta i Kanada i högst 60 månader omfattas du oftast av svensk socialförsäkringslagstiftning. Om du är statligt utsänd finns ingen tidsbegränsning. Är du lokalt anställd i Kanada i svensk statlig tjänst ska du enligt avtalet tillhöra kanadensisk lagstiftning. Om du är anställd på ett fartyg omfattas du oftast av lagstiftningen i fartygets flaggland.

Det finns inga bestämmelser i avtalet om vilket lands lagstiftning som medföljande familjemedlemmar omfattas av.

 

Avtalet med Kap Verde gäller sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, barnbidrag, merkostnadsersättning, omvårdnadsbidrag, arbetsskadeförsäkring, garantipension och inkomstgrundad ålderspension, efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn samt arbetslöshetsförsäkring.

Om avtalet med Kap Verde gäller för din situation, så ska du oftast omfattas av kapverdisk socialförsäkringslagstiftning när du arbetar där. Det gäller bara de ersättningar som ingår i avtalet.

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare för att arbeta i Kap Verde i högst tolv månader omfattas du oftast av svensk socialförsäkringslagstiftning. Om du är anställd på ett fartyg omfattas du oftast av lagstiftningen i fartygets flaggland.

Dina medföljande familjemedlemmar omfattas av lagstiftningen i samma land som dig.

 

Avtalet med Marocko gäller sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, barnbidrag, merkostnadsersättning, omvårdnadsbidrag, arbetsskadeförsäkring, garantipension och inkomstgrundad ålderspension, efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn samt arbetslöshetsförsäkring.

Om avtalet med Marocko gäller för din situation, så ska du oftast omfattas av marockansk socialförsäkringslagstiftning när du arbetar där. Det gäller bara de ersättningar som ingår i avtalet.

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare för att arbeta i Marocko i högst 36 månader omfattas du oftast av svensk socialförsäkringslagstiftning men det kan förlängas. Detsamma gäller för dig som är statligt anställd.

Om du är anställd som resande personal vid järnvägstrafik, vägtrafik eller flyglinjer med arbete i båda länderna omfattas du av socialförsäkringslagstiftningen i det land där företaget har sitt säte. Om du är anställd på ett fartyg omfattas du oftast av lagstiftningen i fartygets flaggland.

Det finns inga bestämmelser i avtalet om vilket lands lagstiftning medföljande familjemedlemmar är omfattade av.

 

Avtalet med Québec gäller tilläggspension, arbetsskadeförsäkring och sjukvårdsförmåner inom sjukförsäkring.

Om avtalet med Québec gäller för din situation, så ska du omfattas av en socialförsäkringslagstiftning från Québec, när du arbetar där. Om du är egenföretagare och är bosatt i Sverige eller Québec och för ditt företags räkning arbetar i båda länderna ska du omfattas av lagstiftningen i det land där du bor. Detta gäller bara de ersättningar som ingår i avtalet.

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare för att arbeta i Québec i högst 24 månader omfattas du oftast av svensk socialförsäkringslagstiftning, men det kan förlängas. Om du är statligt utsänd finns ingen tidsbegränsning. Är du lokalt anställ i Québec i svensk statlig tjänst, så ska du enligt avtalet följa lagstiftningen i Québec. Om du är anställd på ett fartyg omfattas du oftast av lagstiftningen i fartygets flaggland.

Det finns inga bestämmelser i avtalet om vilket lands lagstiftning som medföljande familjemedlemmar omfattas av.

 

Mellan Sverige och Serbien gäller avtalet som tidigare tecknats med Jugoslavien. Avtalet gäller sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, merkostnadsersättning, omvårdnadsbidrag, arbetsskadeförsäkring, garantipension och inkomstgrundad ålderspension, efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn samt arbetslöshetsförsäkring.

Om avtalet med Jugoslavien gäller för din situation, så ska du oftast omfattas av serbisk socialförsäkringslagstiftning när du arbetar där. Det gäller bara de ersättningar som ingår i avtalet.

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare för att arbeta i Serbien i högst 24 månader omfattas du oftast av svensk socialförsäkringslagstiftning, men det kan förlängas. Om du är anställd på ett fartyg omfattas du av lagstiftningen i fartygets flaggland.

Det finns inga bestämmelser för medföljande familjemedlemmar om vilket land de är försäkrade i. De kan dock ha rätt till sjukvårdsförmåner enligt avtalet.

 

Avtalet med Sydkorea gäller sjukersättning, aktivitetsersättning, inkomstgrundande ålderspensioner och garantipensioner.

Om avtalet med Sydkorea gäller för din situation, så ska du omfattas av sydkoreansk socialförsäkringslagstiftning när du arbetar där. Om du är egenföretagare och är bosatt i Sverige eller Sydkorea och för ditt företags räkning arbetar i båda länderna ska du omfattas av lagstiftningen i det land där du bor. Detta gäller bara de ersättningar som ingår i avtalet.

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare för att arbeta i Sydkorea i högst 24 månader omfattas du oftast av svensk socialförsäkringslagstiftning, men det kan förlängas med 36 månader. Om du är statligt utsänd finns ingen tidsbegränsning. Om du är anställd på ett fartyg omfattas du oftast av lagstiftningen i fartygets flaggland.

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare eller statligt anställd och har en make och barn under 18 år som följer med, så ska de omfattas av lagstiftningen i samma land som du.

 

Avtalet med Turkiet gäller sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, barnbidrag, arbetsskadeförsäkring, garantipensioner och inkomstgrundade ålderspensioner, efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn samt arbetslöshetsförsäkring.

Om avtalet med Turkiet gäller för din situation, så ska du omfattas av turkisk socialförsäkringslagstiftning när du arbetar där. Om du inte arbetar tillhör du lagstiftningen i det land där du bor.

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare för att arbeta i Turkiet i högst tolv månader omfattas du oftast av svensk socialförsäkringslagstiftning. Det kan förlängas i ytterligare tolv månader. Detsamma gäller om du är statligt utsänd. Om du är anställd på ett fartyg omfattas du av lagstiftningen i fartygets flaggland.

Du som är utsänd, arbetar på fartyg eller är resande personal ska, tillsammans med dina medföljande familjemedlemmar, anses som bosatt i det land vars lagstiftning du omfattas av.

 

Avtalet med USA gäller sjukersättning, aktivitetsersättning, inkomstgrundande ålderspensioner, garantipensioner, efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn.

Om avtalet med USA gäller för din situation, så ska du omfattas av amerikansk socialförsäkringslagstiftning när du arbetar där. Om du är egenföretagare och är bosatt i Sverige eller USA och för ditt företags räkning arbetar i båda länderna ska du omfattas av lagstiftningen i det land där du bor.

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare för att arbeta i USA i högst 60 månader omfattas du oftast av svensk socialförsäkringslagstiftning. Om du är statligt utsänd finns ingen tidsbegränsning. Om du är anställd vid en flyglinje och arbetar i båda länderna ska du omfattas av lagstiftningen i det land där du bor. Om du är anställd på ett fartyg omfattas du av lagstiftningen i fartygets flaggland.

 

Du som ska arbeta utanför EU/EES och Schweiz kan oftast inte vara försäkrad i Sverige och få ersättning från Försäkringskassan. Om du fortfarande anses bosatt i Sverige under din utlandsvistelse kan du dock ha rätt till vissa ersättningar som grundas på bosättning. På sidan Försäkrad i Sverige hittar du vilka ersättningar som grundas på bosättning respektive arbete.

Försäkrad i Sverige

Du som är utsänd av en svensk arbetsgivare och ska arbeta utomlands som längst ett år, ska oftast vara försäkrad i Sverige. Att vara utsänd innebär att du har kvar din svenska arbetsgivare och arbetar tillfälligt i det andra landet för din arbetsgivare. Du som är statligt utsänd ska oftast vara försäkrad i Sverige, oavsett hur länge du arbetar utomlands. Är du biståndsarbetare ska du också oftast vara försäkrad i Sverige, om du ska arbeta utomlands som längst fem år.

Du som är utsänd av en arbetsgivare för en längre tid än ett år, och inte är statligt anställd eller biståndsarbetare ska oftast inte vara försäkrad i Sverige.

Frågor och svar

 • Om du har en enskild firma, kommanditbolag eller ett handelsbolag och ska bedriva verksamhet i något av länderna som Sverige har avtal om social trygghet med ska du kontakta oss för att ta reda på vad som gäller för dig.

  Om du har ett företag och ska bedriva verksamhet i ett land som Sverige inte har avtal om social trygghet med, kan du fortsätta vara försäkrad för ersättningar som grundas på arbete i Sverige. Det gäller om ditt företag har sitt fasta driftställe här. Ditt företag har ett fast driftställe i Sverige om det bedriver affärsverksamhet helt eller delvis från en stadigvarande plats här. För att fortsätta att vara försäkrad i Sverige ska arbetet utomlands vara tillfälligt och ha koppling till arbetet vid det fasta driftstället i Sverige.

  Om du har ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt företag och reglerna om utsändning för anställda gäller även för dig.

 • Om du är utsänd till ett land som Sverige har avtal med gäller reglerna om utsändning för det landet, se under respektive land. Det gäller dock bara för de ersättningar som ingår i avtalet. För andra ersättningar gäller samma regler som för länder som Sverige inte har avtal om social trygghet med.

  Du som är utsänd till ett land som Sverige inte har avtal om social trygghet med och är anställd av ett svenskt trossamfund, ett organ som är knutet till ett sådant samfund eller en svensk ideell biståndsorganisation, kan tillsammans med dina familjemedlemmar fortsätta vara försäkrade i Sverige och få ersättning från Försäkringskassan.

  Du kan fortsätta att vara försäkrad i Sverige om:

  • du sänds ut till ett land utanför EU/EES eller Schweiz
  • du som sänds ut har bott i Sverige en tid innan och i direkt anslutning till utsändningen
  • utlandsvistelsen förväntas vara längst fem år
  • organisationen uppfyller de krav som finns.
 • Det beror på vilket land du är utsänd till, hur länge du ska vara utsänd och vilken arbetsgivare du har. Förutsättningarna gäller inte om din partner också arbetar i det andra landet.

  Om du är utsänd till ett land som Sverige inte har avtal om social trygghet med kan dina familjemedlemmar anses fortsatt försäkrade i Sverige om ni ska vara utomlands kortare tid än ett år, eller om du är statligt utsänd eller biståndsarbetare.

  Om du är utsänd till ett land som Sverige har avtal om social trygghet med beror det på vad som står i det avtalet. Se mer information under rubriken för respektive land.

 • Ja, det finns möjlighet att göra undantag från reglerna genom att Försäkringskassan träffar en överenskommelse med myndigheten i det andra landet. Det gäller länder som Sverige har avtal om social trygghet med.

  Du ansöker om undantag, så kallad dispens, hos myndigheten i det land vars socialförsäkringslagstiftning du vill omfattas av. Vill du omfattas av svensk lagstiftning ska du kontakta Försäkringskassan.

Senast uppdaterad