Assistans­ersättning för vuxna Actions
Loading...

Assistans­ersättning för vuxna

Text Assistansersättning Actions
Loading...

Assistansersättning är pengar som du kan få för att anlita personliga assistenter om du har en funktionsnedsättning.

Kan jag få assistansersättning?

I guiden för dig med funktionsnedsättning kan du genom att svara på några frågor om din situation enkelt se om du kan ha rätt till assistansersättning.

Guide – för dig med funktions­nedsättning

Du kan få personlig assistans om

 • du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara dina grundläggande behov, det vill säga vanliga saker som du måste göra varje dag – till exempel att tvätta dig, klä på dig, prata med andra, äta eller gå på toaletten
 • du inte har fyllt 65 år när du ansöker
 • du är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Du kan inte få personlig assistans när det finns andra som ska hjälpa dig. Det betyder att du inte får assistans om du bor i en gruppbostad, eller för tid som du vårdas på en institution. Om du blir inlagd på sjukhus en kortare tid så måste det finnas särskilda skäl för att du ska få ersättning, till exempel att du behöver hjälp av någon som känner dig väl.

Hur fungerar assistansersättning?

Du väljer vem som ska anordna assistansen. Det kan vara kommunen, ett kooperativ eller ett assistansföretag. Du kan också välja att själv vara assistansanordnare och anställa dina assistenter. Om du väljer att själv vara anordnare och anställa dina assistenter innebär det att du får större valmöjligheter, men också att du måste lägga ner mycket tid på administration.

Hur stor är ersättningen?

Ersättningen är 291 kronor för varje assistanstimme. Det finns möjlighet att ansöka om högre ersättning om man kan visa att man har högre kostnader. Det kallas förhöjt timbelopp och den högsta ersättningen är 326 kronor per timme.

Hur ansöker jag?

Om du behöver assistans i mer än 20 timmar i veckan så ansöker du hos Försäkringskassan. Om du behöver assistans i mindre än 20 timmar i veckan så ansöker du hos kommunen. Här beskriver vi bara hur det fungerar att ansöka hos Försäkringskassan.

1. Be om ett läkarutlåtande

Kontakta en läkare för att få ett utlåtande som beskriver din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig.

2. Ansök på Mina sidor

Logga in på Mina sidor för att ansöka. Eftersom vi alltid erbjuder ett personligt möte så gör det inget om din ansökan är kortfattad eller om någonting saknas.

3. Skicka in läkarutlåtandet

Skicka ditt läkarutlåtande till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

4. Handläggaren kontaktar dig och bokar ett möte

Din personliga handläggare kontaktar dig inom en vecka och bokar in ett personligt möte. På mötet pratar ni om vilken slags hjälp du behöver och hur mycket. Mötet kan antingen vara hemma hos dig eller på Försäkringskassan. Du får ta med andra personer till mötet som stöd, till exempel en familjemedlem.

5. Du får ett beslut

Du får ett beslut inom 4 månader från att din ansökan har kommit in.

Om du redan har fått personlig assistans och det har funnits en kostnad för den innan du fått ditt beslut om assistansersättning, ska du under tiden som vi handlägger din ansökan redovisa assistansen till Försäkringskassan.

Du redovisar assistansen genom att lämna in

 • handlingar som visar att dina personliga assistenter är anställda
 • ett avtal mellan dig och en anordnare
 • tidsredovisningar
 • räkningar

Vi måste få in redovisningen senast den 5:e i månaden efter den månad som du började få assistans för att vi ska kunna betala ut ersättning.

 

6. Välj hur din assistans ska anordnas

Om du inte redan har gjort det ska du välja hur assistansen ska anordnas. Du kan köpa personlig assistans av en assistansanordnare, själv anställa dina assistenter eller kombinera alternativen. Du ska också bestämma om pengarna ska betalas till dig eller direkt till anordnaren. Du meddelar oss ditt val på Mina sidor.

Anordnaren måste ha tillstånd från Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Försäkringskassan får inte rekommendera någon speciell anordnare. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett register över alla assistansanordnare med tillstånd.

Om du väljer att själv ta emot ersättningen och köpa assistansen av en anordnare behöver du kontrollera att anordnaren har F-skattsedel. Assistansföretag måste ha F-skattsedel. Kooperativ och ekonomiska föreningar måste inte det, men utan F-skattsedel blir det mer administrativt jobb för dig som får assistansen.

Om du väljer att själv vara anordnare och anställa dina assistenter innebär det att du får större valmöjligheter, men också att du måste lägga ner mycket tid på administration.

  

7. Skicka in avtalet

När du har valt assistansanordnare ska du skicka in ett avtal mellan dig och anordnaren till oss.

Om du själv anställer dina assistenter ska du också skicka in uppgifter om dina assistenter.

Använd blankett.

3066 Anmälan från arbetsgivarepdf öppnas i nytt fönster

 

8. Skicka in räkning och tidsredovisning

En gång i månaden ska du skicka in en räkning för assistansersättning .

3057 Räkning assistansersättningpdf öppnas i nytt fönster

 

Blanketterna måste komma in till Försäkringskassan den 5:e i andra månaden efter den månad som räkningen gäller.

9. Utbetalning

Ersättningen kan betalas ut på två sätt, antingen i efterskott eller i förskott.

Assistansersättning i efterskott betalas omkring den 5 eller den 20 varje månad. Ersättningen betalas ut när kompletta underlag har kommit in och när de blivit handlagda.

Assistansersättning i förskott betalas en gång i månaden. Omkring den 20 varje månad får du en preliminär utbetalning för de timmar som du har blivit beviljad assistansersättning.

10. Meddela alltid förändringar

Ring din personliga handläggare om du

 • flyttar
 • behöver mer eller mindre assistans
 • får något annat stöd från till exempel kommunen
 • flyttar till gruppbostad
 • läggs in på sjukhus
 • behöver nya hjälpmedel
 • reser utomlands och det påverkar assistansen.

Ring så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att du har fått reda på förändringen. Alla förändringarna kan påverka din rätt till assistansersättning. Om du får mer assistansersättning än vad du har rätt till så kan du behöva betala tillbaka pengar.