Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Sjukpenning för anställda Actions
Loading...

Sjukpenning för anställda

Teckenspråk Sjukpenning för anställda Actions
Loading...

Sjukpenning för anställda

41 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om sjukpenning för anställda.

 
Text Sjukpenning för anställda Actions
Loading...

Sjukpenning är pengar du kan få om du inte kan arbeta för att du är sjuk.

De första 14 dagarna du är sjuk betalar din arbetsgivare sjuklön till dig istället för din vanliga lön. Sen kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Vissa arbetsgivare betalar inte sjuklön, då kan du istället ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Kan jag få sjukpenning?

Du kan få sjukpenning om du:

 • inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få sjukpenning.
 • går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande.
 • är försäkrad i Sverige.  

Hur mycket får jag?

I Ersättningskollen kan du enkelt och snabbt se ungefär hur mycket du kan få i sjukpenning och sjuklön. Du får knappt 80 procent av din lön, men högst 714 kronor per dag.

Ersättningskollen

Hur ansöker jag?

1. Sjukanmäl dig till arbetsgivaren

Första dagen du är sjuk ska du sjukanmäla dig till arbetsgivaren. Om du är deltidsarbetslös ska du också sjukanmäla dig till Försäkringskassan.

2. Arbetsgivaren sjukanmäler dig till Försäkringskassan

När du varit sjuk i 14 dagar ska din arbetsgivare sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Du kan se på Mina sidor om din arbetsgivare har sjukanmält dig.

3. Ansök på Mina sidor

När du blivit sjukanmäld av arbetsgivaren kan du ansöka om sjukpenning på Mina sidor.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor ska du ringa till kundcenter på 0771-524 524 för att få en blankett hemskickad.  Du kan inte ladda ner blanketten här på webben eftersom det finns vissa förifyllda uppgifter.

4. Skicka in läkarintyg

Försäkringskassan behöver ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. De flesta landsting kan utfärda elektroniska intyg. Du kan då bifoga ditt intyg med din ansökan när du ansöker om sjukpenning på Mina sidor. Det går snabbare och du slipper posta intyget.

I undantagsfall kan du be din läkare att skicka in intyget elektroniskt direkt till oss.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund

5. Utbetalning

Den första utbetalningen av sjukpenningen har inte ett fast datum, utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Om din ansökan är komplett tar det högst 30 dagar.

Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född:

 • Om du är född dag 1–10: den 25:e varje månad
 • Om du är född dag 11–20: den 26:e varje månad
 • Om du är född dag 21–31: den 27:e varje månad

Du kan se alla dina utbetalningar i Mina sidor.

Avvikande utbetalningsdagar

Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.
Är den på en söndag får du pengarna på måndagen.

Utbetalning som skulle kommit den 25 maj kommer den 26 maj 2017.

Utbetalning som skulle kommit den 25 juni kommer den 26 juni 2017.

Utbetalning som skulle kommit 25, 26 och 27 december sker den 23 december 2017.

 

1. Sjukanmäl dig

Gör en sjukanmälan den första dagen du är sjuk.

Gör en sjukanmälan

2. Ansök på Mina sidor

När du sjukanmält dig kan du logga in på Mina sidor och ansöka om sjukpenning.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor ska du ringa till kundcenter på 0771-524 524 för att få en blankett hemskickad. Du kan inte ladda ner blanketten här på webben eftersom det finns vissa förifyllda uppgifter.  

3. Skicka in läkarintyg

Om du är sjuk längre än 7 dagar ska du skicka in ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. De flesta landsting kan utfärda elektroniska intyg. Du kan då bifoga ditt intyg med din ansökan när du ansöker om sjukpenning på Mina sidor. Det går snabbare och du slipper posta intyget.

I undantagsfall kan du be din läkare att skicka in intyget elektroniskt direkt till oss.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

4. Utbetalning

Den första utbetalningen av sjukpenningen har inte ett fast datum, utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Om din ansökan är komplett tar det högst 30 dagar.

Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född:

 • Om du är född dag 1–10: den 25:e varje månad
 • Om du är född dag 11–20: den 26:e varje månad
 • Om du är född dag 21–31: den 27:e varje månad

Du kan se alla dina utbetalningar i Mina sidor.

Avvikande utbetalningsdagar

Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.
Är den på en söndag får du pengarna på måndagen.
 

Utbetalning som skulle kommit den 25 maj kommer den 26 maj 2017.

Utbetalning som skulle kommit den 25 juni kommer den 26 juni 2017.

Utbetalning som skulle kommit 25, 26 och 27 december sker den 22 december 2017.

 
Testimonial sjukpenning Kim Actions
Loading...
Text Sjukpenning för anställda 2 Actions
Loading...

Om du vill ändra något i din sjukskrivning

Skicka in ditt nya läkarintyg. Det kan du göra digitalt på Mina sidor.

Om du i din ansökan om sjukpenning svarade ja på frågan om att nya läkarintyg ska gälla som förlängning på sin sjukskrivning behöver du inte göra något mer.

Om du svarade nej kommer du få en ansökningsblankett för förlängd sjukpenning hemskickad. Du kan inte ansöka om förlängd sjukpenning på Mina sidor.

Om du tillhör Stockholms landsting eller bor på Gotland är det inte säkert att du kan få ett elektroniskt intyg av din läkare.

 

 

Om du börjar jobba deltid eller på annat sätt ändrar omfattning på din sjukskrivning behöver du informera oss om det. Det gör du enklast på Mina sidor.

 

Om du blir frisk innan din sjukskrivning gått ut ska du friskanmäla dig på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ringa kundcenter eller kontakta din personliga handläggare.

 

Vad händer om jag är sjuk en lång tid?

Om du är sjuk en längre tid får du en personlig handläggare. Handläggaren kontaktar dig efter att du har fått din första utbetalning. Hen hjälper dig med allt som rör din sjukpenning. Hur ofta du har kontakt med din handläggare beror på hur mycket hjälp du behöver och hur länge du är sjukskriven.  

Läs mer under Vanliga frågor om vad som gäller vid en längre sjukskrivning.

Vanliga frågor

Du kan inte ladda ner blanketten här på webben eftersom den innehåller förifyllda uppgifter om dig.

Det enklaste sättet att ansöka om sjukpenning är på Mina sidor. Om du inte kan ansöka på Mina sidor ska du ringa till kundcenter på 0771-524 524 för att få en blankett hemskickad.

Sjuklön är den ersättning du får av din arbetsgivare istället för lön det första 14 dagarna du är sjuk. Det finns några undantag. Om du till exempel är behovsanställd så kan företagen ibland ha andra avtal. Kontakta din arbetsgivare om du är osäker på om du får sjuklön eller inte.

Om din arbetsgivare inte tycker att du har rätt till sjuklön kan du ansöka om att få sjuklön från Försäkringskassan. Det kallas sjuklönegaranti. Vi kan betala ut sjuklön om du och din arbetsgivare är oense om dina anställningsförhållanden eller din arbetsförmåga. Till exempel om din arbetsgivare tycker att du kan arbeta fast du är sjuk.

Du ansöker om sjuklönegaranti på Mina sidor. Du måste ansöka senast tre månader efter den månad när du skulle fått din sjuklön.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett.

7715 Ansökan om sjuklönegaranti vid tvist om sjuklön

Logga in på Mina sidor. Där kan du se din ansökan och ditt läkarintyg.

Ja, det kan de göra eftersom vi börjar handlägga ditt ärende när vi får in din ansökan om sjukpenning. Från att vi får in en komplett ansökan tar det högst 30 dagar innan du får dina pengar. Det kan ta längre tid om vi behöver få fler uppgifter från dig, eller om vi behöver utreda ditt ärende mer.

Om du inte kan se anmälan på Mina sidor så har vi inte fått in någon anmälan. Be din arbetsgivare anmäla dig igen.

Det beror på vad du svarade på frågan om förlängning av sjukskrivning när du gjorde din ansökan om sjukpenning.

Om du svarade ja på frågan om att nya läkarintyg ska gälla som förlängning på sin sjukskrivning och du ska vara sjukskriven i samma omfattning behöver du inte ansöka. Då räcker det att du skickar in ditt nya läkarintyg.

Om du svarade nej, och ska vara sjukskriven i samma omfattning, måste du ansöka om förlängd sjukpenning. Du kommer att få en blankett hemskickad när vi har tagit emot ditt läkarintyg. Du kan inte ansöka om förlängd sjukpenning på Mina sidor.

Om du förlänger sjukskrivningen men är sjukskriven i en annan omfattning än tidigare, om du till exempel börjar jobba deltid, ska du inte ansöka om en förlängning. Då ska du istället ansöka om ändrad omfattning av sjukpenning. Det gör du på Mina sidor.

 
 

Ja. Om din arbetsgivare betalat sjuklön för dig de första två veckorna och du fortfarande är sjuk kan du få sjukpenning. Om du inte har rätt till sjuklön från din arbetsgivare kan du få sjukpenning även under de första två veckorna som du är sjuk.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor ska du ringa till kundcenter på 0771-524 524 för att få en blankett hemskickad. 

Du kan inte ladda ner blanketten här på webben eftersom den innehåller förifyllda uppgifter om dig.

Om du börjar arbeta deltid eller går upp i arbetstid ska du logga in på Mina sidor och ändra omfattning på din sjukpenning. På så sätt får du rätt sjukpenning från början och slipper återkrav.

Du kan också ringa till kundcenter på 0771-524 524 för att ändra omfattning.

Sjukpenning är en tillfällig ersättning. Den ska ersätta förlorad arbetsinkomst tills du kan börja jobba igen. Om du kan få sjukpenning, och i så fall hur länge, beror på hur mycket din sjukdom påverkar din förmåga att arbeta.

Dag 1–90
De första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete eller något annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt kan erbjuda.

Dag 91–180
Efter 90 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte utföra ditt vanliga arbete eller något annat arbete som din arbetsgivare kan erbjuda.

Dag 181–365
Efter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Det gäller inte om vi bedömer att du med stor sannolikhet kommer att kunna återgå i arbete hos din arbetsgivare före dag 366. Då bedöms din arbetsförmåga i förhållande till ditt vanliga arbete även efter dag 180. Det gäller inte heller om det anses oskäligt att pröva din arbetsförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Dag 366– 
Efter 365 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Det gäller om det inte kan anses oskäligt att bedöma din arbetsförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Första året du är sjuk får du knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst i sjukpenning.

Om du är sjukskriven längre än ett år sänks din sjukpenning till knappt 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. Men om du har en allvarlig sjukdom kan du ansöka om att behålla samma nivå som tidigare.

Ja i vissa fall.

Om du är sjuk ofta
Om du är sjuk mer än 10 gånger under en 12-månadersperiod slipper du karensdagen. Det kallas för allmänt högriskskydd. Du behöver inte ansöka om allmänt högriskskydd.

Om du på förhand vet att du kommer vara sjuk mycket
Du kan ansöka om särskilt högriskskydd om du vet att du kommer vara sjukskriven flera gånger under ett år. Då kan du slippa karensdagen och få sjuklön redan från första dagen.

Du kan få särskilt högriskskydd om du:

 • har en sjukdom och på förhand vet att du behöver vara borta från arbetet minst 10 gånger om året.
 • ska donera organ, eller utredas inför det.

Särskilt högriskskydd

Semesterdagar är ledighet som du har arbetat ihop. Det innebär att du inte ska behöva använda semestern för att bli frisk, istället kan du sjukanmäla sig till din arbetsgivare. Under de första 14 dagarna kan du få sjuklön av din arbetsgivare. Skulle du vara sjuk längre 14 dagar kan du få sjukpenning från Försäkringskassan.

Ja. Om du kan arbeta, men inte ta dig till arbetet som du brukar, så kan du få ersättning för de merkostnader du får för dina resor till arbetet i stället för sjukpenning. Du kan till exempel ta taxi i stället för buss om du har svårt att gå. Om du vill ansöka om ersättning för resor till och från arbetet skriver du det i din ansökan på Mina sidor.

Om din sjukdom eller skada gör att du inte kan arbeta heltid kan du få sjukpenning på deltid samtidigt som du får ersättning för merkostnader för resor till och från arbetet.

Om du på grund av sjukdomen reser med egen bil får du 18,50 kronor per mil i ersättning.

Har du i vanliga fall en kostnad, till exempel för busskort, dras den kostnaden av från ersättningen.

Ja. Men om du är sjuk längre än 180 dagar kommer Försäkringskassan att göra en ny bedömning av din arbetsförmåga. Om vi bedömer att din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt har du inte längre rätt till sjukpenning. Efter att du har fyllt 70 år kan du bara få sjukpenning i sammanlagt 180 dagar. Är du sjuk vid olika tillfällen räknas dagarna ihop.

Ja, om inte resan påverkar din rehabilitering eller ditt tillfrisknande negativt.

Om du ska resa inom EU/EES–land eller Schweiz behöver du inte ansöka om att få behålla din sjukpenning under din resa.

Om du reser till ett land som inte tillhör EU/EES eller Schweiz ska du ansöka innan du reser för att få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Du ansöker på Mina sidor eller på blankett FK 7430.

Ja, om det inte påverkar din rehabilitering eller ditt tillfrisknande negativt. 

Om du ska resa inom EU/EES så behöver du normalt sett inte göra någonting men om du ska resa till Turkiet eller ett annat land utanför EU ska du ansöka om att behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Ansök innan du reser genom att logga in på Mina sidor eller använd blanketten.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ansöka på blanketten 

Du kan anmäla ändrad inkomst genom att fylla i och skicka in den här blanketten:

5157 Anmälan ändrad inkomst i pågående ersättningsärende - anställd (90 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ja, om du har en väldokumenterad sjukdom som gör att du riskerar att vara borta länge kan din arbetsgivare få tillbaka pengarna som hen har betalat ut i sjuklön till dig. Det kallas särskilt högriskskydd. Du måste ha ansökt om särskilt högriskskydd i förväg för att vi ska kunna betala tillbaka sjuklönen till din arbetsgivare.

Särskilt högriskskydd

Din arbetsgivare har ansvar för att hjälpa dig tillbaka till arbetet. Hen ska hjälpa till att anpassa arbetet om det behövs och ge dig stöd. Du kan till exempel vara så att du behöver andra arbetsuppgifter under en tid eller kortare arbetsdagar.

Om du vill att Försäkringskassan ska vara med på ett möte om arbetsanpassning ska du ringa din personliga handläggare.

Ja. Är du inte nöjd med din personliga handläggare ska du i första hand prata med handläggaren så att ni tillsammans kan reda ut situationen. I andra hand kan du eller din handläggare kontakta handläggarens närmaste chef.

Om du inte vet vem som är din handläggare kan du ringa till kundcenter på 0771-524 524.

Om din anställning tar slut eller om du av någon annan anledning inte längre har en anställning ska du ringa till din personliga handläggare eller, om du inte har någon, till kundcenter på 0771-524 524 och berätta det. Då ändrar vi så att du får rätt sjukpenning.

Om du inte har någon anställning kan du högst få 543 kronor per dag.

Har du har en allvarlig sjukdom finns det ingen gräns för hur många dagar du kan få sjukpenning. Har du en allvarlig sjukdom så sänks inte din sjukpenning efter ett år utan du behåller 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. På Socialstyrelsens webbplats öppnas i nytt fönster finns information om allvarlig sjukdom.

Socialstyrelsen (socialstyrelsen.se)

Om du har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga och troligen aldrig kommer att kunna arbeta på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till aktivitetsersättning eller sjukersättning. Sjukersättning är för dem som har fyllt 30 och aktivitetsersättning är för dem som är yngre.

Det kan vara så att du redan i början av din sjukskrivning vet att du inte kommer att kunna gå tillbaka till ditt arbete, men tror att du kan arbeta någon annanstans trots din sjukdom.

Du kan ha möjlighet att söka arbete parallellt med att du får sjukpenning tills du har varit sjukskriven i 180 dagar.

Det är Försäkringskassan som tar ställning till om du har rätt till sjukpenning samtidigt som du söker nytt arbete. Prata därför alltid med din personliga handläggare innan du söker nytt arbete. Hen kan också ordna ett möte med Arbetsförmedlingen som kan hjälpa dig att söka ett nytt jobb.

Om du får ett nytt arbete har du också rätt att vara tjänstledig från din gamla anställning.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån din inkomst.

Din SGI ligger till grund för om du har rätt till ersättning och hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk.

Genom att svara på några korta frågor om din situation får du information om SGI för just dig som är anställd. Det tar bara några sekunder att besvara frågorna och du får veta:

 • Hur du får rätt till en SGI.
 • Hur den beräknas på dina inkomster.
 • Hur din SGI påverkar den ersättning du får.
 • Vad som gäller om ditt företag är nystartat.
 • Att det är viktigt att skydda din SGI om du slutar arbeta eller arbetar mindre.

Starta SGI-guiden

Ja. Om du har rätt till föräldrapenning på sjukpenningnivå så har du rätt till sjukpenning om du inte kan vårda ditt barn på grund av sjukdom och någon annan måste vara hemma och vårda barnet istället för dig.

Har du inte rätt till föräldrapenning på sjukpenningnivå så är det lite mer komplicerat. Ring till kundcenter på 0771-524 524 för att få reda på vad som gäller dig.

Så här ansöker du om sjukpenning

1. Sjukanmäl dig

Sjukanmäl dig till Försäkringskassan den första dagen du är sjuk.

Gör en sjukanmälan

2. Ansök på Mina sidor

När du gjort din sjukanmälan kan du logga in på Mina sidor och ansöka om sjukpenning.

Om du inte kan eller vill ansöka på Mina sidor ska du ringa till kundcenter på 0771-524 524 för att få en blankett hemskickad. Du kan inte ladda ner blanketten här på webben eftersom det finns vissa förifyllda uppgifter.

3. Skicka in läkarintyg

Om du är sjuk längre än 7 dagar ska du skicka in ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. Du kan be din läkare skicka in det elektroniskt eller skicka in det på papper.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Om du är anställd och började jobba igen men blev sjuk på nytt inom fem kalenderdagar så får du ingen ny karensdag, men om det gått fem kalenderdagar eller mer så får du en ny karensdag.

Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här. Det finns några undantag från regeln. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring till kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
 • är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land
 • arbetar som flygande personal
 • är kontraktsanställd inom EU
 • har fått dispens att tillhöra svensk socialförsäkring

Din handläggare ska hjälpa dig i dina kontakter med Försäkringskassan under den tid du är sjukskriven. Du och din personliga handläggare ska också tillsammans göra en plan för hur du ska komma tillbaka i arbete.

I planen ska det stå vilka åtgärder som behövs för att du ska kunna arbeta. Vid behov kan din personliga handläggare också kalla till ett avstämningsmöte. Vid mötet deltar du, din personliga handläggare och minst en annan part. Det kan handla om din arbetsgivare, din behandlade läkare och ibland en representant från Arbetsförmedlingen.

Om du vill kan du ta med dig en stödperson till mötet, till exempel en facklig representant eller anhörig.

Ja, i de flesta fall behöver du arbeta en del av dagen för att kunna få sjukpenning på deltid. Du kan till exempel alltså inte arbeta måndag, tisdag och onsdag och vara sjukskriven torsdag och fredag.

Det går ibland att göra undantag från den här regeln om det är medicinskt bättre för dig. Kontakta din handläggare om du behöver jobba på ett annat sätt.