Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Närståendepenning för anställda

 
Närståendepenning för arbetssökande 6 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om närståendepenning för arbetssökande.

 

Du kan få ersättning för att vara hos en närstående person som är svårt sjuk. Med svårt sjuk menas att sjukdomen är ett påtagligt hot mot hens liv.

Kan jag få närståendepenning?

Du kan få närståendepenning om:

 • Den närstående har en sjukdom som är ett påtagligt hot mot hens liv.
 • Du vårdar den närstående på sjukhus eller i hemmet. Med vård menas att du är hos personen som ett stöd.
 • Den närstående samtycker till vården.
 • Du går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande.
 • Du och personen du vårdar är försäkrade i Sverige.
 • Vården ges i Sverige eller i ett EU/EES‑land. Du kan inte få närståendepenning om du vårdar någon som befinner sig i ett land utanför EU/EES.

Vad betyder svårt sjuk?

För att någon ska räknas som svårt sjuk måste det finnas ett påtagligt hot mot livet. Det innebär att det ska finnas en risk för att personen inte överlever sjukdomen. Den som har en sjukdom som kan vara livshotande på lång sikt räknas inte som svårt sjuk, utan risken ska gälla den närmaste tiden.

Du kan inte få närståendepenning för dagar efter att den sjuke dog.

Vem är närstående?

Till närstående räknas anhöriga, men även andra som har nära relationer till den sjuke. Det kan till exempel vara vänner eller grannar.

Vad menas med vård?

Med vård menas att vara nära den som är svårt sjuk och ge stöd. Det är alltså inte att hjälpa personalen med det praktiska arbetet.

Hur mycket pengar får jag?

Du får normalt knappt 80 procent av din vanliga inkomst, men det finns en maxgräns för hur mycket pengar du kan få.

Hur ansöker jag om närståendepenning

1. Ansök

Ansök på Mina sidor.

Din ansökan behöver komma in till Försäkringskassan inom tre månader från den första dagen du begär ersättning för.

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-narstaendepenning","login":true,"text":"Ansök om närståendepenning"}

2. Få ett läkarutlåtande

Du ska be din närståendes läkare att skriva ett läkarutlåtande som du bifogar digitalt tillsammans med din ansökan.

3. Få ett samtycke från personen som är sjuk

När du ansöker om närståendepenning behöver personen som är sjuk ge sitt samtycke genom att fylla i blanketten 7468 Samtycke för närståendepenning. Om din närstående inte kan ge sitt samtycke är det viktigt att läkaren skriver det i läkarutlåtandet. Blanketten skickar du in digitalt tillsammans med din ansökan.

7468 Samtycke för närståendepenning Pdf, 689 kB, öppnas i nytt fönster.

4. Bifoga digitala kopior

Efter att du har signerat din ansökan ska du bifoga digitala kopior av ditt läkarutlåtande och samtyckesblanketten. Du kan ta ett tydligt foto av dokumenten och sen bifoga bilderna på Mina sidor. Det går också bra att bifoga skannade kopior.

Om du inte kan göra digitala kopior, skicka in dina dokument till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

5. Utbetalning

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 1 bankdag innan pengarna kommer.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Ja, flera personer kan turas om i vården och få ersättning för olika dagar eller olika delar av dagen. Men närståendepenning kan inte betalas ut till flera personer för samma tid.

 • Om du är den enda som vårdar den sjuke kan du få 100 dagar med närståendepenning. Är ni fler personer som vårdar så delar ni på de 100 dagarna. Dagarna är alltså kopplade till den som är sjuk, inte till dig som vårdar.

 • Ja, förutom hel närståendepenning kan du få tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning.

 • Lämna in en till ansökan om närståendepenning där du skriver in de nya dagarna.

  {"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-narstaendepenning","login":true,"text":"Ansök om närståendepenning"}
 • Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här. Det finns några undantag från den här regeln. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771‑524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

  • arbetar som sjöman
  • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
  • är diplomat
  • arbetar i två eller flera länder
  • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land
  • arbetar som flygande personal
  • är kontraktsanställd inom EU
  • har fått dispens att tillhöra svensk socialförsäkring.
 • Ja, om du får närståendepenning har du rätt att vara ledig från ditt arbete. Tala om för din arbetsgivare så snart som möjligt att du ska vara ledig.

 • Nej, närståendepenning är en ersättning du kan få när du vårdar någon som är svårt sjuk.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad