Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Flytta utomlands

 
Flytta utomlands 7 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som ska flytta utomlands och inte arbetar eller studerar, om du till exempel är pensionär.

 

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som ska flytta utomlands och inte arbetar eller studerar, till exempel om du är pensionär eller följer med din partner som arbetar.

Om du flyttar utomlands ska du antagligen inte längre vara försäkrad i Sverige, men det beror på vilket land du flyttar till och hur länge du ska vara borta.

Om du får en ersättning från Försäkringskassan kan både en flytt och en längre vistelse utomlands påverka din rätt att fortsätta få ersättningen. Det finns olika regler som styr beroende på vilken ersättning du får. Det är du som ansvarar för att meddela oss om något ändras i din situation som kan påverka din rätt till ersättningen. Du hittar mer information om det på sidan för respektive ersättning. Du kan också kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för dig.

Alla ersättningar A–Ö

Utomlands med barn

Ska jag anmäla till Försäkringskassan att jag flyttar?

Du ska anmäla till Försäkringskassan när du flyttar till ett annat land så att vi kan utreda om du är fortsatt försäkrad i Sverige. Att vara försäkrad i Sverige innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan, till exempel om du blir sjuk. Du anmäler på Mina sidor.

 

Om du ska vistas i det andra landet minst ett år ska du ska även kontakta Skatteverket eftersom det kan påverka din folkbokföring.

Anmäl till Skatteverket

Om du ska vistas i det andra landet minst ett år ska du även kontakta Skatteverket eftersom det kan påverka din folkbokföring.

Skatteverket (skatteverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjemedlemmar som flyttar med

Det är inte säkert att dina familjemedlemmar är försäkrade i samma land som du. Därför ska alla medföljande familjemedlemmar över 18 år lämna uppgifter till Försäkringskassan när ni flyttar från Sverige. Lämna också uppgifter om medföljande barn under 18 år:

 • Du kan lämna uppgifter om barn som du är vårdnadshavare för i din egen anmälan.
 • Om ni är två vårdnadshavare för barnen, så ska båda lämna uppgifter om barnen i sin anmälan.
 • Om ni är två vårdnadshavare men bara du lämnar uppgifter om flytt utomlands, så behöver den andra vårdnadshavaren styrka uppgifterna om barnen i blanketten.

5459 Uppgifter vid flytt till eller arbete i ett annat land Pdf, 903 kB.

Vad händer när jag har anmält?

När du har anmält till oss utreder vi om du ska vara fortsatt försäkrad i Sverige. Vad som gäller för dig påverkas av vilket land du flyttar till.

Försäkrad i Sverige

Om du flyttar till ett annat land inom EU/EES eller till Schweiz

Du kan inte omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i Sverige och ett annat land inom EU/EES eller Schweiz samtidigt. Vi bedömer utifrån din situation om du ska omfattas av svensk lagstiftning eller inte. Vi tittar till exempel på vad syftet med din vistelse i det andra landet är, hur länge du ska vara borta, om dina familjemedlemmar flyttar med dig, vad du har för bostad i Sverige och i det andra landet.

 

Du som flyttar till ett annat land inom EU/EES eller till Schweiz och tar ut svensk allmän pension kan ha rätt till bland annat sjukvård och tandvård i Sverige. Tänk på att tjänstepension inte är en allmän pension.

För att få vård i det land som du flyttar till och sjukvård och tandvård i Sverige, ska du ansöka på Mina sidor om intyg S1.

Längre handläggningstid

Vi har längre handläggningstid än normalt. Vi ber om ursäkt för att du får vänta på beslutet och vi gör allt vi kan för att korta tiderna.

Om du inte kan anmäla på Mina sidor kan du anmäla på den här blanketten.

5435 Ansök om intyg om rätt till vård Pdf, 956 kB.

Vilken vård kan jag få med intyg S1?

När ditt intyg S1 börjar gälla har du rätt till den vård som ingår i det allmänna vårdsystemet i det land som du har flyttat till. Du betalar den patientavgift som gäller i landet. Vilken vård du har rätt till och patientavgiften kan skilja sig mycket från hur det är i Sverige.

När ditt intyg är godkänt skickar vi ett svenskt EU‑kort till dig. EU‑kortet använder du för att få nödvändig vård när du reser i EU/EES‑länder eller i Schweiz. EU‑kortet ska inte användas när du behöver vård i det land som du flyttat till eller i Sverige.

Min partner har inte pension. Vad gäller för hen?

Om din make, maka eller registrerade partner flyttar med dig och inte har något arbete eller någon egen pension kan hen ansöka om ett intyg om rätt till vård för att få rätt till vård på samma sätt som du. Hen måste göra en egen ansökan.

Om du flyttar till ett land utanför EU/EES eller Schweiz

När vi har fått din anmälan bedömer vi utifrån din situation om du ska vara fortsatt försäkrad i Sverige eller inte. Vi tittar till exempel på vad syftet med din vistelse i det andra landet är och hur länge du ska vara borta.

Frågor och svar

 • Du har oftast inte rätt till barnbidrag när du flyttar utomlands. Meddela oss att du har flyttat utomlands på Mina sidor. Då bedömer vi utifrån din situation om du har fortsatt rätt till barnbidrag.

