Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Särskilt högriskskydd

 
Särskilt högriskskydd 7 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill ansöka om särskilt högriskskydd om du är borta ofta eller mycket från ditt arbete.

 

Om du riskerar att vara sjuk ofta eller ha långa sjukperioder, kan du ha rätt till särskilt högriskskydd. Din arbetsgivare får då ersättning från Försäkringskassan för den sjuklön du får. Du som är sjuk ofta kan slippa karensavdrag.

Vem har rätt till särskilt högriskskydd?

Du kan ha rätt till särskilt högriskskydd i fyra olika situationer. Det gäller om

 • det är troligt att du kommer att vara sjuk fler än 10 gånger under en 12-månadersperiod
 • du har en anställning och det är troligt att du kommer att vara sjuk länge, det vill säga fler än 28 dagar i följd under en 12-månadersperiod
 • du har en anställning och har eller har haft rätt till aktivitetsersättning på hel- eller deltid under den senaste tolvmånadersperioden
 • du kan behöva vara borta från arbetet för förberedelser och ingrepp i samband med donation av organ eller vävnader.

Du måste också vara försäkrad i Sverige. Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

Försäkrad i Sverige

Så ansöker du om särskilt högriskskydd

1. Skaffa ett läkarutlåtande

Kontakta din läkare och få ett läkarutlåtande som beskriver varför du kommer att vara sjuk ofta eller länge.

2. Ansök

3. Bifoga digital kopia av utlåtandet

Efter att du har signerat din ansökan ska du bifoga en digital kopia av läkarutlåtandet. Du kan fota läkarutlåtandet med en mobiltelefon och sedan bifoga fotot på Mina sidor. Det går också bra att bifoga en skannad kopia.

Om du inte kan göra digitala kopior, skicka in läkarutlåtandet till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

4. Du får ett beslut

Från att din ansökan och ditt läkarutlåtande kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid. Beslutet gäller tidigast från och med den månad när ansökan gjordes.

Just nu har vi längre handläggningstider än vanligt. Det kan ta mellan 60 och 90 dagar innan du får ditt beslut.

Om du blir sjuk

Du som är anställd anmäler som vanligt hos din arbetsgivare när du blir sjuk. Du får ersättning från din arbetsgivare som i sin tur får ersättning för sjuklönekostnaderna från Försäkringskassan.

Du som är arbetslös eller egen företagare anmäler som vanligt till Försäkringskassan när du blir sjuk så att vi kan betala ut sjukpenning till dig.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Om du har en eller sju dagars karens så omfattas du som är egen företagare av det särskilda högriskskyddet. Det innebär att Försäkringskassan kan betala sjukpenning till dig för dina karensdagar.

 • Din arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader utan att du behöver intyga att det är troligt att du kommer att vara sjuk framöver. För dig som har fått aktivitetsersättning under det senaste året gäller beslutet om särskilt högriskskydd månaden efter den månad som det är fattat.

 • Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här. Det finns några undantag från denna regel. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771‑524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

  • arbetar som sjöman
  • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
  • är diplomat
  • arbetar i två eller flera länder
  • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land
  • arbetar som flygande personal
  • är kontraktsanställd inom EU
  • har fått dispens att tillhöra svensk socialförsäkring.
 • Om du behöver vara borta från arbetet för förberedelser och ingrepp i samband med donation av organ eller vävnader kan du ha rätt till särskilt högriskskydd.

 • Om du har tekniska problem

  Om ditt e-leg inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

  Vanliga frågor och svar

  Om du måste ansöka på en pappersblankett

  Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan E-tjänster och blanketter på svenska.

  E-tjänster och blanketter på svenska

Senast uppdaterad