Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Rehabiliteringskedjan

Din arbetsförmåga bedöms olika beroende på hur länge du har varit sjuk. Det här kallas för rehabiliteringskedjan.

Bedömning i flera steg

Under de första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare.

Efter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare.

Efter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Det finns några olika undantagssituationer när din arbetsförmåga kan bedömas i förhållande till arbete hos din arbetsgivare även efter dag 180. Det kan vara:

  • Om det är troligt att du kommer att kunna gå tillbaka till arbete hos din arbetsgivare med samma arbetstid innan det gått ett år sedan du blev sjukskriven.
  • Om det finns särskilda skäl som talar för att du kommer att kunna återgå till arbete hos din arbetsgivare senast dag 550.
  • Om du till exempel har en allvarlig sjukdom eller får rehabilitering efter en olycka.
  • Om du är 63 år eller över.

För att veta vad som gäller för dig, kontakta din handläggare.

Bedömning mot arbeten på arbetsmarknaden

När Försäkringskassan gör en bedömning om en person skulle klara av ett annat arbete på arbetsmarknaden sätts personens medicinska förutsättningar i relation till kraven i olika yrkesgrupper. På arbetsförmedlingens hemsida finns en förteckning över dessa yrkesgrupper. Yrkesgrupperna innehåller yrken, yrkesinriktningar och yrkesroller och beskriver de fysiska och psykiska krav som ställs för att utföra arbete inom de olika grupperna.

Kunskapsmaterialet – fysiska och psykiska krav i olika grupper (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om du blir sjuk?

2 minuter

Se filmen om hur sjukskrivningsprocessen fungerar.

Sysselsättningen avgör

Rehabiliteringskedjan gäller fullt ut bara för den som är anställd.

Om du är egenföretagare bedömer Försäkringskassan din arbetsförmåga i förhållande till dina vanliga arbetsuppgifter fram till och med dag 180. Efter det bedöms din arbetsförmåga på samma sätt som för en anställd, det vill säga i förhållande till den vanliga arbetsmarknaden. Om du är arbetslös bedöms din arbetsförmåga i förhållande till arbeten på den vanliga arbetsmarknaden redan från början av sjukperioden.

Senast uppdaterad