 • Om det land som den andra föräldern bor i har någon förmån likvärdig svensk föräldrapenning bör den andra föräldern först ansöka om denna ersättning från det land där hen huvudsakligen arbetar och bor.

  Om den andra föräldern bor inom EU/EES kan det finnas rätt till föräldrapenning från Sverige även för den föräldern som inte är försäkrad i Sverige.

  Det gäller om det finns föräldrapenningdagar kvar för barnet och barnet är bosatt inom EU/EES.

 • Intyg E104 är ett intyg som de flesta länder inom EU/EES och Schweiz har slutat att använda. Intyget visar vilka försäkringsperioder man har haft i olika länder, men är idag ersatt av en funktion som innebär att de flesta myndigheter inom EU/EES och Schweiz kan kontakta varandra elektroniskt.

  Om myndigheten i det andra landet ber dig om ett intyg E104 från Sverige kan du ange det när du anmäler till oss att du flyttar utomlands. Om du redan har skickat in din anmälan kan du kontakta oss och ange att det andra landet vill ha intyg E104.

  Om du inte kan anmäla på Mina sidor kan du anmäla på blankett.

  5459 Uppgifter om flytt till eller arbete i ett annat land Pdf, 903 kB.

 • Ja eftersom du får barnbidrag är det viktigt att du kontaktar oss så att vi kan utreda om du har fortsatt rätt till det. Du anmäler din utlandsvistelse på Mina sidor.

  Om du inte kan anmäla på Mina sidor kan du anmäla på blankett.

  5459 Uppgifter om flytt till eller arbete i ett annat land Pdf, 903 kB.

 • Ja, det är viktigt att du meddelar oss om du flyttar utomlands så att vi kan utreda om du ska vara fortsatt försäkrad i Sverige.

  Om du inte kan anmäla på Mina sidor kan du anmäla på blankett.

  5459 Uppgifter om flytt till eller arbete i ett annat land Pdf, 903 kB.

  När du anmäler till Skatteverket att du flyttar utomlands och blir folkbokförd som utvandrad får vi ett meddelande från Skatteverket om detta. Men att vara försäkrad i Sverige och att vara folkbokförd är inte samma sak. Därför behöver vi också få information från dig.

 • Om din föräldrapenning baseras på att du tidigare har arbetat och du tar ut föräldrapenning i tillräcklig omfattning så kan du fortsätta att omfattas av svensk socialförsäkringslagstiftning. I så fall kan du fortsätta ha rätt till andra ersättningar också.

  Om din föräldrapenning inte baseras på arbete har du inte längre rätt till den om du flyttar utomlands och inte längre omfattas av svensk lagstiftning. Det är viktigt att du och dina familjemedlemmar kontaktar oss så att vi kan bedöma vad som gäller för er. Ni anmäler på Mina sidor.


  Om du inte kan anmäla på Mina sidor kan du anmäla på blankett.

  5459 Uppgifter om flytt till eller arbete i ett annat land Pdf, 903 kB.

 • Ja, om du flyttar till ett annat land inom EU/EES eller Schweiz. I så fall behöver du ansöka om ett intyg som visar att du har rätt att få vård i Sverige.

  Du ansöker om ett intyg om rätt till vård i Sverige genom att ansöka på Mina sidor.

  Ansök om intyg om rätt till vård – Till e-tjänsten Länk till annan webbplats.

  Om du inte kan använda Mina sidor, ansök på blankett.

  5435 Ansök om intyg om rätt till vård Pdf, 956 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Så länge du bor i Sverige kan du inte få ett intyg om registrering för hälso- och sjukvård. Du omfattas av svensk socialförsäkringslagstiftning tills du flyttar till det andra landet.

  Även om intyget godkänns hos motsvarigheten till Försäkringskassan först efter flytten, så gäller intyget retroaktivt från det datum som du är registrerad i det andra landet.

 • Om du flyttar till ett land inom EU/EES eller Schweiz och du blir sjuk på resan dit, så använder du ditt svenska EU‑kort.

  Om du blir sjuk i det land som du har flyttat till innan ett intyg om registrering för hälso‑ och sjukvård godkänts betalar du hela kostnaden själv och kan sedan ansöka om ersättning från myndigheten i landet. Spara kvitton och kom ihåg att det bara gäller allmän vård och att du inte kan få tillbaka patientavgiften.

 • Du förnyar ditt EU‑kort och ditt intyg om rätt till vård i Sverige genom att ansöka på Mina sidor.

  Om du inte kan använda Mina sidor, ansök på blankett.

  5435 Ansök om intyg om rätt till vård Pdf, 956 kB.

 • Ja, men du måste ansöka om ett intyg om E121 (S1) registrering för hälso- och sjukvård från Försäkringskassan först. Du ansöker på Mina sidor.

  Om du inte kan använda Mina sidor, ansök på blankett.

  5435 Ansök om intyg om rätt till vård Pdf, 956 kB.

  När ditt E121 träder i kraft får du ett "intyg om rätt till vård i Sverige". Det ska du ta med och visa upp för din tandläkare eller tandhygienist vid besöket.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad