Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenning för anställda

 
Sjukpenning för anställda 41 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om sjukpenning för anställda.

 

Om du inte kan arbeta för att du är sjuk kan du få sjukpenning. De första två veckorna du är sjuk betalar oftast din arbetsgivare sjuklön till dig i stället för din vanliga lön.

För att få sjuklön krävs det att din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. Det är din arbetsgivare som gör den bedömningen. Om du fortfarande är sjuk efter de två veckorna kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Om du är anställd utan rätt till sjuklön, kan du i stället ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Om du inte vet om du har rätt till sjuklön så kontakta din arbetsgivare.

Vem kan få sjukpenning?

Du kan få sjukpenning om du

 • inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk
 • förlorar inkomst.

Du måste också vara försäkrad i Sverige. Det är du i regel om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

Försäkrad i Sverige

Du kan få sjukpenning på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent.

Vad händer om du blir sjuk?

Så funkar det: Vad händer om du blir sjuk?

2 minuter

När du som är anställd blir sjuk får du oftast sjuklön från din arbetsgivare de första två veckorna.

Illustration pengar

Hur mycket pengar kan jag få?

Med Ersättningskollen kan du enkelt och snabbt räkna ut ungefär hur mycket du kan få i sjukpenning och sjuklön. Du får knappt 80 procent av din lön upp till det aktuella inkomsttaket. Som mest kan du få 1 218 kronor per dag (7 dagar i veckan) före skatt.

När du har haft sjukpenning i 364 dagar sänks din sjukpenning från normalnivån på 80 procent till fortsättningsnivån på 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Men har du en allvarlig sjukdom kan du ansöka om att få behålla samma nivå som tidigare.

Så ansöker du om sjukpenning

 

1. Sjukanmäl dig till arbetsgivaren

Första dagen du är sjuk ska du sjukanmäla dig till arbetsgivaren. Om du är deltidsarbetslös ska du också sjukanmäla dig till Försäkringskassan.

2. Arbetsgivaren sjukanmäler dig till Försäkringskassan

När du varit sjuk i 14 dagar ska din arbetsgivare sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Du kan se på Mina sidor om din arbetsgivare har sjukanmält dig.

3. Ansök

När du blivit sjukanmäld av arbetsgivaren kan du ansöka om sjukpenning:

4. Skicka in läkarintyg

Försäkringskassan behöver ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. Läkare på de flesta vårdmottagningar kan utfärda digitala intyg. Skicka in läkarintyget på 1177.

Intyg (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du redan är deltidssjukskriven men blir sjukskriven i en högre omfattning, behöver du lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan från dag 8 i den nya sjukskrivningen.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till:

Försäkringskassans Inläsningscentral
839 88 Östersund

5. Utbetalning

Från att din ansökan kommer in tar det vanligtvis 30 dagar för Försäkringskassan att handlägga ditt ärende. Om vi behöver utreda något i ärendet, som till exempel din inkomst, blir handläggningstiden längre. Vi hör av oss till dig om vi behöver mer information.

Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum det blir beror på när i månaden du är född.

Om du är född

 • dag 1–10, så får du utbetalning den 25:e varje månad
 • dag 11–20, så får du utbetalning den 26:e varje månad
 • dag 21–31, så får du utbetalning den 27:e varje månad.

Du kan se alla dina utbetalningar i Mina sidor.

Avvikande utbetalningsdagar

Utbetalningsdatum och handläggningstider

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

1. Sjukanmäl dig

Om du inte har sjuklön ska du göra en sjukanmälan den första dagen du är sjuk.

De flesta som är anställda har sjuklön. Om du har sjuklön ska din arbetsgivare sjukanmäla dig. Kolla med din arbetsgivare om du är osäker på vad som gäller för dig.

2. Ansök

När du sjukanmält dig kan du ansöka om sjukpenning.

3. Skicka in läkarintyg

Om du är sjuk längre än 7 dagar ska du skicka in ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. I vissa fall behöver du skicka in läkarintyg från och med första dagen som du är sjuk. Då får du information om det från Försäkringskassan. Läkare på de flesta vårdmottagningar kan utfärda digitala intyg. Skicka in läkarintyget på 1177.

Intyg (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till:

Försäkringskassans Inläsningscentral
839 88 Östersund

4. Utbetalning

Från att din ansökan kommer in tar det vanligtvis 30 dagar för Försäkringskassan att handlägga ditt ärende. Om vi behöver utreda något i ärendet, som till exempel din inkomst, blir handläggningstiden längre. Vi hör av oss till dig om vi behöver mer information.

Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född.

Om du är född

 • dag 1–10, så får du utbetalning den 25 varje månad
 • dag 11–20, så får du utbetalning den 26 varje månad
 • dag 21–31, så får du utbetalning den 27 varje månad.

Du kan se alla dina utbetalningar i Mina sidor.

Avvikande utbetalningsdagar

Utbetalningsdatum och handläggningstider

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

Vad händer om man får avslag?

Om du har ansökt, men inte får någon sjukpenning ska du gå tillbaka till ditt jobb. Om du därefter väljer att lämna din anställning, är det viktigt att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen och är aktivt arbetssökande senast 25 dagar efter din sista dag med sjukpenning. På så sätt kan du skydda din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den ligger till grund för vilken ersättning du kan få från Försäkringskassan i framtiden, exempelvis föräldrapenning, vab eller sjukpenning.

När du vill ändra något i din sjukskrivning

När du vill förlänga sjukskrivningen

Skicka in ett nytt läkarintyg på 1177.

Intyg (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har skrivit i ansökan att ett nytt läkarintyg ska kunna förlänga din sjukskrivning så behöver du inte göra något mer.

Om du inte har angett din sjukskrivning ska förlängas så kommer vi att skicka dig en ansökningsblankett för förlängd sjukpenning. Du kan inte ansöka om förlängd sjukpenning på Mina sidor.

Ändra omfattning vid deltidssjukskrivning

När du börjar jobba igen eller på annat sätt ändrar omfattning på din sjukskrivning behöver du informera oss om det. Om du ska jobba deltid kan du jobba lite varje dag, men det går också att fördela arbetstiden på annat sätt. Det är du och din arbetsgivare som gemensamt kommer fram till hur ni gör.

Om ditt tillstånd försämras under deltidssjukskrivningen, behöver du meddela oss det inom sju dagar för att kunna få högre ersättning. På samma sätt kan du ändra omfattning när du börjar jobba igen.

När du börjar jobba igen

När du inte längre är sjukskriven behöver du avsluta din sjukpenning.

Kan man få ersättning för arbetsresor?

 

Om du kan jobba, men inte kan resa till och från jobbet som du brukar, kan du få ersättning för att resa på annat sätt. Du kan till exempel ta taxi eller egen bil i stället för buss om du har svårt att gå. För att få ersättning för arbetsresor måste du ha beviljats sjukpenning.

Hur ansöker jag?

Om du redan har ansökt om sjukpenning kan du ringa till oss. Om du inte har ansökt än kan du skriva i ansökan att du vill ha ersättning för resor till och från arbetet.

För att kunna bedöma om du har rätt till ersättning för arbetsresor, behöver vi få veta

 • hur mycket du normalt betalar för dina resor till och från jobbet
 • din hemadress och adress till arbetsplatsen
 • hur långt det är mellan hemmet och jobbet
 • hur mycket det kostar att resa till jobbet på annat sätt än normalt.

Hur gör jag för att få ersättningen utbetald?

Ersättningen betalas ut i efterhand. Först måste du skicka in dina kvitton för resor och en försäkran om ersättning för arbetsresor.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Ladda ner blanketten 7373 Försäkran – Ersättning för arbetsresor och skicka den i samma kuvert som kvittona. Ditt personnummer måste finnas på varje bilaga.

7373 Försäkran – Ersättning för arbetsresor Pdf, 150 kB.

Hur mycket får jag?

Försäkringskassan ersätter det billigaste alternativet. Det innebär att om du normalt åker med kollektivtrafik men under sjukdomstiden måste köra bil, kan du få ersättning för mellanskillnaden av kostnaden för bilresorna och kostnaden för kollektivresorna.

Hur länge kan jag få ersättning?

Ersättningen betalas ut under en begränsad tid när du är tillfälligt förhindrad att resa till arbetet på vanligt sätt.

Vad händer om man blir sjuk igen?

Om du har varit sjuk i 14 dagar eller mer och blir sjuk igen inom 5 dagar, ska du sjukanmäla dig direkt till Försäkringskassan. Det gör du den första dagen du är sjuk. Det gäller oavsett om du får samma sjukdom eller någon annan sjukdom. Du behöver ett läkarintyg från den åttonde dagen i den nya sjukperioden.

Välj alternativet Anställd utan sjuklön. Det beror på att du redan fått sjuklön för din förra sjukperiod.

Vad händer om man är sjuk länge?

Om du är sjuk en längre tid hjälper en handläggare dig med allt som rör din sjukpenning, som till exempel att planera för hur du ska komma tillbaka till jobbet.

Om du behöver stöd för att komma tillbaka till jobbet så ska din arbetsgivare hjälpa dig. Det kan till exempel vara så att du behöver kortare arbetsdagar eller andra arbetsuppgifter, antingen tillfälligt eller permanent.

Om du behöver mer stöd kan du få rehabilitering på din arbetsplats. Det kan till exempel vara att du tränar på vissa arbetsuppgifter för att få tillbaka din arbetsförmåga. Under den tiden kan du få rehabiliteringspenning. Beloppet är samma som sjukpenningen.

Försäkringskassan ska bedöma din arbetsförmåga och inte din sjukdom. Under de första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare.

Efter 90 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare. Du har också rätt att söka ett annat arbete med bibehållen sjukpenning. Försäkringskassan kan då erbjuda dig ett möte med Arbetsförmedlingen där du kan få mer information om hur du ska gå till väga. Möjligheten finns fram till dag 180 i din sjukskrivningsperiod.

Efter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden, vilket kan innebära att du inte längre får sjukpenning.

Det finns några olika undantagssituationer när din arbetsförmåga kan bedömas i förhållande till arbete hos din arbetsgivare även efter dag 180, se Rehabiliteringskedjan för mer information.

Rehabiliteringskedjan

 

När du har haft sjukpenning i 364 dagar sänks din sjukpenning från normalnivån på 80 procent till fortsättningsnivån på 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Om du har en allvarlig sjukdom kan du ha rätt att fortsätta få samma ersättning som under de första 364 dagarna. Socialstyrelsen har tagit fram kriterier för vad som menas med allvarlig sjukdom i det här sammanhanget. Om du har en sådan allvarlig sjukdom och vill ha fler dagar med sjukpenning på normalnivå behöver du ansöka om det.

Prata gärna med din handläggare om du har frågor om nivåerna eller hur du ansöker.

Kriterier för allvarlig sjukdom (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Om du på grund av din sjukdom inte kan gå tillbaka till ditt jobb, kan vi hjälpa dig att få rehabilitering från Arbetsförmedlingen. Du kan till exempel få yrkesvägledning eller arbetsträning. Under den tiden kan du få rehabiliteringspenning. Beloppet är samma som sjukpenningen.

 

Om Försäkringskassan bedömer att du kan arbeta men du inte kan gå tillbaka till ditt nuvarande jobb, så erbjuder vi dig ett möte med Arbetsförmedlingen. På mötet deltar en handläggare från Försäkringskassan och en från Arbetsförmedlingen. Mötet är en möjlighet för dig att få stöd på din väg tillbaka till arbetslivet.

Från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen

Från sjukförsäkring till arbetsliv

1 minut

Film om mötet med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Be din arbetsgivare att sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Det är arbetsgivarens skyldighet att sjukanmäla dig om du är sjuk mer än 14 dagar.

  Om du sjukanmäler dig till Försäkringskassan måste vi kontakta din arbetsgivare och utreda din sjukanmälan, vilket gör att handläggningen tar längre tid.

  Logga in på Mina sidor för att se om det finns en anmälan från din arbetsgivare.

 • Om din arbetsgivare bedömer att du inte har rätt till sjuklön kan du ansöka om att få sjukpenning från Försäkringskassan. Det kallas sjuklönegaranti. Vi kan betala ut sjuklönegaranti om du och din arbetsgivare är oense om ditt anställningsförhållande eller din arbetsförmåga. Till exempel om din arbetsgivare tycker att det finns arbetsuppgifter du kan klara av fast du är sjuk.

  Du ansöker om sjuklönegaranti på Mina sidor. Du måste ansöka senast tre månader efter den månad när du skulle fått din sjuklön.

 • Om din arbetsgivare bedömer att du kan klara av ett annat arbete eller andra arbetsuppgifter trots din sjukdom, kan arbetsgivaren neka dig sjuklön. Om du och din arbetsgivare inte är överens, kan du ansöka om sjuklönegaranti från Försäkringskassan istället. Vi gör en bedömning av din arbetsförmåga. När du ansöker behöver vi ett läkarintyg från dig där det framgår hur sjukdomen påverkar dig.

  Du ansöker om sjuklönegaranti på Mina sidor. Du måste ansöka senast tre månader efter den månad när du skulle fått din sjuklön.

 • Ja i vissa fall.

  Om du är sjuk ofta

  Om du är sjuk mer än 10 gånger under en 12‑månadersperiod slipper du karensavdraget. Det kallas för allmänt högriskskydd. Du behöver inte ansöka om allmänt högriskskydd.

  Om du på förhand tror att du kommer vara sjuk mycket

  Du kan ansöka om särskilt högriskskydd om du tror att du kommer vara sjukskriven flera gånger under ett år. Då kan du slippa karensavdrag och få sjuklön redan från första sjukdagen.

  Du kan få särskilt högriskskydd om du:

  • har en sjukdom och det är troligt att du kommer att vara sjuk ofta och behöver vara borta från arbetet minst 10 gånger om året.
  • ska donera organ, eller utredas inför det.

  Särskilt högriskskydd för anställda

 • Om du blir sjuk igen och det inte har gått fem dagar sedan ditt tidigare sjukfall ska du anmäla det till Försäkringskassan.
  Du behöver ett läkarintyg från den åttonde dagen.

  Om det gjordes ett helt karensavdrag första gången du var sjuk så görs inget nytt karensavdrag. Gjordes inte ett helt avdrag så kommer det som återstår av karensen dras av. Har det gått fler än fem kalenderdagar så görs alltid ett nytt karensavdrag.

 • Logga in på Mina sidor. Där kan du se din ansökan. Där kan du också se om vi fått in ditt läkarintyg och i så fall när vi tog emot det.

 • Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån din inkomst. I SGI‑guiden svarar du på några frågor och får veta mer om hur SGI beräknas och hur du skyddar den.

 • Du kan anmäla ändrad inkomst genom att fylla i och skicka in blankett:

 • Ja. Om din arbetsgivare betalat sjuklön för dig de första två veckorna och du fortfarande är sjuk kan du få sjukpenning. Om du inte har rätt till sjuklön från din arbetsgivare kan du få sjukpenning även under de första två veckorna som du är sjuk.

 • Om du redan i början av din sjukskrivning vet att du inte kommer att kunna gå tillbaka till ditt arbete, men tror att du kan arbeta någon annanstans trots din sjukdom, kan du ha möjlighet att söka arbete samtidigt som du är sjukskriven. Det gäller tills du varit sjukskriven i 180 dagar.

  Det är Försäkringskassan som tar ställning till om du har rätt till sjukpenning samtidigt som du söker nytt arbete. Prata alltid med oss innan du söker nytt arbete. Vi kan ordna ett möte med Arbetsförmedlingen som kan hjälpa dig att söka jobb.

 • Semesterdagar är ledighet som du har arbetat ihop. Det innebär att du inte ska behöva använda semestern för att bli frisk, istället kan du sjukanmäla dig till din arbetsgivare. Under de första 14 dagarna kan du få sjuklön av din arbetsgivare. Skulle du vara sjuk längre 14 dagar kan du få sjukpenning från Försäkringskassan.

 • Ja, om inte resan påverkar din rehabilitering eller ditt tillfrisknande negativt.

  Om du ska resa inom EU/EES‑land eller Schweiz och Storbritannien behöver du inte ansöka om att få behålla din sjukpenning under din resa.

  Om du reser till ett land som inte tillhör EU/EES eller Schweiz ska du ansöka innan du reser för att få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Du ansöker på Mina sidor.

 • Ja, om du fortfarande har ett fast arbete.

 • Om din anställning tar slut eller om du av någon annan anledning inte längre har en anställning ska du ringa till den som handlägger ditt ärende, till kundcenter på 0771‑524 524 och berätta det. Då ändrar vi så att du får rätt sjukpenning.

  Om du inte har någon anställning kan du högst få 543 kronor per dag.

 • Din arbetsgivare har ansvar för att hjälpa dig tillbaka till arbetet. Det kan till exempel vara så att du behöver kortare arbetsdagar eller andra arbetsuppgifter under en tid eller permanent. Du kan vara sjukskriven på deltid och arbeta övrig tid. I regel ska du då jobba varje dag genom att minska din arbetsdag med den procentsats du är sjukskriven (25, 50 eller 75 procent). Men det finns också en möjlighet att förlägga arbetstiden på annat sätt om det underlättar din återgång i arbete. Prata med din arbetsgivare.

  Om du vill att Försäkringskassan ska vara med på ett möte med din arbetsgivare ska du ringa oss.

 • Du kan ta kontakt med oss om du har frågor om din sjukskrivning. Vi ansvarar även för att se till att ditt behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ses över och att de åtgärder som behövs för att du ska kunna återgå i arbete genomförs så snart som möjligt.

 • Ja, det finns möjlighet att byta handläggare om du inte är nöjd. Prata i första hand med din nuvarande handläggare så att ni tillsammans kan reda ut situationen. I andra hand kan du kontakta hens närmaste chef.

  Om du inte vet vem som du ska kontakta kan du ringa till kundcenter på 0771‑524 524.

 • Ja, läkaren kan skriva ett läkarintyg per telefon. Försäkringskassan gör sedan en bedömning om du har rätt till ersättning utifrån innehållet i läkarintyget.

 • Läkaren kan skriva ett läkarintyg utan att ha träffat dig fysiskt. Försäkringskassan gör sedan en bedömning om du har rätt till ersättning utifrån innehåller i läkarintyget.

 • Du kan ansöka om sjukpenning genom att kontakta Försäkringskassan på 0771‑524 524 och be om att få blanketten "Ansökan sjukpenning för sjömän (FK6001)"

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad