Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Studera utomlands

 
Studera utomlands 8 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vad som gäller för dig som ska studera utomlands.

 

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som lämnar Sverige för att studera i ett annat land. Reglerna skiljer sig åt om du ska studera inom eller utanför EU/EES, i Schweiz eller Storbritannien. 

Det som står på den här sidan gäller inte dig som ska vistas i ett annat land och studera på distans vid ett svenskt lärosäte. Du omfattas då inte av de särskilda regler som gäller för personer som lämnar Sverige för att studera. Du hittar i stället information om vad som gäller för dig på sidan Flytta utomlands.

Flytta utomlands

För dig som också ska arbeta i det andra landet finns mer information på sidan Arbeta utomlands.

Arbeta utomlands

 

Ska jag anmäla till Försäkringskassan att jag ska studera utomlands?

Ja, det ska du göra. Du anmäler på Mina sidor.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du skicka in blanketten.

5459 Lämna uppgifter vid arbete, studier eller flytt utomlands Pdf, 903 kB.

Vad händer när jag har anmält?

När du har anmält till oss utreder vi om du ska vara försäkrad i Sverige under din vistelse utomlands. Att vara försäkrad i Sverige innebär till exempel att du har rätt till ersättningar från Försäkringskassan och att du kan få ett EU‑kort från Sverige.

Vi bedömer utifrån din situation om du ska vara försäkrad i Sverige under din studietid utomlands. Vi tittar till exempel på vilket land du får studiemedel från, var dina familjemedlemmar är bosatta, vilken sorts bostad du har i respektive land och hur länge du ska vistas utomlands. Du kan inte omfattas av två länders lagstiftning inom EU/EES, i Schweiz eller Storbritannien samtidigt.

Försäkrad i Sverige

Arbeta utomlands

Om du börjar arbeta utomlands påverkar det vilket lands socialförsäkringslagstiftning du omfattas av och därmed varifrån du kan få ersättning om du till exempel blir sjuk. Information om hur det påverkar dig om du börjar arbeta utomlands finns på sidan Arbeta inom EU/EES eller i Schweiz.

Arbeta inom EU/EES eller i Schweiz

Har jag rätt till vård i Sverige?

Ja, om du studerar i ett land inom EU/EES, i Schweiz eller Storbritannien och är försäkrad i Sverige har du rätt till vård och tandvård på samma sätt som när du bodde här. Om du inte är folkbokförd ska du ansöka om ett intyg om rätt till vård i Sverige.

Du ansöker på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ansöka på blankett.

5435 Ansök om intyg om rätt till vård Pdf, 956 kB.

Har jag rätt till vård i det land där jag studerar? 

Ja, om du är försäkrad i Sverige har du rätt till nödvändig vård i det land där du studerar genom ditt svenska EU-kort. Du betalar lika mycket för nödvändig vård som invånarna i landet, men det gäller bara vård som ingår i landets allmänna sjukvårdssystem. Nödvändig vård är sådan vård som inte kan vänta tills man kommer hem igen.

EU-kort och vård utomlands

Om du studerar i ett nordiskt land räcker det att du visar en id-handling och uppger din bostadsadress för att få nödvändig vård.

Om du vill ha vård som inte är nödvändig och inte vill vänta tills du kommer tillbaka till Sverige får du betala hela vården själv. Men det finns möjlighet att ansöka om ersättning i efterhand från Försäkringskassan. Du kan i vissa fall också ansöka om förhandstillstånd eller förhandsbesked för planerad vård utomlands.

Planerad vård utomlands

 

Ska jag anmäla till Försäkringskassan att jag ska studera utomlands?

Ja, det ska du göra. Om du inte får studiestöd, så ska du skicka in ett intyg från CSN om att din utbildning ändå ger rätt till studiestöd.

Du anmäler på Mina sidor.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du skicka in blanketten.

5459 Uppgifter vid flytt till eller arbete i ett annat land Pdf, 903 kB.

Vad händer när jag har anmält?

När du har anmält till oss utreder vi om du ska vara försäkrad i Sverige under din vistelse utomlands. Att vara försäkrad i Sverige innebär till exempel att du har rätt till ersättningar från Försäkringskassan.

Du som studerar utanför EU/EES, Schweiz och Storbritannien är försäkrad i Sverige så länge du går en utbildning som ger rätt till studiestöd från CSN.

Om du ska bo i ett annat land och läsa en utbildning som går på distans från Sverige, kan du bara vara försäkrad i Sverige om du är utomlands kortare tid än ett år. Du omfattas då inte av de särskilda bestämmelser som gäller för studerande utomlands. Läs mer på sidan Flytta utomlands om vad som gäller för dig.

Flytta utomlands

Arbeta utomlands

Om du börjar arbeta utomlands kan det påverka din rätt att vara försäkrad i Sverige. Det kan innebära att du inte har rätt till ersättningar från Försäkringskassan om du till exempel blir sjuk.

Arbeta utanför EU/EES eller i Schweiz

Har jag rätt till vård i Sverige? 

Nej, du har oftast inte rätt till sjukvård i Sverige när du studerar och bor utanför EU/EES, Schweiz eller Storbritannien och inte längre är folkbokförd i Sverige. Om du är svensk medborgare har du ändå rätt till akut sjukvård i Sverige utan att behöva betala hela kostnaden. I vissa fall gäller det även planerad sjukvård. Kontakta din region för mer information.

Har jag rätt till vård i det land där jag studerar?

Nej, om du studerar i ett land utanför EU/EES, Schweiz eller Storbritannien måste du själv betala hela vårdkostnaden som gäller i det landet. Men när du ska bo och studera mindre än ett år i något av områdena som anges här kan du ha rätt till viss vård. Kontakta oss för att ansöka om intyg om rätt till vårdförmåner.

Algeriet

Om du är svensk medborgare och bor i Sverige har du rätt till akut sjukvård i Algeriet när du vistas tillfälligt där. Du betalar själv patientavgiften. Du måste visa upp ditt svenska pass och ett intyg från Försäkringskassan.

Australien

Om du studerar i Australien har du rätt till nödvändig vård till den patientavgift som gäller där. Men du måste först betala hela vårdkostnaden och sedan söka upp Medicare i Australien för att få ersättning i efterhand. Med nödvändig vård menas att vården inte kan vänta tills du kommer hem till Sverige. Du måste visa upp ditt svenska pass eller ett intyg från Försäkringskassan.

Israel

Om du är försäkrad i Sverige har du rätt till förlossningsvård när du vistas tillfälligt i Israel. Du betalar själv patientavgiften. Du måste visa upp ett intyg från Försäkringskassan.

Isle of Man, Jersey och Guernsey

Om du är bosatt i Sverige har du rätt till omedelbar medicinsk vård på de här öarna när du vistas där tillfälligt. Du betalar själv patientavgiften. Du måste visa upp ditt svenska pass och ett intyg från Försäkringskassan.

Québec

Om du är bosatt i Sverige har du rätt till all sjukvård i Québec när du studerar där. Du betalar själv patientavgiften. Du måste visa upp ett intyg om arbets- och studietillstånd utfärdat av ministeriet för kulturella samfälligheter och för invandring till Québec (Ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration) och ett intyg från Försäkringskassan.

Frågor och svar

  • Ja, du ska anmäla att du vistas utomlands. Då utreder vi om du ska vara fortsatt försäkrad i Sverige. Du anmäler på Mina sidor.

    Du omfattas oftast av socialförsäkringslagstiftningen i det land inom EU/EES, i Schweiz eller Storbritannien som du arbetar och du kan inte omfattas av lagstiftningen i två länder samtidigt.

  • Ja, du kan ansöka om ersättning för avgiften. Du hittar mer information om villkoren för ersättning och hur du ansöker på webbplatsen uk.gov som samlar information från brittiska myndigheter.

    Immigration health surcharge for EU students in the UK (gov.uk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad