Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenning för anställda

Sjukpenning för anställda

41 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om sjukpenning för anställda.

 

Sjukpenning är pengar du kan få om du inte kan arbeta för att du är sjuk.

De första 14 dagarna du är sjuk betalar din arbetsgivare sjuklön till dig istället för din vanliga lön. Sen kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Vissa arbetsgivare betalar inte sjuklön, då kan du istället ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Om du inte vet om du har rätt till sjuklön så kontakta din arbetsgivare.

Kan jag få sjukpenning?

Du kan få sjukpenning om du:

  • inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få sjukpenning.
  • går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande.
  • är försäkrad i Sverige.  

Hur mycket får jag?

Ersättningskollen kan du enkelt och snabbt se ungefär hur mycket du kan få i sjukpenning och sjuklön. Du får knappt 80 procent av din lön, men högst 791 kronor per dag.

Ersättningskollen

Hur ansöker jag?

1. Sjukanmäl dig till arbetsgivaren

Första dagen du är sjuk ska du sjukanmäla dig till arbetsgivaren. Om du är deltidsarbetslös ska du också sjukanmäla dig till Försäkringskassan.

2. Arbetsgivaren sjukanmäler dig till Försäkringskassan

När du varit sjuk i 14 dagar ska din arbetsgivare sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Du kan se på Mina sidor om din arbetsgivare har sjukanmält dig.

3. Ansök på Mina sidor

När du blivit sjukanmäld av arbetsgivaren kan du ansöka om sjukpenning på Mina sidor.

4. Skicka in läkarintyg

Försäkringskassan behöver ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. De flesta landsting kan utfärda elektroniska intyg. Du kan då bifoga ditt intyg med din ansökan när du ansöker om sjukpenning på Mina sidor. Det går snabbare och du slipper posta intyget.

I undantagsfall kan du be din läkare att skicka in intyget elektroniskt direkt till oss.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund

5. Utbetalning

Den första utbetalningen av sjukpenningen har inte ett fast datum, utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Om din ansökan är komplett tar det högst 30 dagar.

Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född:

  • Om du är född dag 1–10: den 25:e varje månad
  • Om du är född dag 11–20: den 26:e varje månad
  • Om du är född dag 21–31: den 27:e varje månad

Du kan se alla dina utbetalningar i Mina sidor.

Avvikande utbetalningsdagar

  • Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.  
  • Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.
  • Utbetalning som skulle skett den 25, 26 och 27 december sker den 21 december 2018.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

1. Sjukanmäl dig

Om du inte har sjuklön ska du göra en sjukanmälan den första dagen du är sjuk.

De flesta som är anställda har sjuklön. Om du har sjuklön ska din arbetsgivare sjukanmäla dig. Kolla med din arbetsgivare om du är osäker på vad som gäller för dig.

Gör en sjukanmälan

2. Ansök på Mina sidor

När du sjukanmält dig kan du logga in på Mina sidor och ansöka om sjukpenning.

3. Skicka in läkarintyg

Om du är sjuk längre än 7 dagar ska du skicka in ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. I vissa fall behöver du skicka in läkarintyg från och med första dagen som du är sjuk. Då får du information om det från Försäkringskassan. De flesta landsting kan utfärda elektroniska intyg. Du kan då bifoga ditt intyg med din ansökan när du ansöker om sjukpenning på Mina sidor. Det går snabbare och du slipper posta intyget.

I undantagsfall kan du be din läkare att skicka in intyget elektroniskt direkt till oss.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

4. Utbetalning

Den första utbetalningen av sjukpenningen har inte ett fast datum, utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Om din ansökan är komplett tar det högst 30 dagar.

Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född:

  • Om du är född dag 1–10: den 25:e varje månad
  • Om du är född dag 11–20: den 26:e varje månad
  • Om du är född dag 21–31: den 27:e varje månad

Du kan se alla dina utbetalningar i Mina sidor.

Avvikande utbetalningsdagar

  • Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.  
  • Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.
  • Vid jul sker utbetalningen 21 december 2018.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

”Jag skötte hela sjukskrivningen på Mina sidor”

När Kim bröt handleden i en cykelolycka en tidig vårdag var det början på några veckors sjukskrivning.

Läs Kims berättelse

Om du vill ändra något i din sjukskrivning

Skicka in ditt nya läkarintyg. Det kan du göra digitalt på Mina sidor.

Om du i din ansökan om sjukpenning svarade ja på frågan om att nya läkarintyg ska gälla som förlängning på sin sjukskrivning behöver du inte göra något mer.

Om du svarade nej kommer du få en ansökningsblankett för förlängd sjukpenning hemskickad. Du kan inte ansöka om förlängd sjukpenning på Mina sidor.

Om du tillhör Stockholms landsting eller bor på Gotland är det inte säkert att du kan få ett elektroniskt intyg av din läkare.

 

Om du börjar jobba deltid eller på annat sätt ändrar omfattning på din sjukskrivning behöver du informera oss om det. Det gör du enklast på Mina sidor.

 

Om du ska avsluta din sjukpenning innan din sjukskrivning gått ut så ska du avsluta din sjukpenning på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ringa kundcenter eller kontakta dien som handläggar ditt ärende.

 

Vad händer om jag är sjuk en lång tid?

Om du är sjuk en längre tid kontaktar vi dig efter att du har fått din första utbetalning. Du kan få hjälp med allt som rör din sjukpenning. Hur ofta du har kontakt med oss beror på hur mycket hjälp du behöver och hur länge du är sjukskriven.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samarbetar för att du som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning ska få stöd för att komma tillbaka i arbete.

Om du behöver arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser från Arbetsförmedlingen kommer vi att boka ett möte med en arbetsförmedlare. Även andra kan delta i mötet, till exempel din arbetsgivare eller någon från vården. På mötet tar vi tillsammans reda på vad du behöver för att kunna arbeta. Utifrån vad vi kommer fram till gör vi tillsammans en planering där det framgår vilka aktiviteter du behöver, i vilken omfattning du ska delta i dem och hur och när planeringen ska följas upp.

De aktiviteter som kan bli aktuella är till exempel yrkesvägledning eller arbetsträning. Om du har en pågående medicinsk rehabilitering eller andra insatser, kan de fortsätta samtidigt som du deltar i dina aktiviteter.

När kan jag få arbetslivsinriktade insatser

Din arbetsförmåga ska vara nedsatt på grund av sjukdom och det ska finnas ett behov av att få arbetslivsinriktade insatser för att du ska kunna arbeta. Det är den handläggaren som utreder ditt ärende som gör den bedömningen, men det sker alltid i dialog med dig och andra berörda partner till exempel läkare och arbetsgivare.

Vilken ersättning kan jag få?

Om du ska delta i arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser, till exempel arbetsträning, kan du få rehabiliteringspenning istället för sjukpenning. Ersättningen är som lägst densamma som sjukpenningen.

Om du till en början inte klarar av att delta i en insats på en arbetsplats kan du först få vägledande, utredande och stödjande insatser från Arbetsförmedlingen. Du kan då få behålla din sjukpenning, samtidigt som du får stöd från Arbetsförmedlingen.

 

Vad händer om det finns risk för att jag inte kan få ersättning?

Om du riskerar att inte längre få sjukpenning kan du bli erbjuden ett möte med Arbetsförmedlingen. På mötet deltar en försäkringsutredare från Försäkringskassan samt en arbetsförmedlare. Mötet är en möjlighet för dig att få stöd på din väg från sjukförsäkringen till arbetslivet.

Från sjukförsäkring till arbetsliv

1 minut

Film om mötet med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Be din arbetsgivare att sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Det är arbetsgivarens skyldighet att sjukanmäla dig om du är sjuk mer än 14 dagar.

Om du sjukanmäler dig till Försäkringskassan måste vi kontakta din arbetsgivare och utreda din sjukanmälan, vilket gör att handläggningen tar längre tid.

Logga in på Mina sidor för att se om det finns en anmälan från din arbetsgivare.


Om din arbetsgivare inte tycker att du har rätt till sjuklön kan du ansöka om att få sjuklön från Försäkringskassan. Det kallas sjuklönegaranti. Vi kan betala ut sjuklönegaranti om du och din arbetsgivare är oense om ditt anställningsförhållande eller din arbetsförmåga. Till exempel om din arbetsgivare tycker att du kan arbeta fast du är sjuk.

Du ansöker om sjuklönegaranti på Mina sidor. Du måste ansöka senast tre månader efter den månad när du skulle fått din sjuklön.

Ja i vissa fall.

Om du är sjuk ofta

Om du är sjuk mer än 10 gånger under en 12-månadersperiod slipper du karensavdraget. Det kallas för allmänt högriskskydd. Du behöver inte ansöka om allmänt högriskskydd.

Om du på förhand tror att du kommer vara sjuk mycket

Du kan ansöka om särskilt högriskskydd om du tror att du kommer vara sjukskriven flera gånger under ett år. Då kan du slippa karensavdrag och få sjuklön redan från första sjukdagen.

Du kan få särskilt högriskskydd om du:

  • har en sjukdom och det är troligt att du kommer att vara sjuk ofta och behöver vara borta från arbetet minst 10 gånger om året.
  • ska donera organ, eller utredas inför det.

Särskilt högriskskydd

Om du blir sjuk igen och det inte har gått fem dagar sedan ditt tidigare sjukfall ska du anmäla det till Försäkringskassan.
Du behöver ett läkarintyg från den åttonde dagen.

Om det gjordes ett helt karensavdrag första gången du var sjuk så görs inget nytt karensavdrag. Gjordes inte ett helt avdrag så kommer det som återstår av karensen dras av. Har det gått fler än fem kalenderdagar så görs alltid ett nytt karensavdrag.

Logga in på Mina sidor. Där kan du se din ansökan och ditt läkarintyg.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån din inkomst. I SGI-guiden svarar du på några frågor och får veta mer om hur SGI beräknas och hur du skyddar den.

Starta SGI-guiden

Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här, men det finns några undantag från regeln. Ring till kundcenter 0771-524-524 om du vill veta vad som gäller för dig.

Du kan anmäla ändrad inkomst genom att fylla i och skicka in den här blanketten:

5157 Anmälan ändrad inkomst i pågående ersättningsärende - anställd (90 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ja. Om din arbetsgivare betalat sjuklön för dig de första två veckorna och du fortfarande är sjuk kan du få sjukpenning. Om du inte har rätt till sjuklön från din arbetsgivare kan du få sjukpenning även under de första två veckorna som du är sjuk.

Ja. Om du kan arbeta, men inte ta dig till arbetet som du brukar, så kan du få ersättning för de merkostnader du får för dina resor till arbetet i stället för sjukpenning. Du kan till exempel ta taxi eller ta egen bil i stället för buss om du har svårt att gå. Om du vill ansöka om ersättning för resor till och från arbetet skriver du det i din ansökan på Mina sidor.

Om du redan i början av din sjukskrivning vet att du inte kommer att kunna gå tillbaka till ditt arbete, men tror att du kan arbeta någon annanstans trots din sjukdom, kan du ha möjlighet att söka arbete samtidigt som du är sjukskriven. Det gäller tills du varit sjukskriven i 180 dagar.

Det är Försäkringskassan som tar ställning till om du har rätt till sjukpenning samtidigt som du söker nytt arbete. Prata alltid med oss innan du söker nytt arbete. Vi kan ordna ett möte med Arbetsförmedlingen som kan hjälpa dig att söka jobb.

Första året du är sjuk får du knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst i sjukpenning.

Om du är sjukskriven längre än ett år sänks din sjukpenning till knappt 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. Men om du har en allvarlig sjukdom kan du ansöka om att behålla samma nivå som tidigare.

Ja. Du kan till exempel inte arbeta måndag, tisdag och onsdag och vara sjukskriven torsdag och fredag.

Det går ibland att göra undantag från den här regeln om det är medicinskt bättre för dig. Kontakta oss om du behöver jobba på ett annat sätt.

Semesterdagar är ledighet som du har arbetat ihop. Det innebär att du inte ska behöva använda semestern för att bli frisk, istället kan du sjukanmäla dig till din arbetsgivare. Under de första 14 dagarna kan du få sjuklön av din arbetsgivare. Skulle du vara sjuk längre 14 dagar kan du få sjukpenning från Försäkringskassan.

Ja, om inte resan påverkar din rehabilitering eller ditt tillfrisknande negativt.

Om du ska resa inom EU/EES–land eller Schweiz behöver du inte ansöka om att få behålla din sjukpenning under din resa.

Om du reser till ett land som inte tillhör EU/EES eller Schweiz ska du ansöka innan du reser för att få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Du ansöker på Mina sidor.


Ja, om du fortfarande har ett fast arbete.

Om din anställning tar slut eller om du av någon annan anledning inte längre har en anställning ska du ringa till den som handlägger ditt ärende, till kundcenter på 0771-524 524 och berätta det. Då ändrar vi så att du får rätt sjukpenning.

Om du inte har någon anställning kan du högst få 543 kronor per dag.

Din arbetsgivare har ansvar för att hjälpa dig tillbaka till arbetet. Det kan till exempel vara så att du behöver kortare arbetsdagar eller andra arbetsuppgifter under en tid eller permanent.

Om du vill att Försäkringskassan ska vara med på ett möte med din arbetsgivare ska du ringa oss.

Du kan ta kontakt med oss om du har frågor om din sjukskrivning. Vi ansvarar även för att se till att ditt behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ses över och att de åtgärder som behövs för att du ska kunna återgå i arbete genomförs så snart som möjligt.

Ja det finns möjlighet att byta försäkringsutredare om du inte är nöjd. Prata i första hand med försäkringsutredaren så att ni tillsammans kan reda ut situationen. I andra hand kan du kontakta försäkringsutredarens närmaste chef.

Om du inte vet vem som du ska kontakta kan du ringa till kundcenter på 0771-524 524.

Om du har tekniska problem

Om ditt e-legitimation inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av oss direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med en handläggare som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du har skyddad identitet

Om du har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor. Du kan istället ansöka på pappersblankett.

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Om du inte kan ansöka om sjukpenning på Mina sidor ska du ringa till kundcenter på 0771-524 524 för att få en blankett hemskickad. Du kan inte ladda ner blanketten här på webben eftersom den innehåller förifyllda uppgifter om dig.

Alla övriga blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg