Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Assistans­ersättning för vuxna

Assistansersättning för vuxna

17 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om assistansersättning för vuxna.

 

Assistansersättning är pengar som du kan få för att anlita personliga assistenter om du har en funktionsnedsättning.

Kan jag få assistansersättning?

Du kan få assistansersättning om du

 • omfattas av lagen om stöd och service (LSS)
 • har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka för att klara dina grundläggande behov, till exempel att tvätta dig, ta på dig kläder, föra maten till munnen, gå på toaletten eller att kommunicera med andra. Då kan du också få assistansersättning för hjälp med andra personliga behov.
 • inte har fyllt 65 år när du ansöker
 • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Om du behöver hjälp för att klara de grundläggande behoven upp till 20 timmar per vecka kan du ansöka om personlig assistans hos din kommun. Kommunen kan bevilja personlig assistans även för andra personliga behov, men också annat stöd, till exempel ledsagarservice och avlösarservice. Det är först när du behöver hjälp mer än 20 timmar för att klara de grundläggande behoven som Försäkringskassan kan bevilja assistansersättning.

Om Försäkringskassan bedömer att du behöver hjälp med de grundläggande behoven mer än 20 timmar per vecka kan du få assistansersättning även för andra personliga behov.

För att ha rätt till personlig assistans måste du omfattas av lagen om stöd och service (LSS). Det gör du om du tillhör en av följande grupper enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

 2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

 3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
 

Hur mycket kan jag få i assistansersättning?

Ersättningen är 295,40 kronor för varje assistanstimme. Det finns möjlighet att ansöka om högre ersättning om man kan visa att man har högre kostnader. Den högsta ersättningen är 330,84 kronor per timme.

Hur ansöker jag?

Om du behöver hjälp med de grundläggande behoven mer än 20 timmar per vecka så ansöker du hos Försäkringskassan. Om du behöver hjälp med de grundläggande behoven upp till 20 timmar per vecka så ansöker du om personlig assistans hos kommunen. Här beskriver vi bara hur det fungerar att ansöka hos Försäkringskassan.

1. Be om ett läkarutlåtande

Kontakta en läkare för att få ett utlåtande som beskriver din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig.

2. Ansök på Mina sidor

Logga in på Mina sidor för att ansöka. Eftersom vi alltid kontaktar dig när vi har fått din ansökan så gör det inget om den är kortfattad eller om någonting saknas.

3. Skicka in läkarutlåtandet

Skicka ditt läkarutlåtande till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

4. Handläggaren kontaktar dig och bokar ett möte

Din personliga handläggare kontaktar dig inom en vecka och bokar in ett personligt möte. På mötet pratar ni om vilken slags hjälp du behöver och hur mycket. Mötet kan antingen vara hemma hos dig eller på Försäkringskassan. Du får ta med andra personer till mötet som stöd, till exempel en familjemedlem.

5. Du får ett beslut

Du får ett beslut inom 5 månader från att din ansökan har kommit in.

Om du redan har fått personlig assistans och det har funnits en kostnad för den innan du fått ditt beslut om assistansersättning, ska du under tiden som vi handlägger din ansökan redovisa assistansen till Försäkringskassan.

Du redovisar assistansen genom att lämna in

 • handlingar som visar att dina personliga assistenter är anställda
 • ett avtal mellan dig och en anordnare
 • tidsredovisningar
 • räkningar

Vi måste få in redovisningen senast den 5:e i månaden efter den månad som du började få assistans för att vi ska kunna betala ut ersättning.

 

"Personlig assistans gör att jag kan arbeta"

Läs Marikas berättelse

6. Välj hur din assistans ska anordnas

Om du inte redan har gjort det ska du välja hur assistansen ska anordnas. Du kan köpa personlig assistans av en assistansanordnare, själv anställa dina assistenter eller kombinera alternativen. Du ska också bestämma om pengarna ska betalas till dig eller direkt till en anordnare. Du meddelar oss ditt val på Mina sidor.

Anordnaren måste ha tillstånd från Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Försäkringskassan får inte rekommendera någon speciell anordnare. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett register över alla assistansanordnare med tillstånd.

Om du väljer att själv ta emot ersättningen och köpa assistansen av en anordnare behöver du kontrollera att anordnaren har F-skattsedel. Assistansföretag måste ha F-skattsedel. Kooperativ och ekonomiska föreningar måste inte det, men utan F-skattsedel blir det mer administrativt jobb för dig som får assistansen.

Om du väljer att själv vara anordnare och anställa dina assistenter innebär det att du får större valmöjligheter, men också att du måste lägga ner mycket tid på administration.

 

När du har valt assistansanordnare ska du skicka in ett avtal mellan dig och anordnaren till oss.

 

Om du väljer att ordna assistansen själv finns det några saker som du behöver känna till om hur du ska gå tillväga innan assistansen inleds, exempelvis att du ska anmäla verksamheten till IVO, Inspektionen för vård och omsorg och vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket. Vi har samlat information på en separat sida om vad du behöver göra och vad du behöver tänka på när du redovisar till Försäkringskassan.

Information för dig som anställer assistenter själv

 

7. Skicka in räkning och tidsredovisning

En gång i månaden ska du skicka in en räkning för assistansersättning.

Innan du har fått ett beslut från oss kan du inte använda tjänsten på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du anmäla på blankett

3057 Räkning assistansersättning (pdf) 3057 Hjälp att fylla i blanketten, på svenska version 15 (pdf)

Uppgifterna måste komma in till oss senast den 5:e i andra månaden efter räkningen gäller.

 

 
 

En gång i månaden ska du skicka in en räkning och tidsredovisning. 

Räkning

Din räkning kan du lämna in på Mina sidor.

Innan du har fått ett beslut från oss kan du inte använda tjänsten på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du använda blanketten istället.   

3057 Räkning assistansersättningpdf öppnas i nytt fönster        

3057 Hjälp att fylla i blankettenpdf öppnas i nytt fönster

Tidsredovisning

Tidsredovisningen kan du tyvärr inte lämna på Mina sidor ännu. Fyll i och skicka in blanketten istället.

3059 Tidredovisning assistansersättning 3059 Hjälp att fylla i blanketten
  

Blanketterna måste komma in till Försäkringskassan den 5:e i andra månaden efter den månad som räkningen gäller.

8. Utbetalning

Ersättningen kan betalas ut på två sätt, antingen i efterskott eller i förskott. Efterskott är vanligast, det är bara om du själv anställer alla dina assistenter som du kan få ersättningen i förskott.

Assistansersättning i efterskott betalas omkring den 5 eller den 20 varje månad. Ersättningen betalas ut när kompletta underlag har kommit in och när de blivit handlagda.

Assistansersättning i förskott betalas en gång i månaden. Omkring den 20 varje månad får du en preliminär utbetalning för de timmar som du har blivit beviljad assistansersättning.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 6 dagar innan pengarna kommer.

9. Meddela alltid förändringar

Ring din personliga handläggare om du

 • flyttar till en annan bostad
 • behöver mer eller mindre assistans
 • får något annat stöd från till exempel kommunen eller landstinget
 • flyttar till en gruppbostad
 • vårdas på sjukhus
 • behöver nya hjälpmedel
 • reser utomlands och det påverkar hur dina assistenter arbetar.

Vissa förändringar kan påverka rätten till assistansersättning. Har du fått pengar som du inte har haft rätt till så kan du behöva betala tillbaka. Anmäl förändringen till Försäkringskassan så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att du har fått reda på förändringen.

Vanliga frågor

För att få högre assistansersättning ska man kunna visa att man att man har högre kostnader, till exempel därför att man behöver mycket assistans på kvällar och helger eller därför att assistenterna behöver speciell utbildning.

Ja, det går bra.

Nej, Försäkringskassan får inte rekommendera en viss anordnare. Om du vill veta mer om olika alternativ kan du besöka de här webbplatserna:

Funka Portalen (www.funkaportalen.se) öppnas i nytt fönster

Assistkoll (www.assistanskoll.se) öppnas i nytt fönster

Intressegruppen för assistansberättigade (www.intressegruppen.info) öppnas i nytt fönster

Beslut om assistansersättning gäller tills vidare. Om inget ändras behöver du inte ansöka igen.

Om något förändras i din situation kan det innebära att Försäkringskassan omprövar din rätt till assistansersättning. Meddela Försäkringskassan om något förändras.

Nej. Om du behöver hjälp med assistans ska du kontakta din kommun istället. De kan hjälpa till med assistans i form av till exempel hemtjänst.

Ja. Meddela din personliga handläggare att du behöver tolk på mötet.

Ingenting. Du fortsätter att få assistansersättning även efter att du fyller 65 år. Däremot kan du inte få fler timmar. Skulle ditt behov av assistans förändras och du behöver mer timmar ska du kontakta din kommun. Kontakta Försäkringskassan om du behöver mindre assistans.

Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från denna regel. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
 • är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land
 • arbetar som flygande personal
 • är kontraktsanställd inom EU
 • har fått dispens att tillhöra svensk socialförsäkring   

Från och med oktober 2018 får du som har rätt till assistansersättning en kopia av utbetalningsbeskedet. Varje gång Försäkringskassan betalar ut assistansersättning får den som är assistansanordnare ett utbetalningsbesked.

Kopian är bara information för kännedom, och du behöver inte göra någonting. Assistansersättningen betalas ut till den betalningsmottagare som finns registrerad hos oss.