Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ansökan om samordning av rehabiliteringsinsatser

Du som inte har någon sjukpenninggrundande inkomst (SGI) kan ansöka om samordning av rehabiliteringsinsatser. Det innebär att Försäkringskassan samordnar insatser med andra aktörer, främst Arbetsförmedlingen. Det är ingen ersättning som ger dig pengar.

Försäkringskassan har ansvar för att samordna rehabiliteringsinsatser, men har inga egna insatser. Det innebär att vi samarbetar med andra aktörer för du ska kunna börja jobba.

Vem kan få samordning av rehabiliteringsinsatser?

För att ha rätt till samordning ska du

  • inte ha någon SGI
  • vara försäkrad i Sverige (arbete eller bosättning)
  • ha ett intyg från läkare som visar att du har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom
  • ha behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att kunna jobba.

Hur mycket pengar kan jag få?

Det är ingen ersättning som ger pengar.

Så ansöker du om samordning av rehabiliteringsinsatser

1. Du ansöker själv

 

2. Försäkringskassan bokar in ett första digitalt möte

3. Om du har rätt till samordning

Om du har rätt till samordning träffar du oftast Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen på ett digitalt möte. Där pratar ni om vilket stöd du behöver för att kunna jobba.

 

Du som deltar i Arbetsförmedlingens program kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Aktivitetsstöd eller utvecklings­ersättning när du deltar i Arbets­förmedlingens program

 

Du som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering kan ha rätt till särskilt bidrag. Bidraget täcker vissa merkostnader för till exempel resor.

Senast uppdaterad